Prihlásenie

Dokument EK k demonštračným projektom FP7

15.6.2012

Európska komisia bude v rámci pripravovanej výzvy Research for the Benefit of SMEs 2013 financovať okrem subkontraktačného výskumu v prospech MSP aj tzv. demonštračné projekty, ktorých úlohou je dokázať vhodnosť výsledkov výskumno-vývojových projektov financovaných EÚ v komerčnom použití.

Európska komisia v spolupráci s kolegami z Výkonná agentúra pre výskum (REA) pripravila leták na demonštračné aktivity, ktorý bol zverejnený na Portáli FP7 pre malé a stredné podniky TechWeb.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.