Prihlásenie

Newsletter 4/2012

31.12.2012

Enterprise Europe Network  - 5 rokov podpory podnikania na Slovensku

Enterprise Europe Network, iniciatíva Európskej komisie fungujúca od roku 2008, oslávila piaty rok svojej existencie. Počas tohto obdobia podporila a poskytla služby v oblasti medzinárodného podnikania, inovácií a výskumu miliónom malým a stredným podnikom (MSP) v EÚ i mimo nej. Do iniciatívy sa zapojilo  celkovo 50 krajín sveta.  600 významných subjektov vytvorilo  medzinárodnú sieť na podporu  podnikania , ktorá pomáha  podnikom dosiahnuť svoj maximálny potenciál.

Efektivita siete na Slovensku

Enterprise Europe Network na Slovensku združuje 6 kľúčových organizácií poskytujúcich podnikateľom komplexné a ľahko dostupné informácie, poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Okrem partnerov projektu sieť na Slovensku spolupracuje s vyše 30 organizáciami v rámci dohôd o spolupráci (agentúry, asociácie, zväzy, klastre, univerzity, centrá transferu technológií).

V priebehu 5 rokov partneri Enterprise Europe Network na Slovensku zorganizovali viac ako 150 regionálnych podujatí na rôzne témy s cieľom informovať a zvyšovať povedomie o politikách, legislatíve a iniciatívach EÚ cielených a ovplyvňujúcich najmä MSP.  Takmer 5 000 účastníkov získalo na jednom mieste poznatky a informácie z oblasti  inovácií a výskumu, CE značenia, práva ochrany duševného vlastníctva, hľadania obchodných partnerov, cezhraničného poskytovania služieb, verejného obstarávania, turizmu, ale aj z oblasti financovania MSP, marketingu, podnikania na trhoch EÚ a mimo nej. Slovenskí partneri pripravili pre MSP viac ako 30 partnerských kooperačných podujatí a takmer 20 podnikateľských misií  s viac ako 1000 účastníkmi. Tím siete na Slovensku poskytol bezplatné poradenstvo takmer 2400 podnikateľom a navštívil vyše 100 podnikov za účelom zhodnotenia ich obchodných a technologických možností. Výsledkom týchto aktivít je viac než 50 dosiahnutých medzinárodných obchodných a technologických partnerstiev, ktoré majú pozitívny dopad na slovenské hospodárstvo. 

Sieť Enterprise Europe Network bude pokračovať vo vyššie uvedených aktivitách aj v nasledujúcich rokoch. Sledujte nás na stránke www.enterprise-europe-network.sk. Je to príležitosť pre vás, malé a stredné podniky, využiť kapacity Európskej komisie pre získanie informácií a asistenčnej podpory v medzinárodnom podnikaní!

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.