Prihlásenie

Analýza účasti MSP v 7. rámcovom programe EÚ

1.9.2013

Analýza účasti malých a stredných podnikov (MSP) v 7. rámcovom programe EÚ pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity (7.RP) sa venuje zmapovaniu aktuálnej situácie, podmienok, výsledkov a možností v súčasnom programovacom období 2007-2013 a výhľadom, plánom a odporúčaniam pre úspech slovenských firiem v budúcom programe Horizont 2020 (2014-2020).

 

Analýzu si môžete stiahnuť tu.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.