Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (15.-31.1.2013)

1.2.2013

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD

    Dátum vydania 1. 2. 2013

    Výber ponúk: 15.1.2013 -31.1.2013

    Počet ponúk: 41

    Publikoval: Olga Némethova, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár

     Partneri:

        * BIC Bratislava (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)  

* Slovenská obchodná a priemyselná komora 

(Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)

 * Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC Prešov

(Alena Komorníková, tel. 051/ 75 60 329, kontaktný formulár)

 

 

A1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
20130117020
Španielske záhradné centrum, ktoré sa špecializuje na pestovanie a predaj okrasných rastlín (bambus) hľadá agentov pre obchodné sprostredkovanie, najmä distribútorov.

C10 Výroba potravín
20130116021
Ruská spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu produktov detskej výživy a nápojov, hľadá medzinárodných partnerov pre spoločný podnik alebo franchise.

20121229022
Rumuská spoločnosť, výrobca veľkého množstva spracovaných čerešní, hľadá dovozcov, distribútorov.

C11 Výroba nápojov
20130116037
Nemecký pivovar, špecializujúci sa na výrobu vysoko kvalitného piva z miestnych zdrojov, hľadá obchodných sprostredkovateľov a distribútorov vo veľkoobchodnom a maloobchodnom predaji.

20130115013
Španielska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu piva, nealkoholických nápojov, minerálnych vôd a iných nápojov, hľadá distribútora a logistické služby pre svoje produkty. Spoločnosť taktiež ponúka franchising.

20121227048
Rumunský výrobca vysoko kvalitného vína hľadá dovozcov, distribútorov a agentov.

C13 Výroba textilu
20130116026
Lotyšská spoločnosť vyrába ekologické 100% bavlnené a saténove postelné obliečky a bytový textil. Spoločnosť hľadá obchodných agentov, veľkoobchodníkov, maloobchodníkov pre export svojich výrobkov.

C14 Výroba odevov
20130116036
Turecká spoločnosť, špecializujúca sa na tkané a pletené odevy, hľadá partnerov, ktorí majú záujem o distribúciu týchto produktov.

C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku
20130116007
Litovská spoločnosť, špecializujúca sa na výstavbu budov, výrobu drevených rámov a zrubových domov, hľadá služby obchodného sprostredkovateľa (agentov, zástupcov, distribútorov) a ponúka subdodávateľské služby.

C20 Výroba chemikálií a chemických produktov
20121229020
Rumuská spoločnosť, výrobca širokú škálu dekoračných sklenených výrobkov, hľadá dovozcov, distrbútorov a agentov.

20130115002
Litovská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu bio hnojiva hľadá distribútorov.

C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
20130116002
Lotyšská spoločnosť, výrobca a veľkoobchodník s ventilačnými výrobkami a príslušenstvom, odsávačami, digestormi a hliníkovými ozdobnými profilmi, hľadá distribútorov.

20130115004
Holandský dodávateľ vysoko kvalitných samolepiacich pások hľadá dovozcov, distribútorov a výrobcov samolepiacich pások na Slovensku.

C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
20130116031
Turecká spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu temperovaného skla používaného vo výrobe sprchovacích kútov, ponúka subdodávaeľské aktivity pre výrobcov sprchovacích kútov.

20130115011
Lotyšská spoločnosť s hlavnou činnosťou v oblasti navrhovania porcelánových suvenírov, hľadá zahraničných partnerov pre spoluprácu - obchodných sprostredkovateľov a agentov.

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
20130116030
Ruská spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu kovaného nábytku, schodov a brán, hľadá obchodných zástupcov a ponúka subdodávateľské služby.

20130115007
Bosniansky výrobca kovových dielov a strojov pre obrábanie kovových častí, tepelného spracovania, povrchovej ochrany pre vojenský priemysel žiada obchodných sprostredkovateľov (agent, zástupca, distribútor) a ponúka subdodávateľské aktivity.

C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
20130118003
Bulharská spoločnosť, výrobca GPS sledovacích zariadení hľadá obchodných sprostredkovateľov, ktorí sú schopní inštalovať GPS sledovacie zariadenia a zariadenia pre sledovanie paliva na vozidlá alebo zariadenia pre spotrebu paliva.

20130117002
Popredná izraelská spoločnosť, špecializujúca sa na návrh a výrobu iónových a elektrónových detektorov častíc a iných zariadení pre elektrónové a iónové zväzky, ponúka vývoj, výrobu a subdodávateľské služby.

20130116005
Spoločnosť zo Srbska, špecializujúca sa na testovacie zariadenia na meranie kvapalín pod ISO17020 pre potravinársky priemysel, ponúka služby obchodného sprostredkovateľa, dopravné a logistické služby.

20130116039
Turecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu náramkových hodiniek hľadá partnerov, ktorí by mali záujem distribuovať ich výrobky vo svojom regióne.

C28 Výroba strojov a zariadení i. n
20130117003
Ukrajiská spoločnosť, špecializujúca sa na zdvíhacie a manipulačné zariadenia (mosty, žeriavy) používané v metalurgii, v ťažbe ropy a zemného plynu, výrobe elektrickej energie a v strojárstve, hľadá obchodných partnerov (agentov, zástupcov, distribútorov). Spoločnosť je taktiež schopná vyrábať manipulačné zariadenia podľa individuálnych špecifikácií. Spoločnosť má tiež záujem o spoločný podnik.

