Prihlásenie

Newsletter 3/2012

21.12.2012

Vážení návštevníci portálu Enterprise Europe Network na Slovensku,

opätovne Vám prinášame štvrťročné vydanie newsletter-a projektu Enterprise Europe Network na Slovensku, v ktorom sa dozviete zaujímavé novinky zo sveta samotnej medzinárodnej siete na podporu podnikania, ale aj zo sveta biznisu, inovácií a výskumu.

Obsah vydania:

  •     Novinky Enterprise Europe Network

        - Aktivity Enterprise Europe Network na Slovensku za posledný štvrťrok

  •     Odporúčame

        - Zoznam pripravovaných podujatí siete Enterprise Europe Network

  •     Portál een.sk – čo je nové

        - Publikácie
        - Zaujímavé články
        - Výber z ponúk kooperačných databáz (BCD, BBS)
        - Ponuky na projektové partnerstvá v rámci FP7

  •     Zaujímavosti

        - Projekt i. e. SMART


                                                                     za Enterprise Europe Network na Slovensku,
                                Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (RPIC Prešov)

NOVINKY SIETE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

 

Aktivity Enterprise Europe Network na Slovensku za posledný štvrťrok

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) v poslednom štvrťroku roku 2012 pripravila a uskutočnila niekoľko podujatí na Slovensku, ale aj mimo našej krajiny. V novembri bolo realizovaných niekoľko seminárov. Seminára „Zavádzanie solárnych technológií ako cesta k energetickej efektívnosti MSP“ sa zúčastnilo 20 účastníkov. O seminár, ktorý sa konal 28. 11. 2012 s témou „Zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenského textilného a odevného priemyslu prostredníctvom inovácií a bezpečnosti“, malo záujem 15 podnikateľov. Informácie o tom „Ako podnikať u susedov?“ mohli slovenskí podnikatelia získať počas seminára, ktorý sa konal 29. 11. 2012 v Bratislave. O tom, ako používať vo svojom podnikaní elektronický podpis sa mohli účastníci dozvedieť počas seminára „Elektronický podpis – postup jeho získania a využiteľnosť v praxi“, ktorý sa konal 11. 12. 2012 v Bratislave. NADSME sa zúčastnila aj kooperačného podujatia „Business Rendez-Vous Ostrava 2012, ktoré sa konalo v Ostrave 12. 10. 2012. Tohto podujatia sa zúčastnilo 6 slovenských firiem, ktoré zrealizovali 59 stretnutí.

BIC Bratislava v spolupráci s PAU Education zorganizoval Národný informačný deň v rámci kampane We mean business a  umožnil účastníkom získať prehľad o európskych programoch podporujúcich stáže.
V spolupráci s agentúrou SARIO zorganizoval 6. kooperačnú burzu s viac ako 80 účastníkmi z krajín EÚ, ale aj mimo nej. Na podujatí sa uskutočnilo viac ako 200 bilaterálnych stretnutí podnikateľov z ktorých niekoľko vyústilo do obchodnej, či technologickej spolupráce.

Regionálne poradenské a informačné centurm Prešov (RPIC Prešov)
za uplynulé obdobie zrealizovalo niekoľko podporných podujatí určených malým a stredným podnikom. Podnikatelia, ktorí mali záujem o informácie zamerané na siedmy rámcový program sa mohli zúčastniť seminára „Programy financovania: 7. rámcový program a čo po ňom?“, ktorý sa uskutočnil 12.10.2012 v priestoroch RPIC Prešov. V októbri tohto roku sa uskutočnil aj seminár zameraný na ochranu životného prostredia pod názvom „Odpady, obaly a odpadové hospodárstvo“, ktorého súčasťou bola téma „Environmentálne škody - prevencia a náprava“. V novembri sa uskutočnil seminár určený predovšetkým ženám, ženám podnikateľkám aj nepodnikateľkám. Dámy, ktoré mali záujem získať informácie o Mentoringu, mali takto možnosť nadobudnúť nielen informácie ale aj tzv. tréning v osobnom timemanažmente. Seminár sa uskutočnil 22.11.2012 v popoludňajších hodinách a niesol názov „Príležitosť pre ženy! Seminár na tému mentoring“. 27. novembra sa v spolupráci s EU SME Centrom uskutočnil workshop pod názvom „Podnikanie v Číne“.

