Prihlásenie

Ktorých desať legislatívnych aktov najviac zaťažuje MSP?

6.-21.12.2012

Európska komisia pre podnikanie a priemysel zverejnila konzultáciu, do ktorej sa môžu zapojiť vy - európske podniky a vyjadriť svoj názor ohľadne legislatívnych aktov, ktoré vás najviac zaťažujú.

 

Nepremeškajte túto príležitosť vyjadriť svoj názor!

Oblasti politiky
Podniky a priemysel, malé a stredné podniky (MSP), podnikanie

Cieľové skupiny
Malé a stredné podniky (MSP) a organizácie, ktoré reprezentujú ich záujmy.

Obdobie trvania konzultácie
Od 28.09.2012 do 21.12.2012

Predmet konzultácie:
V správe „Minimalizovanie regulačného zaťaženia pre MSP – prispôsobenie právnych predpisov EÚ potrebám mikropodnikov“ (KOM (2011) 803 v konečnom znení) Komisia oznámila, že vytvorí webovú stránku určenú na identifikáciu 10 legislatívnych aktov, ktoré podľa názoru podnikateľov najviac zaťažujú mikropodniky a MSP. Výsledky prieskumu sa použijú na realizáciu cielených úprav týchto legislatívnych aktov.
Identifikácia legislatívnych aktov predstavujúcich najväčšiu záťaž prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze prebehla konzultácia v rámci Európskej siete podnikov (EEN, European Enterprise Network). Jej výsledky sa použili ako základ pre práve prebiehajúcu konzultáciu, ktorá predstavuje druhú a zároveň poslednú fázu procesu.


V prípade záujmu o zapojenie sa, prosím kontaktujte:

Zuzana VELIKÁ, BIC Bratislava

velika@bic.sk, 02/ 5441 7515

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.