Prihlásenie

Newsletter 2/2012

30.9.2012

Vážení návštevníci portálu Enterprise Europe Network na Slovensku,

prinášame Vám najnovšie štvrťročné vydanie newsletter-a projektu Enterprise Europe Network na Slovensku, v ktorom sa dozviete zaujímavé informácie o novinkách v projekte, na portáli een.sk, ale aj zaujímavosti zo sveta podnikania, inovácií a výskumu.Obsah vydania:

 • Novinky Enterprise Europe Network
  • Aktivity Enterprise Europe Network na Slovensku za posledný štvrťrok
 • Odporúčame
  • Zaujímavé články
 • Portál een.sk – čo je nové
  • výber z ponúk kooperačných databáz (BCD, BBS)
  • ponuky na projektové partnerstvá v rámci FP7


 za Enterprise Europe Network na Slovensku,
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)Novinky Enterprise Europe Network:

Aktivity Enterprise Europe Network na Slovensku za posledný štvrťrok

V priebehu posledných mesiacov sa BIC Bratislava  zameralo na propagáciu aktuálnych a posledných výziev v rámci 7. Rámcového programu (FP7) v tomto programovacom období a zorganizovalo niekoľko úspešných informačných stretnutí, na ktorých spolu s pozvanými expertmi poskytli informácie o tom, za akých podmienok sa do programu môžu záujemci zapojiť.

Slovenská obchodná a priemyselná komora zorganizovala v júli kooperačné podujatie v Chorvátsku, na ktorom sa zúčastnilo 15 slovenských firiem, ktoré viedli spolu 78 rokovaní.

Pod hlavičkou NARMSP sa v mesiaci september uskutočnil seminár na tému Podnikanie vo Francúzsku a Informačno-konzultačný deň pre MSP k posledným výzvam 7RP. NARMSP zároveň v septembri v Brne zorganizovala v spolupráci s Bavorskou obchodnou komorou kooperačné podujatie „Stretnutie slovenských a bavorských firiem počas medzinárodného strojárskeho veľtrhu“, na ktorom sa zúčastnilo 9 slovenských firiem.

RPIC Prešov bol parterom Kooperačného podujatia „Kontakt-Kontrakt“ 2012, ktoré sa uskutočnilo v septembri 2012. Podujatie sa uskutočnilo v rámci medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne, zúčastnili sa 2 slovenské firmy, ktoré zrealizovali 13 stretnutí. RPIC Prešov bol spoluorganizátorom 7. ročníka podujatia „EU-CHINA Obchodno-technologické kooperačné fórum“, ktoré sa uskutočnilo v septembri v Chengdu. Zúčastnilo sa ho 6 slovenských firiem a zrealizovalo sa 32 stretnutí. V septembri sa taktiež konal v Prešove seminár na tému Povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a vysielanie zamestnancov do zahraničia.


 

Odporúčame

Zaujímavé články:

 • Európska komisia spustila výzvy na podávanie návrhov v 7RP za 7 mld. EUR
  Viac info : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls?
 • Šanca pre inovatívne MSP, priemyselné a výskumné inštitúcie – „Cena vakcíny – Odmena vo výške 2 miliónov EUR
  Viac info : http://www.een.sk/?news/calls/3117
 • Vypracovanie Country Profile Francúzsko
  Viac info : http://issuu.com/nadsme/docs/podnikanie_vo_francuzsku

 


 

Portál EEN.sk - čo je nové

Výber z ponúk kooperačných databáz (BCD)

C24 Výroba a spracovanie kovov

20120716007
Anglický podnik, ktorý sa zaoberá recykláciou hliníka a neželezných kovov, hľadá distribútorov na európskych trhoch.


C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
20120719003
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu rôznych kovových výrobkov hľadá partnerov pre výrobnú spoluprácu z celej Európy. Firma tiež ponúka svoje služby na subdodávky a outsourcing.