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) zorganizovala v mesiaci november kooperačné podujatie "Slovensko-Bosna & Hercegovina 2012" v Sarajeve, na ktorom sa zúčastnilo 18 slovenských firiem, ktoré viedli viac ako 40 rokovaní. Ďalej SOPK uskutočnila 2 semináre - jeden na bankovú tému, druhý na tému politiky EÚ v oblasti logistiky a dopravy.

Odporúčame

Ekonomická konferencia "Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky Slovenska v roku 2013" - 24.1.2013, Bratislava

2nd Danube Financing Dialogue - 24.-25.1.2013, Belegrad, Srbsko

Kooperačné podujatie "Haeuslbauermesse 2013"  - so sektorovým zameraním energetická efektívnosť v stavebníctve - 24.1.2013, Glaz, Rakúsko

Výročná konferencia a kooperačné podujatie EWEA 2013- sektor veterná energia - 4.2.2013, Viedeň, Rakúsko


Medzinárodné partnerské podujatie MEDETEL - THE INTERNATIONAL eHEALTH, TELEMEDICINE AND HEALTH ICT FORUM For Education, Networking and Business
- 10.-12.4.2013, Luxembourg

Stavebné veľtrhy 2013 Brno s novinkami - 23.-27.4.2013, Brno, ČR

Medzinárodná konferencia - Biochemicals & Bioplastics 2013 - 19.-20.6.2013, Frankfurt, Nemecko


Portál een.sk – ČO JE NOVÉ

  • Publikácie – informácie zdarma práve pre Vás!
  • Zaujímavé články – novinky z podnikateľského prostredia
  • Výber z ponúk kooperačných databáz (BCD, BBS) – nájsť si obchodného partnera je hračka!
  • Ponuky na projektové partnerstvá v rámci FP7 – získajte financovanie z EÚ


Publikácie – informácie zdarma práve pre Vás! Chcem vedieť viac!

Na stránke www.een.sk nájdete najnovšie informačné materiály, ktoré Vám pomôžu rozbehnúť biznis (ako začať podnikať, ako napísať podnikateľský plán), získať prehľad v problematike duševného vlastníctva, chemickej legislatívy REACH, v odvodových rozdieloch SZČO a s.r.o, či oboznámiť sa s nástrojmi na podporu medzinárodného obchodu a pod.

Zaujímavé články

„InnoFun“ – posúvame inovácie bližšie k financiám, trhu a ľuďom
Ak príde múza, všetko ide bokom (Katarína Hulková)
Slovenský projekt medzi najlepšími
Informácia o poradenských službách pre MSP
Návod ako zabezpečiť efektívnu komunikáciu pri implementácii výskumných projektov
Global Enterpreneurship Week 2012 (12.-18.11.2012)
Košický biznis maratón má svojich víťazov
Vyhrajte investora 2012
Ktoré sú TOP 10 – najviac zaťažujúce legislatívne akty pre MSP?
Využi svoju šancu na podnikanie!
Nový program Komisie podporí slabších inovátorov
Boj proti daňovým únikom
Slabá ochrana spotrebiteľa na internete
Elektromobilita
Britský fond na podporu startupov prináša prvé ovocie
Založenie Maďarsko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
Rada ustúpila ohľadom jednotného patentu europoslancom
Sprievodca (návod) pre účastníkov projektov vo vzťahu k EK i k verejnosti
Centrálny elektronický priečinok
Správa o výkonnosti európskych malých a stredných podnikov (SME Performance Review 2012)
Predseda SOPK podpísal dodatok k dohode o spolupráci medzi SR a ČĽR
Banskobystrická SOPK sa stala informačno-poradenským miestom pre inovácie

Výber z ponúk kooperačných databáz (BCD, BBS)

Ponuka kooperačných partnerstiev 1.-15.10.2012
Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (15.-31.10.2012)
Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-14.11. 2012)
Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (14.-30.11.2012)
Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-14.12.2012)

Ponuky na projektové partnerstvá v rámci FP7

Výzva: FP7-SEC-2013-1
Oblasť: 10.7.6 TRAINING
TOPIC SEC-2013.7.6-1 Open topic for Small and Medium Enterprises : “Use of serious gaming in order to improve intelligence analysis by law enforcement agents”.

