Prihlásenie

Newsletter 1/2012

4.6.2012

Vážení návštevníci portálu Enterprise Europe Network na Slovensku,

Opätovne Vám prinášame štvrťročné vydanie newsletter-a projektu Enterprise Europe Network na Slovensku, v ktorom sa dozviete zaujímavé novinky zo sveta samotnej medzinárodnej siete na podporu podnikania, ale aj zo sveta biznisu, inovácií a výskumu. 


Obsah vydania:

 

 • ODPORÚČAME:

  • Tréning faktory konkurencieschopnosti - 16.2.2012, RPIC Prešov: Tréning je určený predovšetkým manažérom a vedúcim pracovníkom malých a stredných podnikov, ktorým záleží na efektívnom vedení zamestnancov a procesov v ich podniku.
  • Seminár Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike - 29.3.2012 | hotel Dukla, Prešov
  • Kooperačné rokovania so slovinskými firmami - 12.4.2012 | Bratislava
  • ConnectCity Bratislava - podujatie v rámci projektu Podpora inovácií v slovenských MSP - 9.5.2012 | Primaciálny palác, Bratislava
  • Podnikateľská misia do Portugalska + na Madeiru - 14.-18.5.2012 | Lisabon (PT), Funchal (M)
  • FP7 Connections 2012 - Posledné výzvy 7. rámcového programu EÚ za miliardy EUR sa blížia - v júli 2012! Plánujete pripraviť návrh do programu FP7? Začnite vopred budovať Vaše konzorcium s partnermi z priemyselnej a akademickej obce! - 16.5.2012 | Bratislava
  • 15 prostriedkov online marketingu, ktoré sa oplatí tento rok využiť - 23.5.2012 | Trenčín – Sledujte www.nadsme.sk a už čoskoro sa z online videa dozviete viac!
  • Firemná kultúra a manažment zmien - 23.5.2012 | Prešov
  • Medzinárodné partnerské podujatie Engineering 2012 -24.5.2012 | Nitra, Slovakia
  • Kooperačné podujatie Renewable Energies - 31.5.2012 | Guessing, Rakúsko
  • Efektívne vymáhanie cezhraničných pohľadávok - ekonomická časť - 29.- 31.5.2012 | Bratislava, Žilina, Košice
  • Seminár pre MSP: Ako podnikať v Rakúsku a možnosti spolupráce - 5.6.2012 I SOPK
  • Seminár na tému MENTORING (projekt Guardian Angels for Female Entrepreneurs) - 7.6.2012 | Bojnice
  • Súťaž inovatívnych myšlienok - súťaž o voucher v hodnote 5000 eur a prezentácia aktuálnych výziev pre oblasť zdravotníctva, biotechnológií, potravinárstva a poľnohospodárstva v 7RP - 12.6.2012 | CVTI SR, Bratislava
  • Efektívne vymáhanie cezhraničných pohľadávok- právna časť 12-14.6.2012 | Bratislava, B. Bystrica, Prešov
  • Irak - krajina možností - Využite príležitosť a e-mailujte alebo volajte už dnes pre rezerváciu miesta na medzinárodnom veľtrhu Sulaymaniah, ktorý sa bude konať 27. -30. augusta 2012 v Suleymaniah, Irak.
  • Stretnutie slovenských a bavorských firiem počas medzinárodného strojárskeho veľtrhu - 11.9.2012 | Brno, Česká republika
  • Deň Slovenska na veľtrhu - VIENNA-TEC 2012 9.-12.10.2012 | Viedeň, Rakúsko

 

 • PORTÁL een.sk – ČO JE NOVÉ:

  • publikácie – informácie zdarma práve pre Vás!
  • zaujímavé články – novinky z podnikateľského prostredia.
  • výber z ponúk kooperačných databáz (BCD, BBS) – nájsť si obchodného partnera je hračka!
  • ponuky na projektové partnerstvá v rámci FP7 – získajte financovanie z EÚ

 

  za Enterprise Europe Network na Slovensku,

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP)

 


NOVINKY SIETE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Aktivity Enterprise Europe Network na Slovensku za posledný štvrťrok