C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
20120718004
Maďarska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu malých transformátorov do 5000 V, tlmiviek, cievok pre domáce spotrebiče, energetický a solárny priemysel hľadá potenciálnych zákazníkov, distribútorov. Taktiež ponúka svoje voľné kapacity ako subdodávateľ vo výrobe.

C28 Výroba strojov a zariadení i. n.
20120716042
Nemecký výrobca strojov pre tepelné spracovanie kovových alebo plastových dielov hľadá obchodných zástupcov a vzájomných distribučných partnerov pre automobilový a hydraulický priemysel a subkontrakting pre spracovanie dielov v nižších množstvách.

C31 Výroba nábytku
20120716009
Nemecká spoločnosť vyrábajúca dopravné zariadenia, ako stolové vozíky, kontajnery, paletové vozíky a tabuľky z rúrkovej ocele, hľadá spoľahlivých partnerov, ktorí sa špecializujú na vnútornú dopravu v Maďarsku, Poľsku, Českej republike a Slovensku.

C33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
20120720036
Nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti opráv profesionálnych telefónnych systémov  a distribúcie telefónov a počítačov používaných staršími ľuďmi, hľadá zastúpenie v zahraničí, joint-venture rovnako ako distribútorov pre svoje telefóny a PC.

F42 Inžinierske stavby
20120716019
Nemecká spoločnosť vyrábajúca energeticky efektívne hrubé stavby (stenový systém), hľadá distribučných partnerov v Európe. Partneri môžu byť stavebníci, architekti, výrobcovia betónových dielov či obchodní sprostredkovatelia stavebných dielov.

G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
20120720022
Nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti profesionálnej automatizácie hľadá obchodných zástupcov, distribútorov a joint-venture. Automatizácia zahrňuje kontrolu svetiel, správu prístupov, kamerových systémov, výstražné systémy, riadiace systémy pre využívanie energie, ktoré môžu byť použité v domácnostiach, rovnako ako v obchode a priemysle.
 
Viac ponúk z Databázy obchodnej spolupráce BCD nájdete na webovej stránke:
http://www.enterprise-europe-network.sk/?services_13/1008

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosíme, kontaktujte: NARMSP – Oľga Némethová, , BIC Bratislava – Zuzana Veliká, SOPK – Daniela Širáňová, RPIC Prešov – Alena Komorníková. Profily sú pravidelne dvakrát do mesiaca zverejňované na stránke een.sk.

Výber z Databázy technologických ponúk a požiadaviek (BBS)


Technologické ponuky

Spôsob výroby kovových komponentov v nano-veľkosti
Nemecká univerzita vyvinula techniku na výrobu kovových komponentov v nano-veľkosti. Voľne stojace, vysokopevnostné kovové nano predmety môžu byť formované na komponenty v rozsahu 100 nm. S touto technikou je možné vyrobiť vysoko výkonné mikro-systémy. Univerzita hľadá priemyselných partnerov, ktorí chcú technologickú licenciu.

"Neviditeľný" solárny kolektor pre fasády s farebným povrchom na zákazku
Rakúska výskumná organizácia vyvinula solárne kolektory na fasády na výrobu tepelnej energie v priebehu projektu Eureka. Výhodou sú prispôsobené povrchy pomocou rôznych prírodných alebo farbených pieskov (energetická účinnosť až 70%) alebo použitie polo-transparentných fólií. Veľké časti fasády môžu byť použité bez vplyvu na estetický vzhľad budovy. Firma hľadá partnerov na licencie, investície, technológie a výrobu.

Nový núdzový regulátor pre zariadenia zabezpečovacej signalizácie
Spoločnosť z juhozápadného Poľska ponúka nový núdzový regulátor pre zariadenia zabezpečovacej signalizácie na stavbách. Regulátor bol navrhnutý tak, aby sa doň zmestili rôzne poplašné zariadenia, napr. v bankách a ďalších vysoko zabezpečených priestoroch.. Jeho hlavnou výhodou je jeho dizajn - so zreteľom na počet súbežných poplašných signálov / tiesňové volania. Hľadajú sa firmy, ktorú majú záujem o zavedenie na trh (licenčná zmluva).

