Prihlásenie

Bezpečnosť-2013.4.1-5 Príprava spoločnosti vedieť zvládnuť široký záber cezhraničnej krízy a katastrof - Koordinačné a podporné akcie

3.9.-22.11.2012

Navrhovateľ tejto výzvy je zriadený nemeckou vládou ako národná platforma pre znižovanie katastrof. Jedná sa o mimovládnu organizáciu, neziskovú asociáciu vytvorenú na základe súkromného práva. Je centrom odborných znalostí vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa znižovania rizika katastrof. Organizácia má k dispozícii konsolidovanú sieť kľúčových akcionárov v rámci domény znižovania katastrof na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni. Interdisciplinárny a multisektorový charakter siete umožňuje zahraničné a cielené šírenie iniciatív, znalostí a metodiky.

Navrhovateľ hľadá koordinátorov/partnerov z týchto oblasti:

Vnútroštátne orgány zamerané na manažment katastrof
Národné platformy pre znižovanie rizika katastrof
Vedecké inštitúcie – výskum manažmentu rizik
Súkromný sektor

 

Pre viac informácií kontaktujte prosím:
Mgr. Alena Poláková
RPIC Prešov
člen Enterprise Europe Network
Reimanova 9
080 01 Prešov

tel.: 051 / 75 60 329
fax: 051 / 77 33 552
e-mail: alena.polakova@rpicpo.sk, een@rpicpo.sk
www.rpicpo.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.