20120829033
Poľská spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti práce s kovom (rezanie konštrukčnej ocele, nerezu a hliníka pomocou laseru, strihanie kovových plechov pomocou CNC zariadení, ohýbanie kovových plechov atď.) ponúka svoje subdodávateľské služby.

20130116040
Turecká spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu membránových čerpadiel, hľadá obchodného sprostredkovateľa a distribučné služby na základe obchodného partnerstva.

20130116009
Srbská spoločnosť sa špecializuje na výrobu polyuretánových výrobkov. Spoločnosť hľadá partnerov pre vzájomnú výrobu a ponúka svoje dopravné a logistické služby.

C31 Výroba nábytku
20121227043
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na vývobu nábytku a čalúnenie, hľadá distribútorov, dovozcov a agentov.

20130118005
Slovinský výrobca nábytku ponúka polo-dokončené výrobky, na mieru vyrobený nábytok a nábytkové kovania. Spoločnosť ponuká obchodno sprostredkovateľské služby (agent, zástupca alebo distribútor) pre slovinský trh a subdodávateľské služby pre zahraničných dodávateľov.

20130116016
Britská spoločnosť, ktorá vyrába exteriérový nábytok, hľadá doplnkové produkty a ponúka distribúciu alebo zastupovanie v UK.

F43 Špecializované stavebné práce
20130116042
Francúzsky MSP, špecializujúci sa na dostavbu a dokončenie budov, je svetových lídrom vo výrobe atypických drevených vonkajších priestorov, napr. posuvné bazény. Priestory môžu byť vystavané od základov. Francúzska spoločnosť hľadá agentov a zástupcov v Európe ale aj mimo nej.

20130103014
Poľská spoločnosť špecializujúca sa na služby pre obchodné domy, ponúka služby obchodného sprostredkovateľa (agent alebo distribútor) a dopravu produktov partnerských stavebnín (okrem horľavých látok).

G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
20130115005
Nemecká spoločnosť, s viac ako 80 ročnými skúsenosťami, vyrába a predáva prémiové upevňovače (nitovacie matice, skrutky, priemyselné nity a.i.) a nástroje (pneumatické-hydraulické náradie, ručné náradie). Spoločnosť hľadá nových distribútorov v EÚ na rozšírenie svojej siete.

20130116041
Španielska obchodná spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu vyoko kvalitných potravín (zastupujúca vlastnú značku a výrobu: vína, konzervovaných potravín, hlboko mrazených potravín, mäsových výrobkov, syra, krmív pre zvieratá atď.), ale taktiež predávajúca nepotravinárske porodukty (detergenty) hľadá distribútorov v Európe, Južnej Amerike a v Spojených Štátoch.

20130115032
Francúzska spoločnosť vyvinula programy pre hands-free chudnutie. Spoločnosť hľadá aktívnych distribútorov v Európe (s výnimkou Španielska, Beneluxu, Poľska a Turecka) a v zámorí.

G47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
20130117027
Britská spoločnosť, ktorá predáva radu sprejov pre špeciálne efekty hľadá agentov, distribútorov a zástupcov v sieťových krajinách.

J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
20130115020
Bulharská softvérová spoločnosť, špecializujúca sa na vývoj outsourcing riešení pre zákazníkov, poskytovanie a podporu webových riešení, SAP ABAP vývoj, SAP CRM implementáciu, ponúka svoje služby ako subdodávateľ. Spoločnosť používa .NET, Java a iné platfomy.

L68 Činnosti v oblasti nehnuteľností
20130116044
Srbská spoločnosť, ktorá riadi jednu z voľných ekonomických zón ponúka svoje logistické služby a hľadá partnerov pre rozvoj siete intermodálnej dopravy.

M71 Architektonické a inžinierske činnosti
20130118008
Poľská spoločnosť, ktorá poskytuje služby ako sú chemické laboratórne analýzy, vývoj a validáciu klasických a inštrumentálnych analytických metód, špecifické služby  ako chemické čistenie látok (vrátane HPLC metódy preparatívnu) hľadá partnera pre joint venture a ponúka subdodávateľské služby.

20130115010
Španielska spoločnosť, špecializujúca sa na inžinierske a technické poradenstvo, s rozsiahlymi skúsenosťami z oblasti životného prostredia, letectva, priemyslu a cestovného ruchu, ponúka svoje odborné znalosti v oblasti riadenia uhlíkovej stopy (výpočet, overovanie a kompenzácia) použiteľné v rôznych odvetviach. Poskytujú riešenia pre všetky subjekty, ktoré majú záujem o implementáciu riadiaceho systému pre svoju uhlíkovú stopu a tým zlepšiť energetickú účinnosť. Spoločnosť hľadá agentov a ponúka subdodávateľské služby.

Q86 Zdravotníctvo
20130115031
Francúzsky dodávateľ v oblasti zdravotníctva vyvinul hypoalergénne a sterilné tekuté mydlo pre zdravotné sestry a starostlivosť o citlivú pleť. V súčasnej dobe hľadá spoločnosť EÚ distribútorov, ktorí majú záujem o dokončenie svojích ponúk o hygienické výrobky.

20130115034
Francúzska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu inovatívnych zariadení pre urológicke a nozokomiálne riešenia, hľadá distribútorov v Európe.

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.