Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (15.-30.6.2012)

3.7.2012

p>
    Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD

    Dátum vydania 2. 7. 2012

    Výber ponúk: 15.6.2012 -30.6.2012

    Počet ponúk: 5

    Publikoval: Olga Némethova, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár

 
    Partneri:
        * BIC Bratislava (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)  

        * Slovenská obchodná a priemyselná komora  (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)

        * Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC Prešov (Alena Komorníková, tel. 051/ 75 60 329, kontaktný formulár)

C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

20120615020

Rumunská firma, špecializovaná na výrobu PVC, okien a dverí s izolačnými sklami hľadá obchodného sprostredkovateľa na distribúciu a ponúka subdodávky.

E38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov

20120618048

Rumunský výrobca sekaného polypropylénu (bio-PP), použité na výrobu predmetov, ktoré majú vysokú mechanickú pevnosť, pre domácnosti a automobilový priemysel, hľadá výrobcov produktov z bio-PP a distribútorov bio-PP.

20120615003

Rumunská spoločnosť, pôsobiaca v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a využitia vytriedených materiálov ponúka svoje služby ako subdodávateľ potenciálnym partnerom, ktorí pôsobia v rovnakej oblasti a hľadá partnerov z EÚ, ktorí majú záujem na spoločný podnik.

M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

20120615029

Rumúnska spoločnosť zabezpečujúca služby oblasti starostlivosti o zdravie a bezpečnosti pri práci v stavebníctve, ponúka subkontraktiv pre partnerov z krajín EÚ.

N80 Administratívne a podporné služby

20120615001

Rumunská spoločnosť, aktívna v oblasti súkromných bezpečnostných služieb hľadá potenciálnych zahraničných partnerov s cieľom ponúkať svoje služby ako subdodávateľ. Spoločnosť má záujem o vytvorenie spoločného podniku.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.