NARMSP spolu s partnermi počas uplynulého štvrťroka pokračovala v poskytovaní podporných služieb, vrátane organizovaní mnohých podujatí pre potenciálnych i existujúcich podnikateľov na rôzne témy. Potenciálni podnikatelia sa na seminároch, workshopoch, informačných a konzultačných dňoch dozvedeli zaujímavé informácie: ako pripraviť podnikateľský plán, kde získať financie na podnikanie, základné kroky, ako začať podnikať na vnútornom trhu EÚ, ako viesť prehľad peňažných tokov, či ako spropagovať a najlepšie predať svoj produkt. Pre už etablovaných podnikateľov sme pripravili pestrú škálu tém – od zmien DPH od 1.1.2012 a ochranu spotrebiteľa, cez inovácie v cestovnom ruchu pre MSP, či v oblasti IT až po CE značenie, BOZP a práva duševného vlastníctva. Neopomenuli sme ani podnikateľov s cieľom preniknúť na nové trhy, ktorým sme ponúkli informácie, ako cezhranične poskytovať služby, či ako alternatívnymi spôsobmi, t.j. mediáciou, vyriešiť spory. Nahliadli sme i do problematiky elektronického podpisu a ponúkli podnikateľom možnosť podnikania prostredníctvom franchisingu.

Aktívne sme rozbehli ďalšiu podporu podnikania žien prostredníctvom mentorov a mentoriek projektu Guardian angels for female enterpreneurs. Podarilo sa nám vybrať 14 aktívnych mentorov, ktorí budú počas jedného roka pomáhať 33 nováčikom v podnikaní! Začínajúce podnikateľky ich prostredníctvom na mesačnej báze dostávajú podporu, radu a pomoc za účelom zefektívnenia ich biznisu. Širokej verejnosti bol 23.2.2012 v Prešove predstavený aj mentoring ako taký. Ale to nie je všetko, na druhú výzvu na mentorov reagovalo celkovo jedenásť kandidátov, pričom keďže sa jedná o rozšírenie siete s cieľom podporiť a pomôcť čo najširšej skupine začínajúcich podnikateliek, koordinátor projektu, NARMSP, sa rozhodol akceptovať prihlášky všetkých kandidátov spĺňajúcich zadané kritéria. Ich profily nájdete na našej webovej stránke. Osobne sa Vám predstavia už 7. júna 2012 v Bojnickom vínnom dome, kde sa od 11.00 hod. koná seminár na tému Mentoring. Z nich si i Vy, milé začínajúce podnikateľky, môžete nájsť svojho mentora, mentorku, ktorá Vám ochotne a bezodplatne pomôže vyriešiť situácie spojené s podnikaním. Ak máte záujem o mentoring, nečakajte na 7. jún, záverečný termín registrácie, ale prihláste sa ešte dnes na seminár v Bojniciach, vyjadrite svoj záujem o mentoring a už 7. júna máte šancu stretnúť svojho potenciálneho mentora. Nechajte sa vziať pod ochranné krídla mentora! Viac...

NARMSP aktívne asistovala slovenským malým a stredným podnikom pri hľadaní obchodných a technologických partnerov, a to i prostredníctvom kooperačných podujatí, na ktoré boli posledné tri mesiace bohaté. Jednodňové profesionálne obchodné stretnutia podnikateľov zamerané na prieskum nových trhov a príležitostí, výmenu kontaktov a vznik nových obchodných a technologických partnerstiev sa konali v bulharskom Ruse (CrossTour 2012 - cestovný ruch), rakúskom Welse (ExpoEnergy 2012 - obnoviteľné zdroje energie), v poľskom Szczecine (BUD-GRYF and ENERGIA FAIRS 2012 - stavebníctvo, obnoviteľne zdroje a geodézia), ako aj v Bratislave (CONECO v oblasti stavebníctva, výroba a rozvod tepla, energetická efektívnosť). NARMSP participovala i na podnikateľskej misii z Nemecka.

Slovenská obchodná a priemyselná komora zorganizovala v mesiaci apríl kooperačné podujatie "Slovensko-Slovinsko 2012", na ktorom sa zúčastnilo 54 slovenských firiem, ktoré viedli viac ako 150 rokovaní. Taktiež sa zorganizovala podnikateľská misia do Portugalska a prijala sa podnikateľská misia zo SRN, kde firmy viedli B2B rokovania.

