Prihlásenie

Turecká spoločnosť hľadá európskych partnerov pre spoločné predloženie návrhu v siedmom rámcovom programe v rámci výzvy FCHJU – 2013 časť 1 a 2, spoločná výzva ECO – INNOVERA

29.1.-8.4.2013

Turecká spoločnosť je zameraná na výskum a vývoj technológií týkajúcich sa vodíka, obnoviteľných energií a strojárenských produktov najmodernejších technológií. Spoločnosť sa zaoberá vysoko tlakovými generátormi vodíka - kyslíka, palivovými článkami špeciálne palivovými článkami tuhého kysličníka (SOFC) a palivovými článkami s protónovou membránou (PEMFC), elektrolýzermi a zariadeniami na palivové články. Spoločnosť sa taktiež zaoberá inštalačnými službami fotovoltaických výrobkov v Turecku. Spoločnosť vyvinula vysoko tlakové PEM elektrolýzery, elektrochemický systém vyrábajúci vodík a kyslík z deionizovanej vody. Výhody spočívajú v tom, že je dosiahnutá vysoká čírosť vodíka a kyslíka a vodík a kyslík sú pod tlakom v rozličných nádržiach. Spoločnosť hľadá predovšetkým nové technológie, materiály pre palivové články a elektrolýzery, ale aj iné produkty a stroje spojené s obnoviteľnou energiou.

Uzávierka výzvy: 8. apríl 2013

 

Pre viac informácií kontaktujte prosím:
Mgr. Alena Poláková
RPIC Prešov
člen Enterprise Europe Network
Reimanova 9
080 01 Prešov

tel.: 051 / 75 60 329
fax: 051 / 77 33 552
e-mail: alena.polakova@rpicpo.sk, een@rpicpo.sk
www.rpicpo.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.