Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (15.-31.7.2012)

3.8.2012

    Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD

    Dátum vydania 3. 8. 2012

    Výber ponúk: 15.7.2012 -31.7.2012

    Počet ponúk: 13

    Publikoval: Olga Némethova, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár

 
    Partneri:
        * BIC Bratislava (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)  

        * Slovenská obchodná a priemyselná komora  (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)

        * Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC Prešov (Alena Komorníková, tel. 051/ 75 60 329, kontaktný formulár)

C24 Výroba a spracovanie kovov

20120716007

Anglický podnik, ktorý sa zaoberá recykláciou hliníka a neželezných kovov, hľadá distribútorov na európskych trhoch. Hlavnou činnosťou tejto spoločnosti je výroba zliatin hliníka na výrobu fólií, škatúľ, dosiek a plechu. Ďalšou činnosťou je obchod s neželeznými kovmi a šrotom, kovy vrátane tantalu, volfrámu, molybdénu, nióbu a chrómu. Britská spoločnosť ponúka potenciálnym partnerom široký sortiment kovov.

 

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

20120719003

Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu rôznych kovových výrobkov hľadá partnerov pre výrobnú spoluprácu z celej Európy. Firma tiež ponúka svoje služby na subdodávky a outsourcing.

Spoločnosť je aktívna v kovopriemysle - obrábanie, ohýbanie plechu, rezanie vlákien, povrchová úprava s technikou elektrostatického práškového lakovania, rezanie vodným lúčom.

 

20120718014

Nemecká firma zaoberajúca sa výrobou infračerveného vykurovacieho systému použiteľného v stenách, sokloch a dekoratívnych predmetoch (obrazy, sklo / mramor / žula alebo pieskovec). Systém má  vysokú energetickú účinnosť a môže byť spojený so solárnymi energetickými systémami. Spoločnosť sa špecializuje na navrhovanie koncepcií pre ekologické šetrné energie pomocou fotovoltaických systémov a malé systémy veternej energie na strechách alebo v záhrade. Firma hľadá obchodné sprostredkovateľa pre svoje infračervené vykurovacie systémy, obchodného sprostredkovateľa pre svoje infračervené vykurovacie systémy.

 

20120716037

Nemecká spoločnosť zaoberajúca sa spájacími technológiami, akými sú laserové zváranie, spájkovanie a nanofilmové techniky hľadá partnerov, ktorí poskytujú tieto materiály a služby prostredníctvom subdodávky: spájkovacie a mosadzovanie materiálov,  brúsenie, sústruženie veľkých tyčí (> 300 mm v priemere a > 4 000 mm na dĺžku).

 

C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

20120718004

Maďarska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu malých transformátorov do 5000 V, tlmiviek, cievok pre domáce spotrebiče, energetický a solárny priemysel hľadá potenciálnych zákazníkov, distribútorov. Taktiež ponúka svoje voľné kapacity ako subdodávateľ vo výrobe akejkoľvek z uvedených produktov na želanie zákazníka.

 

C28 Výroba strojov a zariadení i. n.

20120716042

Nemecký výrobca strojov pre tepelné spracovanie kovových alebo plastových dielov hľadá obchodných zástupcov a vzájomných distribučných partnerov pre automobilový a hydraulický priemysel a subkontrakting pre spracovanie dielov v nižších množstvách. 

 

C31 Výroba nábytku

20120716009

Nemecká spoločnosť vyrábajúca dopravné zariadenia, ako stolové vozíky, kontajnery, paletové vozíky a tabuľky z rúrkovej ocele, hľadá spoľahlivých partnerov, ktorí sa špecializujú na vnútornú dopravu v Maďarsku, Poľsku, Českej republike a Slovensku. Základom spoločnosti je nový produkt inteligentný modulárny systém v triedach, nosnosť 250 a 500 kg.

 

C33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

20120720036

Nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti opráv profesionálnych telefónnych systémov  a distribúcie telefónov a počítačov používaných staršími ľuďmi, hľadá zastúpenie v zahraničí, joint-venture rovnako ako distribútorov pre svoje telefóny a PC.

 

F42 Inžinierske stavby

20120716019

Nemecká spoločnosť vyrábajúca energeticky efektívne hrubé stavby (stenový systém), hľadá distribučných partnerov v Európe. Partneri môžu byť stavebníci, architekti, výrobcovia betónových dielov či obchodní sprostredkovatelia stavebných dielov. Firma poskytuje licencie pre patenty a know-how. Integrovaný systém sa skladá z konštrukcie stavebných prefabrikovaných prvkov, stavba je hermeticky uzavretá proti vzduchu a vetru.

 

G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

20120720002

Nemecká obchodná a servisná agentúra pracujúca pre spoločnosti pôsobiace v oblasti automobilového priemyslu, ponúka služby obchodného sprostredkovateľa pre firmy v rôznych krajinách EÚ. Spoločnosť má hlboké znalosti použiteľné na nemeckom trhu. Ponúka predajné služby pre zahraničné výrobné spoločnosti, ktoré chcú zvýšiť svoju činnosť v Nemecku, alebo ktoré chcú predstaviť svoj ​​tovar na nemeckom trhu. Spoločnosť pracuje s technickými dielmi, súčasťami aj hotovými výrobkami.

 

20120720022

Nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti profesionálnej automatizácie hľadá obchodných zástupcov, distribútorov a joint-venture. Automatizácia zahrňuje kontrolu svetiel, správu prístupov, kamerových systémov, výstražné systémy, riadiace systémy pre využívanie energie, ktoré môžu byť použité v domácnostiach, rovnako ako v obchode a priemysle.

 

20120719034

Maďarská spoločnosť, ktorá je výhradným distribútorom značkových antiperspirantov na európskom trhu, hľadá obchodného sprostredkovateľa. Očakáva, že partner bude distribuovať výrobok vo svojej vlastnej krajine a on-line v obchodoch (napr.: lekárne).

 

J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

20120727044

Britská spoločnosť pôsobiaca  v oblasti softvéru, webových a podnikových aplikácií s 30 ročnými skúsenosťami v oblasti navrhovania a vývoj a webových aplikácií, vyvinula rad osvedčených technologických riešení v Británii, Grécku a Chorvátsku. Plánuje rozšíriť svoje aktivity na európske trhy. Hľadá obchodného sprostredkovateľa (distribútori, zástupcovia), ponúka subdodávateľské projekty a / alebo joint venture.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.