Prihlásenie

Európska cena za podporu podnikania 2012: Slovenský projekt zaradený do užšieho výberu

4.10.2012

Nominované projekty na Európsku cenu za podporu podnikania (European Enterprise Promotion Awards, EEPA) pomáhajú ľuďom zakladať a rozvíjať podniky: technologické alebo tradičné, miestne alebo medzinárodné. Pri udeľovaní Európskej ceny za podporu podnikania sa uznáva inovácia a odmeňuje úspech verejných orgánov a verejno-súkromných partnerstiev pri podpore podnikov a podnikania na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Tohtoročné projekty podporili podnikateľov vo veku 10 rokov až 50 rokov pri zakladaní a zlepšovaní malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“), ktoré sú základom nášho hospodárstva, po celej Európe. Výhercovia každej z piatich kategórií budú oznámení na vôbec prvom zhromaždení MSP, ktoré sa uskutoční 15. novembra 2012 na Cypre. Jeden z projektov dostane aj prestížnu cenu poroty.


Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za priemysel a podnikanie, uviedol: „Kreativita týchto projektov jasne ukazuje, prečo je využitie podnikateľského ducha také dôležité pre napredovanie európskych podnikov. Tieto projekty vychádzajúce z osvedčených postupov nielenže zvýrazňujú, že malé podniky sú hnacím prvkom budúceho hospodárskeho úspechu, ale aj že tento sektor je stále prístupnejší a inkluzívnejší. Aby bola Európa viac otvorenejšia podnikaniu a viac naň orientovaná, potrebujeme tieto úspešné projekty rozšíriť, najmä v súčasnej hospodárskej situácii.“


Možnosť zapojiť sa do tejto európskej ceny využilo tento rok v rámci súťaží na vnútroštátnej úrovni viac než 402 projektov. Do súťaže o ceny sa prihlásili projekty z rekordných 30 európskych krajín: zo všetkých 27 členských krajín EÚ, ako aj z Chorvátska, Srbska a Turecka. Porota na vysokej úrovni reprezentujúca podniky, vlády a akademickú pôdu preskúmala 57 národných výherných prihlášok a zostavila zoznam 14 nominovaných v piatich kategóriách.

Slovenský projekt REGIONFEMME sa ako jeden z dvoch dostal do užšieho výberu v kategórii Podpora internacionalizácie podnikania:

Slovensko: Pomoc podnikateľkám prekročiť hranice

Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ mali podnikatelia, najmä tí na hraniciach medzi Rakúskom a Slovenskom, záujem nájsť cesty k vytvoreniu vzťahov a rozvoju podnikateľských príležitostí. Obe krajiny mali záujem o podporu žien v podnikaní, a tak sa tieto záujmy zlúčili v projekte REGIONFEMME. Ponúkaním seminárov, jazykových kurzov a prístupu do databázy podnikateliek dáva projekt podnikateľom príležitosť vymieňať si osvedčené postupy a nájsť obchodných partnerov pre nové podniky.
Bratislavská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), www.bl.sopk.sk

Predsedkyňa poroty Joanna Drakeová uviedla:„Kvalita uchádzačov súťaže 2012 nesmierne sťažila proces užšieho výberu. Projekty, ktoré sme prehodnotili, boli úžasne rozmanité a demonštrovali mimoriadny rozsah kreativity pri hľadaní nových spôsobov na podporu a poháňanie zakladania malých a stredných podnikov. Boli sme zvlášť ohromení tým, že do mnohých projektov bol začlenený sociálne uvedomelý cieľ – snaha pomôcť znevýhodneným ľuďom pri súčasnej podpore malých podnikov.“

Chronológia
Od roku 2006 Európska cena za podporu podnikania oceňuje excelentnosť pri podpore podnikania a malých podnikov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Jej cieľom je vyhľadávať a uznávať úspešné aktivity a iniciatívy, ktoré majú za cieľ podporovať podniky a podnikanie, ukázať a zdieľať príklady najlepších podnikateľských politík a postupov, šíriť povedomie o úlohe, ktorú zohrávajú podnikatelia v spoločnosti, a podporovať a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Viac informácií o nominovaných projektoch nájdete v IP/12/1064
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_sk.htm

 

V Bruseli 4. októbra 2012

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.