Prihlásenie

Katalánska spoločnosť ponúka svoju expertízu na predloženie návrhu v rámci výzvy FP7-IKT-2013

3.9.2012-15.1.2013

Spoločnosť hľadá firmy, ktoré majú záujem o expertízu v malých, stredných a veľkých projektoch s cieľom zapojiť sa do konzorcia zameraného na nasledujúce témy v rámci FP7-IKT-2013:

IKT-2013.5.3 IKT pre inteligentnú a osobnú inklúziu
IKT-2013.5.5 Platformy kolektívneho povedomia pre udržateľnosť a sociálne inovácie

 

Pre viac informácií kontaktujte prosím:
Mgr. Alena Poláková
RPIC Prešov
člen Enterprise Europe Network
Reimanova 9
080 01 Prešov

tel.: 051 / 75 60 329
fax: 051 / 77 33 552
e-mail: alena.polakova@rpicpo.sk, een@rpicpo.sk
www.rpicpo.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.