Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-30.9.2013)

3.10.2013

Pokiaľ chcete získať kontakt na niektorú z ponúk, kontaktujte nás zaslaním vyplneného tlačiva (príloha) na een@rpicpo.sk.

 

12 GB 4103 3QJW Zdvojnásobenie využiteľnej energie zo solárnych tepelných systémov za zníženú cenu

Malá britská spoločnosť vyvinula inteligentný hydraulický a tepelný prenos technológie s tepelným zásobovaním a samoreguláciou medzi nádobami, minimalizujúci miešanie teplej a studenej vody. Túto skutočnosť dokazuje dodávanie dvojnásobného množstva využiteľnej energie zo zhromaždeného slnečného žiarenia. Jednoduché komponenty znížia náklady na budovu, inštaláciu a údržbu (návratnosť do troch rokov). Spoločnosť hľadá solárnych výrobcov, ktorý by sa prispôsobili špecifickým potrebám a ďalšiemu overovaniu.

TOPL20130923001 Technológia meracieho systému na analýzu vzoriek plynu pre povolenie alebo ďalší spoločný vývoj

Výskumný tím z University z Dolného Sliezska vyvinul merací systém na analýzu vzoriek plynu. Skúšobné zariadenie na analýzu vzoriek plynu umožňuje testovanie čistoty vzduchu, najmä obsah anorganických zlúčenín. Vďaka

použitiu analyzátora s dĺžkou optickej dráhy -9.5m, je možné meranie plynov v ppm (počet častíc na jeden milión). Know-how môže byť poskytnuté pre potenciálnych partnerov alebo by sa mohol uskutočniť ďalší rozvoj technológie v rámci spolupráce v oblasti výskumu.

TRUK20130906001 Odstránenie zvyškových pesticídov v ovocí a zelenine

Britský výrobca kuchynských spotrebičov hľadá technológie na odstráneniepesticídov v ovocí určenom pre domácich spotrebiteľov. Riešenie musí byť bezpečné a aspoň dvojnásobne účinnejšie ako opláchnutie vodou. Charakter technológie nemá žiadne obmedzenia, ale musí byť jednoduchý a cenovo výhodný pre bežného spotrebiteľa. Druh spolupráce môže byť rôzny a bude závisieť na stupni vývoja.

TOFI20130911002 Systém na predchádzanie preplneniu a identifikáciu výrobkov pre cisterny

Fínska spoločnosť vyvinula monitorovací systém a systém na identifikáciu výrobkov pre cisterny. Systém predchádzajúci preplneniu pozostáva z riadiacej jednotky a senzorov namontovaných do každej časti nádrže. Systém na identifikáciu produktov eliminuje možnosť zlyhania ľudského faktora,  napr. zmiešanie rôznych produktov. Tieto výrobky sú certifikované smernicou ATEX podľa noriem EÚ. Spoločnosť hľadá výrobcu cisterien, ktorý by aplikoval túto technológiu do svojich produktov.

TOES20130904002 Nízkonákladové imobilizované lipázy na výrobu bionafty a ďalších priemyselných aplikácií

Verejné výskumné organizácie a dve univerzity zo Španielska vyvinuli nový materiál na enzýmovú imobilizáciu pomocou poľnohospodársko-priemyselného zvyšku: šupka z ryže. Zhodnotenie tohto vedľajšieho produktu vedie k nízkym nákladom na prenos enzýmov, kde môžu byť lipázy účinne pripojené, a zachovaniu katalytickej aktivity pre výrobu bionafty alebo rozklad tuku. Hľadajú sa firmy so záujmom o vývoj a komercializáciu tejto imobilizovanej lipázy.

TRKR20130913001 Systém sušičky a kotol pre energetické technológie

Kórejská spoločnosť dodáva stroje na automatizáciu dobytka pre zavedenie moderného zariadenia domáceho chovu dobytka. Pre riadenie statku a zlepšenie produktivity hľadajú technológie, ktoré zvyšujú tepelnú účinnosť jamy sušičky.

09 TR 95LA 3ES2 Proces sušenie ovocia a zeleniny mrazom

Turecká spoločnosť hľadá spoločnosť, ktorá môže dodať technológiu na sušenie ovocia a zeleniny mrazom, tak aby bolo možné investovať do potravinárskeho sektora. Predpokladá sa obchodná zmluva s technickou podporou, a tiež záujem o technologické znalosti a know-how o procese.

