Prihlásenie

ČSOB ako prvá banka na Slovensku začala ponúkať podnikateľské úvery so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF)

1.8.2013

ČSOB ako prvá banka na Slovensku začala ponúkať podnikateľské  úvery so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF). Od apríla 2013 tak majú živnostníci, malé a stredné podniky jednoduchší prístup k financiám, ktoré potrebujú k rozbehnutiu svojho biznisu a jeho ďalšiemu rozvoju. 

Podpisom CIP zmlúv medzi ČSOB a EIF sa znížili požiadavky na podnikateľov, a tak úver môže v súčasnosti získať i ten, kto doteraz požiadavky nespĺňal. Vďaka poskytnutej záruke zo strany Európskej únie sa podnikateľské úvery stali dostupnejšie pre širší okruh podnikateľov.  

V porovnaní so štandardnými typmi úverov môžu podnikatelia v ČSOB od apríla 2013 získať výhodnejšiu úrokovú sadzbu a vyšší limit na úveroch krytých EIF.

Vďaka úverom so zárukou EIF výrazne vzrástol záujem o financovanie, počet poskytnutých úverov v porovaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšil o vyše 90 %. 

Viac informácií o úveroch so zárukou EIF.

 

O Európskom investičnom fonde (EIF)

Hlavným poslaním EIF je podporovať európske malé a stredné podniky (MSP) tým, že im umožní lepší prístup k financiám. EIF navrhuje a vyvíja rizikový kapitál, ako aj nástroje garancií, ktoré sú špecificky určené tomuto segmentu trhu. V tejto úlohe EIF podporuje ciele EÚ na podporu inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, rastu a zamestnanosti. Celkové čisté záväzky EIF voči súkromným kapitálovým fondom predstavovali vyše 6,5 mld. € na konci roka 2012. S investíciami do viac ako 400 fondov je EIF vedúcim hráčom v európskom priestore, vzhľadom na rozsah svojich investícií, a to najmä v hightech a začínajúcich segmentoch. Výška garantovaného úverového portfólia EIF predstavovala viac ako 8 mld. € v takmer 250 operáciách na konci roka 2012, ktoré z nej robia hlavného európskeho garanta pre malé a stredné podniky.  

 

O programe CIP    

Program konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktorý prebieha od 2007 do 2013, bol zavedený na podporu európskej produktivity, inovačnej kapacity, udržateľného rastu, vytvárania pracovných miest a na optimalizáciu využívania fondov Európskej únie na podporu prístupu MSP k financiám. Súčasne venuje pozornosť aj znepokojivým oblastiam týkajúcich sa životného prostredia. V rámci CIP vyčlenil Európsky investičný fond (EIF) celkovo 1,1 mld. €, ktoré sa rozdelili medzi fondy rizikového kapitálu a záruky pre malé a stredné podniky. 

Viac informácií: https://www.csob.sk/podnikatelia/zivnostnici/uvery/uvery-s-podporou-eu/spolupraca-s-eu

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.