Prihlásenie

Hľadá sa partner pre projekt, ktorý je zameraný na bio-dezinfekčné prostriedky

30.10.-15.11.2012

Spoločnosť zo severného Nemecka, ktorá má skúsenosti v európskych výskumných projektoch hľadá partnera na kompletizáciu konzorcia. spoločnosť má záujem o podanie návrhu v rámci výzvy FP7 výskum v prospech malých a stredných podnikov. Hlavnou myšlienkou projektu je potreba a možnosť vyvinutia bio-dezinfekčných prostriedkov použitím prírodných zložiek. Spoločnosť hľadá partnera, ktorý je zošľachťovateľ rastlín/predajca a najmä extraktor rastlín.
Uzávierka výzvy: 15.11.2012
Uzávierka pre hľadanie partnerov: 8.10.2012

 

Pre viac informácií kontaktujte prosím:
Mgr. Alena Poláková
RPIC Prešov
člen Enterprise Europe Network
Reimanova 9
080 01 Prešov

tel.: 051 / 75 60 329
fax: 051 / 77 33 552
e-mail: alena.polakova@rpicpo.sk, een@rpicpo.sk
www.rpicpo.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.