Prihlásenie

Ponuky kooperačných partnerstiev 1.-15.4.2013

1.-15.4.2013

Výber 19 ponúk kooperačných partnerstiev zverejnených v prvej polovici apríla 2013 v Databáze pre spoluprácu podnikateľov. Kontakty na zverejnené ponuky zahraničných firiem získate priamo od pracovníkov RPIC Prešov, sekcie uvedenej pod článkom.

C10 Výroba potravín

20130408004
Ruská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na produkciu vysoko kvalitných rýb v konzerve (prírodné ryby v konzerve s olejom a ryby v konzerve v paradajkovej omáčke, filety, vysoko kvalitné údené šproty v oleji), má záujem o obchodné sprostredkovateľské služby (agent, zástupca, distribútor) na medzinárodných trhoch. 

20130404032
Grécka spoločnosť, ktorá sa špecializuje na zásobovanie rôznymi potravinami a nápojmi, najmä pre HO. RE. CA sektor (hotely, reštaurácie, catering), hľadá obchodného sprostredkovateľa (agent, distribútor). Spoločnosť má záujem aj o ponúknutie zmluvy o franšíze. 

C14 Výroba odevov

20130408003
Spoločnosť z regiónu Malopoľsko, z južného Poľska je výrobcom spodnej bielizne. Na trhu je od roku 2012. Spoločnosť má záujem o vybudovanie spoločného podniku (joint venture) na produkciu bielizne aj o získanie distribútorov svojich produktov do zahraničia. 

C20 Výroba chemikálií a chemických produktov

20130409002
Lotyšská spoločnosť, vyrábajúca prírodné kozmetické produkty (produkty pre starostlivosť o tvár, telo, vlasy, kúpeľ, mydlá), hľadá obchodných sprostredkovateľov (agentov, zástupcov, distribútorov). 

20130404003
Cyperská spoločnosť je dovozcom kozmetiky a produktov starostlivosti o pokožku, ktoré sú vyrobené hlavne z minerálov z Mŕtveho mora. Hľadá exkluzívnych distribútorov v Európskej únie. 

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

20130409031
Český výrobca kovových častí a komponentov (CNC obrábanie kovov) ponúka svoje voľné kapacity ako subdodávateľ pre spoločnosti v celej Európskej únii. 

C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

20130409028
Lotyšská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na inovatívne projekty, poskytovanie riešení v oblasti IT, ponúka subdodávateľské aktivity európskym dodávateľom. 

20130402025
Švajčiarska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na rozvoj, výrobu a testovanie hardvéru a softvéru pre elektronické zariadenia na satelity, hľadá partnerov (subdodávky, outsorcing). 

20130404025
Nemecká spoločnosť sa špecializuje na produkciu systémov hlasových výstražných alarmov pre veľké budovy podľa stavebných predpisov a štandardov uplatňovaných v rámci Európskej únie. Tieto systémy alarmov zahŕňajú požiarnu signalizáciu a núdzové výstražné systémy, ktoré sú vyžadované stavebným úradom pre veľké budovy. Spoločnosť hľadá obchodných zástupcov a distribútorov pôsobiacich v oblasti výstražných systémov, systémov na detekciu požiaru, zariadení a aplikácií pre budovy. Spoločnosť má záujem o subdodávateľské dohody prostredníctvom, ktorých by ponúkala exkluzívne zmluvy v Európe pre jej produkty a služby. 

C28 Výroba strojov a zariadení

20130411013
Poľská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na produkciu strojov vysokej kvality a úplných spracovateľských liniek pre napríklad stredné veľké drevo, triedenie dosiek, polien a produkciu biomasy. Spoločnosť ponúka širokú škálu strojov a zariadení pre drevospracujúci, papierenský, nábytkársky, priemysel. Spoločnosť má záujem o dlhodobú spoluprácu s firmami z vyššie uvedených odvetví priemyslu, alebo o vytvorenie spoločného podniku. 

C32 Iná výroba

20130411024
Cyperská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu a distribúciu patentovaných hračiek v 15 krajinách, v súčasnosti hľadá spoluprácu s novými spoločnosťami, ktoré by reprezentovali jej produkty a boli schopné rozvíjať, rozširovať a budovať značku úspešne po celom svete. 

20130402042
Švédska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na darčeky a remeselné umenie, hľadá výrobcov malých magnetov, ktorí by pôsobili ako subdodávatelia. 

20130405025
Arménska spoločnosť sa špecializuje na dentálne produkty. Spoločnosť má záujem o sprostredkovateľské služby kvôli predaju jej produktov do zahraničia. Spoločnosť ponúka aj franšízu partnerom, ktorí sa chcú stať zástupcami arménskej spoločnosti vo svojich krajinách, aj subdodávky produkcie. 

20130409019
Nemecká spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vývoj a výrobu sedadiel pre konkrétne segmenty (priemysel, kancelária, vozidlá (akéhokoľvek druhu) alebo poľnohospodárstvo), ale aj sedadiel pre osoby so zdravotným postihnutím, hľadá partnerov kvôli distribúcii svojich produktov. 

20130403025
Ruská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu dvier pre priehradky do mrazničiek, dvier pre priehradky pre hlboké zmrazovanie, brán a dvier pre priemyselné a skladové priestory, má záujem o obchodné sprostredkovateľské služby (agent, zástupca, distribútor) na európskom trhu. 

C47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

20130410002
Nemecký obchodný zástupca, ktorý sa špecializuje na predaj zariadení v oblasti gastronómie, ponúka obchodné sprostredkovateľské služby výrobným spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na nemecký trh. 

F41 Výstavba budov

20130409016
Ruská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výstavbu komerčných a rezidenčných nehnuteľností, na výrobu kovov, spracovanie kovov, výrobu náhradných dielov pre priemyselné zariadenia, stavebníctvo a poľnohospodárske stroje, ponúka príležitosti založenia spoločného podniku (joint venture). 

20130409024
Francúzska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na návrh a rozvoj riešení pre pasívne domy alebo fasádne panely s pozitívnou energiou (energetické fasádne panely s ročnou pozitívnou energetickou bilanciou), profesionálne, komerčné a priemyselné budovy a stavby, s veľmi nízkou energetickou spotrebou. Spoločnosť hľadá subdodávateľskú, technickú a komerčnú spoluprácu (distribútorov a agentov) v Európe a v iných krajinách.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/portal/?c=12&id=3548

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.