I RPIC Prešov za uplynulé obdobie zorganizovalo niekoľko podujatí pre podnikateľov (napr. Faktory konkurencieschopnosti výrobného podniku na európskom trhu, či na tému Zvyšovanie energetickej efektívnosti) a zapojilo sa aj do projektu Podnikateľský nápad roka! Začínajúceho podnikateľa podporíme komunikačnou kampaňou v hodnote 100 000 eur. Podnikateľský nápad roka 2012 je súťaž, ktorá má oceniť najlepšie podnikateľské nápady a posunúť ich k úspešnej realizácii. Finalisti budú mať možnosť získať spätnú väzbu na svoj nápad, pomoc pri jeho príprave a uvedení na trh. Túto pomoc získajú od expertov na oblasti (napr. financie alebo marketing), ktorým často nerozumejú. Súťaž je určená všetkým, ktorí majú viac ako 18 a menej ako 35 rokov. Prihlásiť sa možno s akýmkoľvek podnikateľským nápadom, ktorý nebol v navrhovanej podobe doposiaľ uvedený na trh. O úspechu podnikateľských nápadov v súťaži rozhodne originalita, inovatívnosť, reálnosť, či trhový potenciál nápadu. Prihlášku možno nájsť na www.podnikatelskynapadroka.sk. Termín uzávierky je 31. máj 2012.

 

Získajte európske ocenenie za rozvoj podnikania!

Podporili ste podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni? Nechajte sa oceniť Európskou komisiou! Zapojte sa i Vy do iniciatívy Európska cena na podporu podnikania, ktorú udeľuje Európska komisia s cieľom odmeniť výnimočné iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni. Súťaží sa v piatich kategóriách:

 • Podpora podnikateľského ducha: ocenenie činnosti a iniciatívy za propagáciu podnikateľského myslenia najmä medzi mladými ľuďmi a ženami.
 • Investícia do zručností: ocenenie iniciatívy na zlepšenie podnikateľských, odborných, technických a manažérskych zručností.
 • Podpora podnikateľského prostredia: ocenenie inovačnej politiky na podporu začínajúceho podnikania a rastu podniku, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov  a implementácia prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch.
 • Podpora internacionalizácie podnikania: ocenenie politiky na podporu podnikov, aby dokázali viac vyťažiť z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci EÚ a mimo nej.
 • Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: oceňuje iniciatívy, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť podnikov a udržateľné podnikateľské postupy v sociálnej oblasti a oblasti životného prostredia.

Termín podania prihlášok do národného kola je 16.6.2012. Víťazi budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien na Cypre 15. a 16. novembra 2012. Pochváľte sa i Vy celej Európe svojimi úspechmi a nechajte sa oceniť! Čítajte ako na to!

 

Štartujeme ďalší environmentálny projekt EURESP+

Projekt EURESP+ (Európska platforma pre regionálne environmentálne služby) plynule nadviazal na úspešný projekt EURESP, ktorý bol realizovaný počas predchádzajúcich dvoch rokov partnermi siete Enterprise Europe Network. Rovnako ako predtým, aj teraz je zámerom projektu poskytovanie proaktívnych služieb, ktoré podporia malé a stredné podniky pri zlepšovaní svojej environmentálnej výkonnosti. Snahou je taktiež podporiť poskytovateľov environmentálnych služieb, aby boli schopní reagovať na zvýšený dopyt čo do počtu, ale aj rôznorodosti týchto služieb v regióne každého partnera projektu. Projekt EURESP+ sa zameriava na nové podnikateľské segmenty. Prečo? 

 • 70 % environmentálnej záťaže nielen v SR tvoria malí a strední podnikatelia
 • 63 % MSP v EÚ nedisponuje žiadnymi jednoduchými pravidlami ani nástrojmi cielenými na úsporu energií 
 • mnohé MSP považujú zohľadnenie ochrany životného prostredia vo svojich činnostiach za finančne náročné
 • mnohé MSP nemajú dostatočné znalosti v environmentálnej oblasti
 • mnohé MSP nie sú dostatočne oboznámené s environmentálnymi opatreniami
 • v regiónoch chýba prehľad environmentálnych služieb prístupných pre MSP

Odborníci potvrdili, že spomedzi MSP majú na životné prostredie najväčší vplyv najmä podniky zaoberajúce sa, tlačou, výrobou kovových súčiastok, chemikálií, potravín, nápojov či spracovaním tabaku, textílií, kože alebo dreva. 

Poslaním projektu EURESP+ je poskytnúť služby vyše 800 malým a stredným podnikom v 7 európskych regiónoch, s podporou medzinárodnej výmeny skúseností a vedomostí. Viac informácií o projekte nájdete na www.euresp-plus.net.

 

Európsky týždeň udržateľnej energie - zapojte sa aj Vy!!!

