Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (15.-28.2.2013)

1.3.2013

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD

    Dátum vydania 1. 3. 2013

    Výber ponúk: 15.2.2013 -28.2.2013

    Počet ponúk: 15

   Publikoval: Olga Némethova, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár

     Partneri:

        * BIC Bratislava (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)  

* Slovenská obchodná a priemyselná komora 

(Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)

 * Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC Prešov

(Alena Komorníková, tel. 051/ 75 60 329, kontaktný formulár)

A1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
20130215030

Grécka spoločnosť, ktorá je aktívna vo výrobe bavlny ako aj veľkoobchodného predaja poľnohospodárskych produktov, hľadá obchodných sprostredkovateľov (agentov, distribútorov a zástupcov) pre cukor.

 

C15  Výroba kože a kožených výrobkov
20130218003

Grécka spoločnosť, založená 1935 prvým výrobcom bezpečnostnej obuvi v Grécku, po 8 dekádach pokračuje v navrhovaní a výrobe bezpečnostných topánok s vysokou špecializáciou a ochrannými normami. Spoločnosť má záujem o rozšírenie svojich medzinárodných aktivít hľadaním distribútorov, agentov a/alebo veľkoobchodníkov.

 

C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku
20130218006

Rumunská spoločnosť, aktívna v oblasti spracovaní dreva a výstavby drevených domov, hľadá zahraničných partnerov, ktorí majú záujem o predaj rumunských domov v zahraničí; spoločnosť taktiež ponúka svoje služby ako subdodávateľ pre potenciálnych partnerov, ktorí majú záujem o výrobu a/alebo inštaláciu stolárskych výrobkov.

 

C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

20130215020

Talianska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu plastových výrobkov pre letecký, vojenský a elektronický priemysel, hľadá služby obchodného sprostredkovateľa (distribútora).

 

C27 Výroba elektrických zariadení
20130216001

Britská spoločnosť navrhuje, dodáva a inštaluje produkty obnoviteľnej energie ako aj mechanické a elektrické služby pre domácich, komerčných a priemyselných užívateľov a verejný sektor. Spoločnosť ponúka svoju expertízu ako subdodávateľ pre spoločnosti.

 

20130218011

Grécka výrobná spoločnosť vysoko kvalitných výrobkov v oblasti satelitných a pozemných systémov hľadá agentov a/alebo distribútorov svojich produktov. Taktiež hľadá subdodávateľské služby.

 

20130215029

Európska distribučná pobočka popredného výrobcu sieťových a automatizačných technológií hľadá disitrbútorov a systémových integrátorov. V prípade komplementárnych produktov, je možná aj recipročná výroba

 

C30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov
20130215014

Grécka spoločnosť, špecializovaná na výrobu, predaj a opravu výletných lodí, rybárskych lodí a motorových člnov, hľadá služby obchodného sprostredkovateľa (zástupcov, agentov) pre dosiahnutie nových zahraničných trhov.

 

C32 Iná výroba
20130215023

Talianska spoločnosť, špecializovaná na výrobu vysoko kvalitného audio príslušenstva, zvukových difúzorov a HiFi zariadenia, hľadá spoločnosti, ktoré majú záujem o distribúciu ich produktov, a klientov, ktorí potrebujú na mieru vyrobené audio príslušenstvo, zvukové difúzory a HiFi zariadenia, v celej EÚ.

 

20130218005

Izraelská spoločnosť, ktorá navrhuje a vyrába šperky zo striebra, hľadá agentov a distribútorov strieborných šperkov v Európe.

 

E38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov
20130215033

Slovinský MSP, aktívny v oblasti recyklácie a predaja surových materiálov ako je oceľ a meď, požaduje dlhodobého dodávateľa šrotu z chladiacich kompresorov.

 

F41 Výstavba budov
20130215005

Rumunská spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou zariadení na údržbu ulíc a ciest ponúka služby obchodného sprostredkovateľa (distribúciu) pre spoločnosti z EÚ.

 

M73 Reklama a prieskum trhu
20130215018

Slovinský MSP, aktívny vo výrobe a distribúcii reklamných produktov ako špeciálne bannerové systémy, roll-up, spievajúce svetlá, displeje pre rohové obchody, požaduje subdodávateľské služby. Spoločnosť hľadá dodávateľov kovových dielov, najmä oceľ.


N80
Bezpečnostné a pátracie služby
20130215010

Ruská spoločnosť, špecializujúca sa na inštaláciu komplexných elektronických systémov, bezpečnostných systémov, hľadá partnera. Spoločnosť ponúka svoje služby ako distribútor sofistikovaných elektronických systémov a bezpečnostných systémov, je pripravená kúpiť franchise a má záujem of založenie spoločného podniku.

 

N82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
20130215006

Spoločnosť zo stredného Rumunska, s viac ako 10 ročnými skúsenosťami v oblasti organizácie kongresov a obchodných výstav pre spoločnosti z drevárenského priemyslu, ponúka svoje služby pre zahraničné spoločnosti, ktoré majú záujem o spolu organizáciu, účasť, propagáciu alebo iné aktivity vzťahujúce sa na kongresy a obchodné výstavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.