Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-14.12.2012)

17.12.2012

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD
Dátum vydania 17. 12. 2012
Výber ponúk: 1.12.2012 -14.12.2012
Počet ponúk: 16
Publikoval: Alena Komorníková, tel.  051/ 75 60 329 , kontaktný formulár

Partneri:

  • BIC Bratislava

      (Zuzana Veliká, tel.  02/ 54 41 75 15 , kontaktný formulár)

  • Slovenská obchodná a priemyselná komora

      (Daniela Širáňová, tel.  02/ 54 43 32 72 , kontaktný formulár)

  • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

      (Oľga Némethová, tel.  02/ 502 44 513 , kontaktný formulár)

 

C10 Výroba potravín

ID 20121205026
Rumunská spoločnosť, špecializujúca sa na prevádzku mliekarni a na výrobu syrov, vyhľadáva distribútorov alebo agentov za účelom predaja ich produktov v zahraničí.

ID 20121203031
Španielsky výrobca a dodávateľ extra panenského olivového oleja hľadá obchodných partnerov (distribútorov alebo obchodných zástupcov).

C21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov


ID 20121205043
Chorvátka veľkoobchodná spoločnosť, špecializujúca sa na obchod s medicínskymi produktmi a medicínskymi zariadeniami, nakupujúca a predávajúca tieto produkty lekárňam, nemocniciam a zdravotníckym centrám, vyhľadáva obchodného partnera ochotného sprostredkúvať ich distribúciu.


C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

ID 20121205050
Maďarská spoločnosť, produkujúca oceľové konštrukcie a priemyselné potrubné systémy vyrabané z úhlikovej ocele a austenitickej ocele, ponúka svoju produkciu v postavení subdodávateľa.

C27 Výroba elektrických zariadení

ID 20121203026
Slovinská spoločnosť, špecializujúca sa na produkciu elektromechanických súčiastok a ďalších služieb, vyhľadáva obchodného sprostredkovateľa služieb (obchodných zástupcov a distribútorov).

C 28 Výroba strojov a zariadení i. n.

ID 20121205052
Maďarská spoločnosť, špecializujúca sa na produkciu a predaj poľnohospodárskych náhradných dielov, vyhľadáva obchodných partnerov ochotných sprostredkovať distribúciu jej produktov. V dôsledku voľnej kapacity, spoločnosť má záujem aj o postavenie subdodávateľa.

20121204013
Rumunská spoločnosť aktívna v oblasti výroby poľnohospodárskych a lesníckych strojov a taktiež pôsobiaca v oblasti úpravy a natierania kovov a obrábania (všeobecné aktivity pre úpravu kovov, ako pokovovanie, natieranie, gravírovanie, vŕtanie, leštenie, zváranie atď.) hľadá zahraničného partnera pre recipročnú výrobu s cieľom rozšíriť výrobný sortiment a trh v tejto oblasti.  

20121204007
Francúzska spoločnosť vyvinula unikátne medicínske zariadenie pre monitorovanie analgézie (znížená vnímavosť bolesti). Zariadenie je založené na automatickom meraní detských reakcií. Zariadenie poskytuje prevádzkovateľom rýchly a prijateľný spôsob ako získať objektívnu úroveň analgézie počas operácie. Francúzska firma hľadá exkluzívnych distribútorov. 

C 32 Iná výroba

ID 20121205027
Rumunská spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu stavebných výrobkov z plastu, vyhľadáva obchodných partnerov pre sprostredkovanie služieb (zástupcovia, agenti, distribútori).

ID 20121023022
Poľská spoločnosť vyrábajúca termostatické hlavice, termostatické ventily a iné zariadenia pre radiátory navrhnuté a vyrábané podľa tradície, prísnych kvalitatívnych požiadaviek a na vysokej technologickej úrovni, hľadá distribútora.

ID 2012121204008
Rumunská spoločnosť zameraná na spracovanie skla do rozličných typov sklenených okien, skleneného nábytku a sklenených podláh, hľadá distribútorov v krajinách EÚ.

20121205009
Rumunský distribútor vykurovacích zariadení a iných priemyselných zariadení ponúka svoje obchodné služby zahraničným výrobcom

20121203044
Turecká spoločnosť špecializujúca sa na sterilizáciu zdravotníckeho odpadu má záujem vytvoriť joint venture s Európskou spoločnosťou zameranou na recykláciu a nakladanie s odpadmi v stavebníctve.

G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

20121205013
Litovská spoločnosť zameraná na veľkoobchodný predaj automobilových náhradných súčiastok populárnych značiek (VW,  AUDI, Peugeot, Renault, Volvo atď.) hľadá predajcov, distribútorov, importérov pre distribúciu produktov v Európskych krajinách.

H Doprava a skladovanie

ID 20121203036
Poľská spoločnosť, špecializujúca sa na komplexné riešenia pre multiomodálnu dopravu, ponúka svoje služby európskym spoločnostiam.

K 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

ID 20121205051

Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na finančný audit, daňové poradenstvo a účtovníctvo, vyhľadáva spoločnosti približne z rovnakej oblasti rovnakej veľkosti  ako uvádzaná spoločnosť(10 zamestnancov, ponúka a žiada o subdodávateľské aktivity.


Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.