Tohtoročný európsky týždeň udržateľnej energie sa uskutoční 18. – 22. júna 2012. V jeho priebehu sa budú v rôznych častiach Európy konať stovky podujatí zameraných predovšetkým na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívanie obnoviteľných zdrojov energií.

Zapájať sa môžu rozličné organizácie verejného a súkromného sektora so záujmom o danú problematiku, ktoré sa budú v jednotlivých krajinách podieľať na organizácii týchto akcií. Podujatia môžu byť realizované vo forme konferencií, výstav, workshopov, dní otvorených dverí, prednášok, mediálnych kampaní, či tzv. energetických dní. V uplynulom roku 2011 sa v rámci tejto iniciatívy udialo 720 podujatí v 43 krajinách, ktorých sa zúčastnilo viac ako 150 000 návštevníkov. 

Európsky týždeň udržateľnej energie je najväčším európskym fórom, ktoré sa zaoberá témou budúcnosti obnoviteľných energií a riešeniami na znižovanie energetickej spotreby. Vytvára priestor pre stretnutie a komunikáciu zainteresovaných strán, predstavujú sa tu nové iniciatívy a snaží sa napríklad o stimulovanie investícií do nových technológií. Uskutočňuje sa pravidelne od roku 2005. Pre viac informácií navštívte: www.eusew.eu

 

Sieť Enterprise Europe Network má nového člena už aj v tretích krajinách!

Pomoc malým a stredným podnikom sa rozširuje aj do tretích krajín, v súčasnosti do Albánska. Týmto sa otvárajú nové možnosti aj v tretích krajinách a to vďaka albánskemu konzorciu - Albanian Investment Development Agency (AIDA). Konzorcium pokrýva celú krajinu a je vytvorené nasledujúcimi organizáciami:

 • Albánska investičná rozvojová agentúra (Albanian Investment Development Agency (AIDA)
 • Agentúra pre výskum, technológie a inovácie (Agency for Research, Technology and Innovation)
 • Únia obchodných komôr a priemyslu v Albánsku (Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania)
 • Agentúra pre regionálny rozvoj siete ( Regional Development Agency Network)

 

ODPORÚČAME

Tréning Faktory konkurencieschopnosti
16.2.2012 |
RPIC Prešov 
Tréning je určený predovšetkým manažérom a vedúcim pracovníkom malých a stredných podnikov, ktorým záleží na efektívnom vedení zamestnancov a procesov v ich podniku. Program tréningu:

 • Základné pojmy konkurencieschopnosti a zlepšovania
 • Rozvoj kreativity v multikulturálnom prostredí
 • Kreatívne riešenie problémov
 • Príprava ďalších plánov pre ďalší osobný a firemný rozvoj

Seminár Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
29.3.2012 | hotel Dukla
v Prešove
Seminár reaguje na výzvu vyhlásenú dňa 23.3.2012 Ministerstvom hospodárstva SR zameranú na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Účastníci seminára majú možnosť získať dôležite informácie o danej výzve, jej prílohách. Mali možnosť získať plnohodnotné odpovede na svoje otázky v rámci danej výzvy.


Kooperačné rokovania so slovinskými firmami
12.4.2012 | Bratislava

Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravuje kooperačné rokovania so slovinskými firmami, ktoré sa uskutoční dňa 12. apríla 2012 (štvrtok) v rámci oficiálnej návštevy prezidenta Slovinska pána Danila Türka na Slovensku.

Bezplatné bilaterálne stretnutia na Slovensko-slovinskom ekonomickom fóre sa uskutočnia v rámci projektu Enterprise Europe Network dňa 12. apríla 2012 od 15.30 hod. v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave. Kontakt: Ján Lipiansky (jan.lipiansky@sopk.sk)


ConnectCity Bratislava
9.5.2012 | Primaciálny palác, Bratislava

Podujatie v rámci projektu Podpora inovácií v slovenských MSP


Podnikateľská misia do Portugalska + na Madeiru
14.-18.5.2012 | Lisabon (PT), Funchal (M)


FP7 Connections 2012
16.5.2012 | Bratislava

Posledné výzvy 7. rámcového programu EÚ za miliardy EUR sa blížia - v júli 2012! Plánujete pripraviť návrh do programu FP7? Začnite vopred budovať Vaše konzorcium s partnermi z priemyselnej a akademickej obce!


