Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-15.1.2013)

11.2.2013

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD
    Dátum vydania 11. 2. 2013
    Výber ponúk: 1.1.2013 -15.1.2013
    Počet ponúk: 17
    Publikoval: Alena Komorníková, tel.  051/ 75 60 329 , kontaktný formulár

     Partneri:

  • BIC Bratislava (Zuzana Veliká, tel.  02/ 54 41 75 15 , kontaktný formulár) 
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora

(Daniela Širáňová, tel.  02/ 54 43 32 72 , kontaktný formulár)

  • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

      (Oľga Némethová, tel.  02/ 502 44 513 , kontaktný formulár)

 

C10 Výroba potravín

20130114016
Švédska spoločnosť vyvinula zariadenie, ktoré slúži na monitorovanie fermentačného procesu pečiva. Prístroj optimalizuje fermentačný proces a tým zabezpečí kvalitu chleba. Jeho používanie je jednoduché a je možné ho používať na všetky typy pečiva. Zariadenie bolo vytvorené pre pekárne s obchodmi, ktoré nechajú cesto kysnúť pred pečením. Budúci partner môže byť obchodný sprostredkovateľ, ktorý predáva produkty pre pekárne, alebo spoločnosť, ktorá vyrába boxové kysiarne a chcú vylepšiť zariadenie vo svojich jednotkách.

20130114005
Macedónska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu čerešní plnených tuniakom a syrom a na výrobu plnených sušených paradajok hľadá obchodného zástupcu alebo distribútora na trhu EÚ.

C11 Výroba nápojov

20130115013
Španielska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu piva, nealkoholických nápojov, výrobu minerálnych vôd hľadá distribútorov a logistické služby pre svoje výrobky.

20130104004
Bulharská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu nealkoholických nápojov, ľadových čajov a energetických nápojov má záujem o sprostredkovateľské služby, taktiež hľadá obchodného zástupcu alebo distribútora.

C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

20130107008
Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na micro zváracie zariadenie hľadá distribútorov alebo obchodných zástupcov so znalosťami výrobných zariadení z plastu / z gumy.

C24 Výroba a spracovanie kovov

20130103015
Španielska spoločnosť zameraná na inžinierstvo a obrábanie liatiny hľadá partnerov na outsourcingové činnosti v oblasti odlievania liatiny v krajinách z Východnej Európy.

C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

20130108002

Spoločnosť z južného Poľska, z regiónu Malopolska ponúka termografické a termovízne služby. Spoločnosť má záujem o spoločný podnik a subdodávateľské zákazky.

C28 Výroba strojov a zariadení i. n.

20130112004
Britská spoločnosť, ktorá ponúka sortiment energeticky úsporných produktov v oblasti osvetlenia hľadá distribútorov, ktorí spolupracujú s manažérmi technických zariadení a priamo so zákazníkmi vo svojom regióne.

C32 Iná výroba

20130115004
Holandský dodávateľ vysoko kvalitných samolepiacich pások hľadá dovozcov, distribútorov, výrobcov samolepiacich pások zo Slovenska.

20130111027
Írska spoločnosť špecializujúca sa na konštrukciu spaľovacích roštov, s možnosťou prispôsobovania k zariadeniu na biomasu s tepelným výkonom od 40 kw do 2000 kw má záujem o zlúčenie, alebo o výmenu akcií, alebo o vytvorenie spoločného podniku.

20130111024
Chorvátska spoločnosť špecializujúca sa na zber a recykláciu rôznych druhov odpadov, vrátane nebezpečných, na sanáciu a dekontamináciu kontaminovaných plôch ponúka spoločné podnikanie, subdodávanie a partnerstvo pre vzájomnú výrobu.

20130111016
Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu zariadení pre internú dopravu a ponuku riešení pre zariadenie pracovísk, hľadá obchodných sprostredkovateľov v Poľsku, Maďarsku, v Českej Republike a na Slovensku.

20130109020
Talianska spoločnosť špecializujúca sa na vianočné dekorácie a osvetlenie hľadá dílerov, obchodných zástupcov a obchodné vzťahy – veľko- aj maloobchodníkov.

20130108024
Francúzska spoločnosť, výrobca inovatívnych solárnych modulov pre výrobu teplej vody (ktorý môže byť inštalovaný bez ovplyvnenia štruktúry budovy) hľadá partnerov pre obchodnú zmluvu.

20130104017
Talianska spoločnosť špecializujúca sa na spracovanie a transformáciu polyuretánových pien a na výrobu mäkkých detských zariadení (0-6 rokov) hľadá obchodného zástupcu alebo distribútora v EU na distribuovanie svojich produktov na zahraničnom trhu.

20130104015
Britská spoločnosť, ktorá vyvinula unikátny zabudovaný podlahový a stenový vykurovací systém, ktorý ukladá a drží teplo aj dlho po vypnutí zdroja energie, hľadá partnera na spoločné podnikanie, na vyrábanie a distribuovanie produktov na trhu EU. Tiež má záujem o zlúčenie, alebo o výmenu akcií.

C43 Špecializované stavebné práce

20130110030
Nemecká stavebná spoločnosť hľadá stavebné spoločnosti vo Východoeurópskych krajinách na realizáciu spoločných projektov, najmä v oblasti čistenia odpadových potrubí a systémov.

Obsah tohto článku nepredstavuje názor ani stanovisko Európskej komisie. Európska komisia, ani žiadna iná osoba pôsobiaca v jej mene, nie je zodpovedná za využívanie informácií, ktoré sú obsiahnuté v tomto článku.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.