Prihlásenie

Ako zlepšiť pravidlá týkajúce sa kvality poľnohospodárskych výrobkov

15.10.-31.12.2008

Vyjadrite svoj názor na legislatívu EÚ prostredníctvom on-line konzultácie

Otvorená nová konzultácia!!!

Ako zlepšiť pravidlá kvality poľnohospodárskych výrobkov

Oblasť: Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

CIeľová skupina: Verejnosť/Kľúčoví aktéri

Termín: 31.12.2008

Link: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/index_en.htm - konzultácia prebieha v anglickom jazyku

 

Kontakt:

  • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
    Katarína Levčíková, kontaktný formulár
  • Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov
    Katarína Straková, tel: 051/7560 330, kontaktný formulár
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.