Ponuka expertízy FP7-2013-NMP-ENV-EeB
CETMA Consortium – Engineering, Design & Materials Technologies Center, Italy
Termín: 4. decembra  2012

Španielska spoločnosť hľadá partnerov do projektu v rámci výzvy FP7 ICT-2013.8.1
Cieľom projektu je vytvoriť 3D prostredie s nástrojmi pre posilnenie tvorivosti a vytvorenie siete medzi rôznymi segmentmi kreatívnych priemyslov, ako aj rozšíriť potenciál technológií v ľudských tvorivých procesoch.
Očakávané výsledky projektu:
- lepšie pochopenie technologického potenciálu v oblasti ľudských tvorivých procesov vedúce ku kvalitnejším špecifickým tvorivým výkonom,
- hlbšie vedecké chápanie tvorivosti, posilnenie súčinnosti medzi pochopením a posilnením ľudskej kreativity, nové technológie pre autonómne tvorivé systémy,
- lepšia koordinácia európskeho a národného úsilia, užší dialóg medzi výskumom a priemyslom, lepšie pochopenie požiadaviek užívateľov, väčšie pochopenie inovácií a technológií.
Uzávierka pre hľadanie partnerov: 28. december 2012

Nemecké výskumné centrum hľadá partnerov pre projekt v rámci výzvy FP7 KBBE.2013.2.5-02: Úspora vody a energie pre úsporné spracovanie potravín
Nemecké výskumné centrum špecializované na technológie varenia piva bude koordinátorom tohto projektu.Celkovým cieľom tohto projektu je identifikovať a podporovať rozvoj a uplatnenie viacerých energetických a vode účinných technológií a obchodných praktík používaných v rámci celého nápojového priemyslu. Tieto výstupy by mali poskytovať štandardný súbor procedúr a nástrojov, prostredníctvom ktorých bude nápojový priemysel dosahovať zdrojovú a nákladovú efektívnosť.
Hľadaní partneri:
-  malé a stredné podniky z oblasti nealkoholických nápojov
- malé a stredné podniky v oblasti výroby požadovaného zariadenia (laboratórne zariadenia, zariadenia pre výrobu a logistiku v potravinovom sektore)
Uzávierka výzvy: 5. február 2013


Zaujímavosti

EurActiv.sk dáva do pozornosti nový projekt i. e. SMART. Viac informácií o novom projekte uvádzame nižšie.
Projekt i. e. SMART – transformatívny podnikateľský prístup pre novú generáciu podnikov
I-Europa, vydavateľ portálu EurActiv.sk, v spolupráci s mestom Bratislava a ďalšími desiatimi partnermi z Benátok, Budapešti, Modeny, Prahy, Štutgartu a Viedne realizujú projekt i. e. SMART – nový prístup k inováciám a vzdelávaniu podnikateľov. Do konca roku 2014 budú spolupracovať na tvorbe jedinečného, integrovaného a udržateľného strediska zameraného na rast inovácií a podnikania v strednej Európe.
Základná idea projektu bola predstavená počas novembrovej medzinárodnej konferencie „Katalyzátory zmeny“ vo Viedni. V každom zapojenom regióne vznikne centrum kompetencií SMART Point, kde začínajúci podnikatelia získajú informácie a budú môcť absolvovať školenia na získanie schopností nevyhnutných na rozvoj nových inovatívnych podnikateľských myšlienok najmä so zameraním na tri sektory – IKT, zelená ekonomika a kreatívny priemysel. Rozvíjať podnikateľské zručnosti bude mať za úlohu sieť trénerov.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosíme, kontaktujte: BIC Bratislava (Peter Kopkáš), NARMSP (Andrej Klimant) alebo RPIC Prešov (Alena Komorníková). Viac výsledkov nájdete na stránke een.sk v sekcii Databázy RTD.


Kontakt:

V prípade problémov, návrhov alebo pripomienok, prosím, kontaktujte administrátora portálu.
Kontakty na jednotlivých expertov projektu nájdete na een.sk v sekcii Náš tím.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.