TRRU20130910001 Technológie na výrobu fólií z čistého železa pre vývoj nového elektrotechnického zariadenia

Ruská spoločnosť z mesta Kemerovo, špecializujúca sa na vývoj nových elektrotechnických zariadení, hľadá technológiu na výrobu 50 mcm fólie z čistého elektrolického železa. Požadovaná technológia by mala byť plne vyvinutá, ale je možné aj predvedenie alebo skúšobná verzia. Spoločnosť má záujem o licenčnú zmluvu, spoločný podnik alebo technickú spoluprácu.

TOIT20130725001 Inovatívny systém bytovej výstavby

Taliansky podnikateľ predstavuje nový stavebný systém založený na novom nápade vybudovať pevné a atraktívne domy. Nový konštrukčný systém je založený na oddelení konštrukčných dielcov, s novou koncepciou bývania, kde sú rôzne izby transformované do predpripravených modulov bývania, pripravený na zastavanie v rámci nosnej konštrukcie, ktorý bude tvoriť ich základ ako keby boli boxy.

TOIE20130917001 Tepelná technika pre kanvice

Írska výskomno-vývojová spoločnosť vyvinula novú tepelnú technológiu pre kanvice, čo šetrí spotrebiteľovi 25% nákladov na cene elektriny za použitie kanvice. Táto úsporná funkcia bola testovaná a overená nezávislou stranou. Firma má záujem o licencovanie technológie pre spoločnosť, ktorá sa v súčasnosti zaoberá výrobou kanvíc alebo iných domácich spotrebičov s existujúcim trhom pre tento typ zariadenia.

TOLV20130904001 Technológia pre 3D fotografie, 360 ° virtuálne prehliadky a ďalších digitálnych video médií

Lotyšská spoločnosť zlepšila 3D vizualizačné technológie, ktoré umožňujú získať 3D zobrazenie objektov, miestnosti a okolia. Riešenie možno použiť pre virtuálne manipulácie (otáčanie a pohľad zo všetkých strán) 3D objektov, rovnako ako virtuálne prehliadky priestorov, nehnuteľnosti atď. Spoločnosť hľadá technickú spoluprácu, spoločný podnik alebo obchodnú dohodu na rozšírenie činnosti v príslušných trhoch, rovnako ako ponúka 3D zobrazenie objektov a okolia.

TOAT20130917002 Inovatívny odkvapový systém pre vodotesné vonkajšie terasy a obklady stien

Rakúska firma vyvinula jednoduchý odkvapový systém pre vonkajšie drevené terasy a obklady stien. Výhody pre tradičné vonkajšie drevené podlahy sú vodotesnosť a vyššia trvanlivosť konštrukcie, neviditeľnosť, rýchla montáž a rovnaké náklady ako na bežné systémy na trhu. Spoločnosť hľadá výrobcov a licenčných partnerov.

TOUK20130913002 Probiotická zmrzlina

Britská univerzita zaoberajúca sa transferom technológii z nových produktov propaguje technológie na výrobu mliečnej zmrzliny (ktorej chuť sa nelíši od bežnej zmrzliny), s vysokou koncentráciou životaschopných probiotických baktérií. Produkt je doplnok stravy, ktorý podporuje normálnu gastrointestinálnu mikroflóru najmä po vyčerpaní vysokými dávkami antibiotík alebo chemoterapie. Univerzita hľadá partnerov v potravinárskom/doplnkovom alebo zdravotníckom priemysle na licencovanie technológie.

12 IT 56Z4 3P9J Systém sledovateľnosti certifikácie a kontroly procesu distribúcie výrobkov

Talianska spoločnosť s viac ako tridsať rokov skúsenosťami v oblasti marketingu a komunikácie, patentovala inovatívny systém, ktorý za použitia digitálnej pečate, umožňuje prístup k databáze s viacerými funkciami.  Identifikácia sa vykonáva prostredníctvom unikátnej pečate, ktorá je generovaná systémom a vytlačená patentovaným priemyselným strojom, ktorý obsahuje všetky informácie týkajúce sa samotného výrobku.

TOES20130917001 Systém na detekciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia

Španielska spoločnosť vyvinula zariadenie schopné detekovať priamo a automaticky prítomnosť riedkych mrakov znečisťujúcich častíc vo vzduchu na veľké vzdialenosti. Táto technológia je založená na osvetlení mraku znečisťujúcich častíc so singulárnym elektromagnetickým lúčom (SEMB). Technológia detekuje častice ako: uhlie a cementový prach, znečisťujúce látky v sypkých hmotách, únik chemikálií atď. Spoločnosť hľadá obchodnú zmluvu s technickou asistenciou.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2027/technologicka_spolupraca_1--30-9-2013.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.