Prihlásenie

Ako môže mesto Bratislava podporiť rozvoj podnikania? Dotazníkový prieskum pre bratislavské firmy

22.7.-15.8.2013

Magistrát hl. mesta SR Bratislava pripravuje štúdiu na nové programy a nástroje mesta na rozvoj podnikateľského prostredia firiem v Bratislave. Prostredníctvom elektronického dotazníka začal magistrát oslovovať podnikateľov s otázkami na ich pohľady a názory na hlavné prekážky podnikania a možné opatrenia, ktoré by mohlo mesto Bratislava spustiť v budúcnosti.

Vyplnenie dotazníka zaberie menej ako 10 minút. Anonymný elektronický prieskum je súčasťou analýzy podnikateľského prostredia v Bratislave. Ak zastupujete firmu so sídlom v Bratislave a máte záujem o vyjadrenie Vášho názoru, prosíme, dotazník vyplňte najneskôr do 15.8.2013. Dotazník nájdete na webovej stránke: http://goo.gl/78VWy

 

V prípade potreby informácií, prosíme, kontaktujte:

Ľubica Jean-Jean, projektový manažér pre podnikanie a inovácie

Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Oddelenie stratégie a projektov

Telefón: +421 2 544 174 11, E-mail: jeanjean@bratislava.sk

Viac informácií: http://goo.gl/78VWy

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.