15 prostriedkov online marketingu, ktoré sa oplatí tento rok využiť
23.5.2012 | Trenčín

Dali sme pre Vás dokopy prehľad toho najužitočnejšieho, čo môžete tento rok v online marketingu urobiť. Do čoho sa oplatí investovať peniaze? Na čo radšej zbytočne nemíňať? 


Firemná kultúra a manažment zmien
23.5.2012 | Prešov

Dnešná doba je charakteristická dennými zmenami. Väčšina zmien je nepredvídaných a nepredvídateľných. Ak chceme prežiť musíme sa so zmenami vyrovnávať tým, že sa tiež meníme. Kto chce však byť úspešný, musí sa meniť rýchlejšie ako zmeny okolia. „V období rýchlych štruktúrnych zmien sú jedinými kto prežívajú, lídri zmien“ (P. Drucker). Tréning je určený pre všetkých konateľov, manažérov a kľúčových zamestnancov pre zmeny vo firme.


Medzinárodné partnerské podujatie Engineering 2012
24.5.2012 | Nitra

SARIO a BIC Bratislava Vás pozývajú na kooperačné podujatie z oblasti strojárstva, mechanického inžinierstva a elektrotechniky.


Efektívne vymáhanie cezhraničných pohľadávok - ekonomická časť
29.- 31.5.2012 | Bratislava, Žilina, Košice

 • Cash manažment firmy v kocke so zameraním na cezhraničné obchodovanie
 • Dopad nedobytných pohľadávok na ziskovosť firmy
 • Efektívna správa pohľadávok a záväzkov
 • Pohľad veriteľa na firmu/obchodného partnera
 • Faktoring a forfaiting

Seminár pre MSP: Ako podnikať v Rakúsku a možnosti spolupráce
5.6.2012 I SOPK


Seminár na tému MENTORING (projekt Guardian Angels for Female Entrepreneurs)
7.6.2012 | Bojnice

Chcete vedieť, čo je to mentoring, aké sú jeho výhody a čo môže zainteresovaným priniesť? Potenciálne i začínajúce podnikateľky a podnikatelia, ktorí máte záujem nájsť si svojho mentora, či získať viac informácií o tomto spôsobe vedenia, rád a pomoci zo strany úspešných podnikateľov – mentorov, neváhajte a zúčastnite sa!


Súťaž inovatívnych myšlienok
12.6.2012 | CVTI SR, Bratislava

Súťaž o voucher v hodnote 5 000 eur a prezentácia aktuálnych výziev pre oblasť zdravotníctva, biotechnológií, potravinárstva a poľnohospodárstva v 7RP.
Máte inovatívnu myšlienku a potrebujete financie na jej realizáciu?

 • Potrebujete vytvoriť prototyp, realizovať testovanie, alebo vytvoriť podnikateľský plán?
 • Potrebujete informácie ako a kde získate finančnú podporu a poradenstvo?
 • Chcete svoje nápad prezentovať pred investorom?

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s BIC Bratislava v rámci iniciatívy FORT (Podpora kontinuálneho výskumu a technologických aplikácií) Vás pozýva na „Súťaž inovatívnych myšlienok“, spojenú s prezentáciou najlepších nápadov v oblasti biotechnológií, biomedicíny a potravinárstva.


Efektívne vymáhanie cezhraničných pohľadávok - právna časť
12-14.6.2012 | Bratislava, B. Bystrica, Prešov

 • Najčastejšie zmluvné typy používané v cezhraničnom obchodovaní
 • Na čo by MSP nemali pri tvorbe dobrej zmluvy zabudnúť
 • Právny rámec upravujúci zmluvné záväzky v cezhraničnom obchodovaní
 • Súdne konanie - vysvetlenie procedúry v SR a úpravy na úrovni EÚ
 • Výhody a nevýhody využitia služieb spoločnosti vymáhajúcej pohľadávky
 • Výhody alternatívneho riešenia sporov - mediácie

Irak-krajina možností
27.-30.8.2012, Irak

Využite príležitosť a e-mailujte alebo volajte už dnes pre rezerváciu miesta na medzinárodný veľtrh Sulaymaniah, ktorý sa bude konať 27. - 30. augusta 2012.

