Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-15.9.2012)

24.9.2012

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD
Dátum vydania 24. 9. 2012
Výber ponúk: 1.9.2012 -15.9.2012
Počet ponúk: 22
Publikoval: Alena Komorníková, tel.  051/ 75 60 329 , kontaktný formulár

Partneri:

  • BIC Bratislava

      (Zuzana Veliká, tel.  02/ 54 41 75 15 , kontaktný formulár)

  • Slovenská obchodná a priemyselná komora

      (Daniela Širáňová, tel.  02/ 54 43 32 72 , kontaktný formulár)

  • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
    (Oľga Némethová, tel.  02/ 502 44 513 , kontaktný formulár)

 

C10 Výroba potravín

20120903015
Rumunská spoločnosť pôsobiaca v oblasti zberu a spracovania včelích produktov a výrobe doplnkovej stravy a terapeutických výrobkov hľadá zahraničných distribútorov. Spoločnosť ponúka svoje služby subdodávateľa spoločnostiam pôsobiacim v rovnakej oblasti. Spoločnosť má záujem aj o recipročnú výrobu, zlúčenie alebo výmenu podielov.

 

C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

 

20120903014

Poľská spoločnosť zaoberajúca sa službami v oblasti drevospracujúceho priemyslu (mechanické spracovanie dreva, výroba paliet a paletových boxov, pílenie, hobľovanie, rezanie dreva a pod.) hľadá partnerov v zahraničí. Spoločnosť ponúka subdodávateľské služby pre partnerov z krajín EÚ.

C24 Výroba a spracovanie kovov

20120906017
Turecká spoločnosť špecializujúca sa na odlievanie ocele (okrem nehrdzavejúcej ocele), hľadá obchodného sprostredkovateľa hlavne distribútorov a obchodných zástupcov.

20120905001
Poľská spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby plechových výrobkov rovnako ako aj výrobkov z trubiek a kovových profilov ponúka výrobu kovových výrobkov a komponentov partnerom na základe predloženej technickej špecifikácie a dokumentácie. Spoločnosť hľadá partnerov z Európy a ponúka seba ako subdodávateľa.

20120903013
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na vstrekovanie plastov a výrobu textilu pre priemyselné využitie hľadá služby obchodného sprostredkovania (agentov, obchodných zástupcov) alebo subdodávky na výrobu plastových výrobkov šitých na mieru podľa požiadaviek zákazníka.


C27 Výroba elektrických zariadení

20120903019
Jeden z najväčších litovských výrobcov elektroniky ponúka svoje subdodávateľské služby priemyselným výrobcom elektroniky. Produktová škála spoločnosti zahŕňa rozličné elektronické zariadenia používané v IT, bezpečnostných systémoch, zdravotných zariadeniach a iných oblastiach.

20120803027
Srbská spoločnosť zameraná na výrobu telekomunikačného zariadenia hľadá distribútorov pre svoje produkty.

C28 Výroba strojov a zariadení i. n.


20120906003
Rumunská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou zdvíhacích a manipulačných zariadení vyrába zariadenia pripojené k háku žeriava vyrobené z kovového káblu, reťaze alebo tkaniny rovnako ako popruhy používané v doprave. Spoločnosť hľadá distribútorov a má záujem o recipročnú výrobu so zahraničnou spoločnosťou pôsobiacou v rovnakej alebo príbuznej oblasti.

20120903018
Nemecká spoločnosť skúsená v oblasti predaja strojov na espresso začína svoju vlastnú výrobnú sériu. Spoločnosť hľadá subdodávateľov vo všetkých krajinách EÚ.


C32 Iná výroba

20120906007
Turecká spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a predajom všetkých druhov filtrov pre automobilové odvetvie, ťažké stroje a priemysel požaduje obchodné sprostredkovanie, predovšetkým distribútorov a obchodných zástupcov.

20120906005
Česká spoločnosť zameraná na investovanie a realitný trh hľadá výrobcov kogeneračných jednotiek: kombinovaná výroba tepla a elektriny (CHP). Česká spoločnosť má záujem stať sa exkluzívnym distribútorom kogeneračných jednotiek pre oblasť Čiech a Slovenska.

20120905025
Francúzska spoločnosť špecializovaná na on-line predaj váz „Medici“ a iných vonkajších predmetov hľadá výrobcov z Európy, ktorí vyrábajú vázy z liatiny. Potenciálny partner by mal disponovať flexibilnou výrobnou linkou. Spoločnosť ponúka seba ako obchodného partnera (distribútora) a požaduje subdodávky a prepravné služby.

20120905022
Nemecká spoločnosť zameraná na povrchovú úpravu hľadá spoločnosti v oblasti priemyslu, obchodu a orgány v stavebníctve/kultúrnom dedičstve. Firma ponúka povrchovú úpravu, moderné a inovatívne techniky a procedúry, a ma záujem pôsobiť ako subdodávateľ.

20120907020
Chorvátska spoločnosť, ktorá je výrobcom kotlov a chladiacich chemikálií na úpravu vody, poskytuje technickú asistenciu v prípade problémov a odporúčania v chemických aplikáciách, hľadá služby obchodného sprostredkovania (distribútorov, obchodných zástupcov) a ponúka vytvorenie joint venture.

20120907019
Poľský výrobca komínov a ventilačných systémov hľadá obchodných zástupcov a distribútorov pre svoje výrobky.


H52 Skladové a pomocné činnosti v doprave

20120906010
Logistická spoločnosť a veľkosklad situovaný v severnej časti Bavorska hľadá distribútorov pre vysokokvalitné čierne uhlie dovezené z Ruska.

20120911010

Talianska spoločnosť zameraná na logistické služby a cestnú nákladnú dopravu hľadá agentov a obchodných zástupcov.

20120910018
Talianska spoločnosť pôsobiaca v oblasti nákladnej prepravy ponúka svoje služby prepravy, logistiky. Zahraničným partnerom zároveň ponúka služby subdodávok.


L68 Činnosti v oblasti nehnuteľností

20120906019
Česká spoločnosť zameraná na investovanie a realitný trh hľadá partnera na vývoj investičných možností a vzájomné propagačné činnosti (služby obchodného sprostredkovania).


M71 Architektonické a inžinierske činnosti

20120906016
Srbská spoločnosť skúsená v architektúre, dizajne jácht, dizajne interiérov a nábytku ponúka svoje outsourcingové služby.


P Vzdelávanie

20120905027
Anglická spoločnosť, ktorá vytvára a poskytuje tréningové kurzy pre ľudí, ktorí majú záujem profitovať z obchodovania na finančných trhoch hľadá obchodných zástupcov, partnerov pre vytvorenie joint venture alebo franchisee pre poskytovanie takýchto kurzov v ich krajine.


20120907006
Rumunská súkromná škôlka má záujem vytvoriť nové outsourcingové partnerstvo s poskytovateľmi špecializovaných vzdelávacích programov.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.