Prihlásenie

Nemecká univerzita ponúka expertízu

3.9.-14.11.2012

Nemecká univerzita ponúka expertízu v oblasti transportu v rámci výzvy SST.2013.2-2. Nový koncept pre železničnú infraštruktúru a prevádzku: adaptabilná, automatizovaná, pružná a vysoko-kapacitná (SST.2013.2-2. New concepts for railway infrastructure and operation: adaptable, automated, resilient and high-capacity)

Expertíza zahŕňa:
- Meškanie vlakov a kapacity: nájdenie optimálneho počtu vlakov na železničných tratiach.
- „Modal-Split“ modelovanie: Obnova a rozšírenie empirického základu stanovenia parametrov kvality a nájdenie nového matematického prístupu pre model založený na tzv. „logit model family“.
- „Low-brow“ kapacita a hodnotenie kvality: jednoduché štandardné spôsoby definovania potreby modernizácie na základe nedostatočných dát o činnosti vlakov a infraštruktúre.
- Silné stránky spočívajú v uvažovaní/premýšľaní a prácach v teréne so študentmi.

 

Pre viac informácií kontaktujte prosím:
Mgr. Alena Poláková
RPIC Prešov
člen Enterprise Europe Network
Reimanova 9
080 01 Prešov

tel.: 051 / 75 60 329
fax: 051 / 77 33 552
e-mail: alena.polakova@rpicpo.sk, een@rpicpo.sk
www.rpicpo.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.