Zaregistrujte sa čo najskôr pre získanie najlepších dostupných miest! Kurdistan, v severnom Iraku, je vo fáze výrazného ekonomickému rastu, miliardy dolárov je určených pre stavebníctvo, elektrickú energiu, nemocnice, školy, univerzity a ďalšie projekty, ktoré  budú realizované. "Vaša prítomnosť je nevyhnutná pre pomoc pri obnove Iraku!" Podľa Svetovej banky, sa odhaduje, že viac ako 45 biliónov dolárov bude potrebných k obnove Iraku v najbližších niekoľkých rokoch.

Teraz je pravý čas a Sulaimaniya je bezpečný a  pripravený privítať Vás v Iraku. Táto oblasť Iraku bola pod bezletovou zónou viac ako 10 rokov a bezpečnosť je taká dobrá, ako v inom meste. Vláda prestiera červený koberec pre všetkých, ktorí sa zúčastnia. "Veľtrh je Vašou jedinečnou príležitosťou povedať irackému ľudu, vláde a všetkým VIP, že chcete obchodovať a že ste sa zaviazali byť v Iraku. Vaša prítomnosť hovorí jasne." Väčšina z úsilia pre obnovu Iraku ešte nezačala a príležitosti sú stále pred nimi. Irak takto minie miliardy dolárov v priebehu niekoľko rokov. Svojou prítomnosťou v Iraku ukážete pravý záväzok k obnove Iraku. Je čas konať! Ak ste niekedy chceli podnikať v Iraku, je tu šanca, na ktorú ste čakali.


Stretnutie slovenských a bavorských firiem počas medzinárodného strojárskeho veľtrhu 11.9.2012 | Brno, Česká republika
NARMSP v spolupráci  s partnermi siete Enterprise Europe Network nemeckého regiónu Bayern si Vás dovoľujú pozvať na stretnutie slovenských a bavorských firiem počas 54. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu - MSV 2012. Podujatie je adresované spoločnostiam z oblasti strojárstva, elektrotechniky a obrábacej techniky, ktoré plánujú rozšíriť si svoje aktivity do Nemecka.

Sektorové zameranie podujatia:

 • Banská, hutná, keramická a sklárska technika
 • Materiály a komponenty pre strojárstvo
 • Pohony, hydraulika a pneumatika, chladiaca technika a klimatizácia
 • Plasty, gumárenstvo a chémia
 • Klasická a jadrová energetika, teplárne, alternatívne zdroje
 • Silnoprúdová elektrotechnika
 • Elektronika, automatizácia a meracia technika
 • Ekotechnika
 • Doprava, manipulácia, priemyselné balenie, skladovanie a logistika
 • Výskum, služby, inštitúcie

Program: Stretnutia budú prebiehať priamo v stánkoch bavorských firiem.

Podmienky účasti na podujatí: Podujatie je bezplatné. Organizátor zabezpečí voľný vstup na veľtrh.

Kontakt: NARMSP, Olga Nemethova, tel: 02/ 502 44 513


Deň Slovenska na veľtrhu - VIENNA-TEC 2012
9.-12.10.2012 | Viedeň, Rakúsko

NARMSP v spolupráci so Schwarz & Partner CEE Promotion Praha, si Vás dovoľujú pozvať na Veľtrh priemyslových technológii a inovácií - VIENNA-TEC 2012!


PORTÁL een.sk - ČO JE NOVÉ

 •  publikácie – informácie zdarma práve pre Vás! 
 • zaujímavé články – novinky z podnikateľského prostredia
 • výber z ponúk kooperačných databáz (BCD, BBS) – nájsť si obchodného partnera je hračka!
 • ponuky na projektové partnerstvá v rámci FP7 – získajte financovanie z EÚ

 

Publikácie – informácie zdarma práve pre Vás! Chcem vedieť viac!

Na stránke www.een.sk nájdete najnovšie informačné materiály, ktoré Vám pomôžu rozbehnúť biznis (ako začať podnikať, ako napísať podnikateľský plán), získať prehľad v problematike duševného vlastníctva, chemickej legislatívy REACH, v odvodových rozdieloch SZČO a s.r.o, či oboznámiť sa s nástrojmi na podporu medzinárodného obchodu a pod.

Zaujímavé články

Nevynechajte ani pravidelne aktualizovanú sekciu článkov, ktorá Vám prináša najnovšie informácie zo sveta biznisu.

Výber z ponúk kooperačných databáz 

Databáza obchodnej spolupráce (BCD): 

 

Databáza technologickej spolupráce (BBS):

Technologické ponuky

Spôsob výroby riadu na ravioli, ponuka, Turecko
Turecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu kovového riadu, ponúka inovatívny spôsob výroby riadu na ravioli, v ktorom môžu byť ravioli varené parou. Spoločnosť hľadá licenčných partnerov a spoločnosti pre spoločný podnik.

