Prihlásenie

Zelená kniha o územnej súdržnosti - Premena územnej rozmanitosti na silnú stránku

15.10.2008-28.2.2009

Vyjadrite svoj názor na legislatívu EÚ prostredníctvom on-line konzultácie

Otvorená nová konzultácia!!!

Zelená kniha o územnej súdržnosti - Premena územnej rozmanitosti na silnú stránku

Oblasť: Regionálna politika

CIeľová skupina: Verejnosť/Kľúčoví aktéri

Termín: 28.2.2009

Link: http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/consultation_sk.htm

 

Kontakt:

  • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
    Katarína Levčíková, kontaktný formulár
  • Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov
    Katarína Straková, tel: 051/7560 330, kontaktný formulár
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.