Inovatívne, vysoko výkonné LED osvetlenie technológie pre použitie v poľnohospodárstve
Maďarská spoločnosť vyvinula energeticky úsporný systém osvetlenia využiteľný v poľnohospodárstve. V dôsledku spôsobu osvetlenia spôsobuje výrazne vyššiu produkciu. Systém je vhodný pre každé čiastkové odvetvie poľnohospodárstva. Okrem dodržiavania smerníc EÚ, programy spĺňajú aj požiadavky osvetlenia „od úsvitu do súmraku“. Partneri, ktorí sa zaoberajú takýmito alebo podobnými technológiami sú vítaní k uzavretiu technologickej, obchodnej alebo výrobnej dohody.

Technologické požiadavky

Turbíny, ktoré fungujú pod 100 ° C pre výrobu elektriny pomocou chladiaceho plynu
Rakúsky závod a strojárska spoločnosť pôsobiaca v plánovaní energetických generujúcich systémov hľadá výrobcu alebo dodávateľa turbín, ktoré možno ovládať pri teplotách nižších ako 100 ° C. Turbíny budú použité s chladiacim plynom pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Dynamická snímacia technológia váženia (senzor váhy)
Poľská spoločnosť z juhozápadnom Poľsku dodávajúca riešenia inteligentných dopravných systémov pre celú EÚ hľadá nový dynamický senzor schopný merať hmotnosť prechádzajúcich vozidiel. Hľadaná technológia (snímač) by mala byť testovaná, pripravená na implementáciu a zhodná s Kistler štandardou.

Hľadanie expertov pre spoločný ďalší rozvoj zariadení pre histológiu (mikrotomy, mikrodisekcie)
Nemecký MSP navrhuje a vyrába inovačné opto-elektronické výrobky založené na technológii femtosekundového lasera. Sortiment zahŕňa prístroje pre bezkontaktné rezanie biologického tkaniva a rôznych materiálov, ako aj nástroje pre presnú neinvazívnu manipuláciu a multi-zobrazovanie buniek a bunkových štruktúr. Spoločnosť hľadá rozvojových partnerov (technické kooperácie, obchodné zmluvy a finančné zdroje) na spoločný ďalší vývoj produktov.

Z našej databázy vyberáme aktuálne technologické požiadavky a ponuky. V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosíme, kontaktujte: BIC Bratislava – Peter Kopkáš, NARMSP – Andrej Klimant, SOPK – Daniela Širáňová, RPIC Prešov – Alena Komorníková.
Viac profilov z Databázy technologických ponúk a požiadaviek BBS nájdete na našej stránke: http://www.enterprise-europe-network.sk/bbs/index.php?show=search


Ponuky na projektové partnerstvá v rámci FP7

 • Katalánska spoločnosť ponúka svoju expertízu na predloženie návrhu v rámci výzvy FP7-IKT-2013
 • Hľadá sa spoločnosť, ktorá má záujem zapojiť sa do siedmeho rámcového programu –Kapacity- výskum pre malé a stredné podniky (FP7-Capacity-R4SME)


Aktuálne výsledky výskumu a vývoja z projektov financovaných Európskou úniou vybrané z našej databázy. V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosíme, kontaktujte: BIC Bratislava – Peter Kopkáš, NARMSP – Andrej Klimant, SOPK – Darina Knapiková, RPIC Prešov – Alena Komorníková. Viac výsledkov nájdete na stránke: http://www.enterprise-europe-network.sk/?services_17/1030
Kontakt:
V prípade problémov, návrhov alebo pripomienok, prosím, kontaktujte administrátora portálu.
Kontakty na jednotlivých expertov projektu nájdete na een.sk v sekcii Náš tím.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.