Inovatívny rezací stroj pre rozšírené kovové lišty, ponuka, Turecko
Turecký MSP vyvinul stroj, ktorý reže rozšírené kovové lišty na požadované rozmery. Tento stroj reže päťkrát rýchlejšie v porovnaní s existujúcimi reznými strojmi. Spoločnosť má záujem o obchodnú dohodu a technickú asistenciu s firmami v oblasti strojárstva, stavebníctva pre ďalší rozvoj/vývoj.

Parabolické parné generátory pre koncentrovaná solárnu energiu (CSP), ponuka, Dánsko
Dánska svetová EPC (strojárstvo, obstarávanie a zmluvy) spoločnosť sa špecializuje na systémy parných generátorov pre koncentrovanú solárnu energiu (CSP). Parné generátory sú špeciálne navrhnuté pre parabolické žľabové systémy. Spoločnosť hľadá obchodné dohody s technickou asistenciou.

Lokalizačné a identifikačné systémy pre objekty v chránených oblastiach, ponuka, Poľsko
Jedna z poľských univerzít vyvinula komplexný systém pre lokalizáciu a identifikáciu objektov, ktorý zlepšuje riadenie veľkoplošných plôch ako sú napr. letiská. Výskumný ústav hľadá priemyselné spoločnosti pre výrobné alebo obchodné dohody s technickou spoluprácou.

Stanovenie pôvodu kyseliny octovej v potravinárskych výrobkoch, ponuka, Poľsko
Výskumný ústav z Poľska vypracoval metódu pre rozlišovanie biogénnych a syntetických kyselín v potravinárskych výrobkoch, ktorá je už realizovaná na trhu. Výskumný ústav hľadá partnerov pre technickú spoluprácu s technickým poradenstvom.

Virtuálne modelovanie protéz lebky, ponuka, Poľsko
Výskumníci z technickej univerzity v Poľsku spracovali novú alternatívnu technológiu pre virtuálne modelovanie protéz lebky a iných kostí na základe bodov získaných z CT snímok. Ústav hľadá partnera pre technickú spoluprácu alebo pre spoločný podnik.

Netoxické lepidlá, ponuka, Južná Kórea
Kórejská spoločnosť vyvinula lepiaci materiál, ktorý využíva mechanizmy priľnavosti z mušieľ/lastúr. Môže byť využitý ako lekárske lepidlo vďaka vysokej ekologickej príbuznosti. Okrem toho znižuje výrobné náklady na sériovú výrobu cez chemickej syntézy. Je bezpečná, pretože sa v nej nenachádza žiadna toxická látka, napr. formaldehyd. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov pre licenčné zmluvy, ďalší vývoj a pre prípadné finančné investície.

Monitoring odvozu odpadu cez RFID, ponuka, Grécko
Grécky MSP umiestňuje RFID štítky na odpadové koše a antény a štítky na zberacie vozy. Touto cestou je možné získať v reálnom čase cez PDA alebo mobilný telefón informácie o všetkých pohyboch vozidla pre lepšie služby, plánovanie a lepšie monitorovanie celého procesu. Spoločnosť hľadá licenčné dohody a technickú spoluprácu pri realizácii tejto aplikácie.

Špeciálna jednotka pre zobrazovanie skrytých odtlačkov prstov, ponuka, Grécko
Grécky MSP predstavuje špeciálnu jednotku pre zobrazovanie skrytých odtlačkov prstov. Jednotky môžu fungovať pomocou jedného alebo viacerých z troch dostupných metód. V súčasnej dobe existujú modely s kapacitou až do 6 000lt. Spoločnosť hľadá policajné oddelenia, kriminologické laboratória a iné spoločnosti na rôzne druhy spolupráce.

Plnenie podzemných dutín s jemnozrnným priemyselným odpadom, ponuka, Poľsko
Organizácia z južného Poľska vyvinula technológiu pre využitie priemyselného odpadu (ako je jemný odpad z ťažby zemín) pre plnenie a uzatváranie vyťažených dolov/baní. Partner by mal pracovať v baníctve a mal by byť ochotný podpísať obchodnú zmluvu alebo technickú spoluprácu za účelom vývoja, testovania a implementácie riešenia.

Technologické požiadavky

Technológia pre výrobu tenkých elektrických vodivých vrstiev na polyesterové fólie, požiadavka, Poľsko
Poľský MSP pôsobiaci ako dizajnér a producent membránových klávesníc, čelných panelov a štítkov hľadá dodávateľov technológií pre tenké elektrické vodivé vrstvy na polyesterové fólie. Požadovaná technológia môže byť úplne vyvinutá alebo vo vývojovej fáze.

Zberači odpadov a/alebo výrobcovia kompaktorov, požiadavka, Taliansko            
MSP, nachádzajúci sa centre južného Talianska, pôsobiaci v navrhovaní a výrobe vysoko kvalitných strojov a zariadení pre ekologické služby a zberače odpadov hľadá partnerov pre výrobu svojich produktov. Hľadaní partneri by mali byť z krajín: Česká republika, Slovensko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Veľká Británia, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Egypt, Srbsko, Turecko.

Vykurovacie zariadenia z biomasy, požiadavka, Južná Kórea
Spoločnosť z Južnej Kórei, ktorá sa špecializuje na kabíny a rámy pre strojárskej stroje hľadá technológiu, ktorá by umožnila výrobu tepla z biomasy zo štiepaného dreva, paliet z drevených zvyškov. Maximálna výkonnosť zariadenia musí byť 1MW elektrickej energie. Spoločnosť má záujem o licenčnú zmluvu.

Z našej databázy vyberáme aktuálne technologické požiadavky a ponuky. V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosíme, kontaktujte: BIC Bratislava (Peter Kopkáš), NARMSP (Andrej Klimant) alebo RPIC Prešov (Alenka Komorníková). Viac profilov (vyše 4 000) nájdete na našej stránke databázy BBS .

Ponuky na projektové partnerstvá v rámci FP7

Ponuka partnerstva - Web Portal Development
Ponuka expertízy  Krajina: Cyprus
SEIIS ponúka svoju expertízu v oblasti vývoja webových portálov.

Ponuka partnerstva - Smart Grid aplikácia pre obnoviteľné zdroje energie
Ponuka expertízy  Krajina: Taliansko
Taliansky MSP ponúka expertízu v oblasti RES technológií.

Ponuka partnerstva – Diseminácia a komunikácia
Ponuka expertízy  Krajina: Maďarsko
Energiaklub Climate Policy Institute and Applied Communication ponúka expertízu v oblasti diseminácie a komunikácie. 

Z našej databázy vyberáme aktuálne výsledky výskumu a vývoja z projektov financovaných Európskou úniou. V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosíme, kontaktujte: BIC Bratislava (Peter Kopkáš), NARMSP (Andrej Klimant) alebo RPIC Prešov (Alenka Komorníková). Viac výsledkov nájdete na našej stránke databázy RTD.


ZAUJÍMAVOSTI

Environmentálny info balíček
Ak chceme ďalšie generácie pripraviť na nové výzvy dnešného sveta, je potrebné zmeniť nielen myslenie ľudí – naučiť ľudí myslieť ekologicky, ale i vykonať zásadné zmeny v tradičnom modeli vzdelávania. Budúca generácia bude čeliť zásadným problémom, ako sú klimatické zmeny, svetová populácia, zachovanie biodiverzity, redukcia nadbytočného konzumu, využívanie obnoviteľných zdrojov energie atď. Sú to problémy, ktorým čelíme i dnes, ale ktoré akosi nie sme schopní riešiť a vyriešiť. Nastáva čas na zmenu prístupu, na ekologické vzdelávanie. Znalosti, vedomosti a postoje, ktoré boli potrebné na industrializáciu Zeme sú odlišné od tých, ktoré sú potrebné na jej ochranu, liečenie jej rán a vybudovanie udržateľnej ekonomiky, fungujúcej na zdravých základoch. Prinášame Vám preto postupne súhrn informačných balíčkov na rôzne enviro témy, ktorých cieľom je priblížiť environmentálnu problematiku občanovi, podniku, či širokej verejnosti.

 
Podnikateľský balíček pre začínajúce podnikateľky
-
Množstvo zaujímavých informácií nielen pre podnikateľky!

Online inštruktáž 15 marketingových prostriedkov, ktoré sa oplatí využiť – už čoskoro na www.nadsme.sk

 


V prípade problémov, návrhov alebo pripomienok, prosím, kontaktujte administrátora portálu.

Kontakty na jednotlivých expertov projektu nájdete v sekcii Náš tím.

 Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.