Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (15.- 30.9.2013)

11.10.2013

Databáza  POD - Partnering Opportunities Database - je jedným z bezplatných nástrojov siete Enterprise Europe Network pre obchodnú spoluprácu,  podporu prenosu inovácií medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami. Vstupy do databázy - jednotlivé kooperačné a technologické ponuky a požiadavky - sú vkladané prostredníctvom členských organizácií siete Enterprise Europe Network v celej Európe.

POD – obchodné a technologické ponuky a požiadavky


C10 Výroba potravín
BOIT20130911002

Talianske konzorcium firiem špecializovaných na výrobu typického  kalabrianského jedla hľadá distribútorov po celej Európe aj mimo nej. Firma sa špecializuje na výrobu vína, olivového oleja, liehovín, džemov a marmelád, medu, mäsa, sladkostí a oleja Bergamotto.

BODE20130917001

Nemecká spoločnosť, ktorá má dlhodobé skúsenosti s výrobou baliacich strojov na oleje a zariadení pre potravinársky priemysel s použitím novej technológie, hľadá partnera  na spoločný rozvoj a licenčné zmluvy.

09 TR 95LA 3ES2
Turecká spoločnosť hľadá dodávateľa technológie na sušenie ovocia a zeleniny mrazením za účelom investovania v potravinárstve. Predpokladá sa obchodná spolupráca s technickou asistenciou. Zaujíma sa tiež o transfer know-how v procese sušenia mrazením.

C10 Výroba odevov
BOBG20130918001

Bulharská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu dámskeho oblečenia  najmä pre nadmerné veľkosti, hľadá obchodného sprostredkovateľa (distribútorov, agentov), ktorí budú distribuovať tieto výrobky v rôznych krajinách. Firma tiež ponúka subdodávateľské služby.

C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku
BRSE20130917001
Švédska interiérová predajňa, dobre známa  na trhu, hľadá výrobcov zrkadiel z kovu a skla. Konkrétne sa zaujímajú o oceľové výrobky, ktoré sú práškovo chromované z leštenej nerezovej ocele. Švédska spoločnosť hľadá kvalitného certifikovaného subdodávateľa pre jeho výrobky.

C.20.1.5 Výroba chemikálií a chemických produktov
TRNL20130730001

Veľká Dánska spoločnosť so silnou pozíciou na medzinárodnom trhu hľadá inovatívnych partnerov na obnovu, modernizáciu a rozšírenie portfólia hnojivových produktov. Hlavnou záujmovou skupinou sú procesy a technológie pri výrobe močovinových produktov. Za účelom rozšírenia technologického portfólia a posilnenia pozície na trhu sa tiež zaujíma o nové technológie na výrobu iných hnojív. Spoločnosť je otvorená na rôzne druhy spolupráce.

C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
BOUK20130923002

Britská spoločnosť, ktorá vyrába a predáva unikátny povodňový systém pre komerčné i domáce nehnuteľností hľadá distribútorov v Európe. Spoločnosť má tiež záujem o udeľovanie licencií a vzájomnú výrobu a predaj.

BOFR20130918001
Francúzsky podnik, ktorý sa špecializuje na ekologické balenie ponúka spoluprácu  pri výrobe 100% organických obalov z cukrovej trstiny, vrátane fliaš, zásobníkov, mechov, kontajnerov. Spoločnosť hľadá partnerov z oblasti výroby  organickej kozmetiky, bio čistiacich prostriedkov a potravín a ponúka výrobu reklamných produktov s logom zákazníka.

C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
BOLV20130919001

Lotyšská firma zaoberajúca sa výrobou betónových dlažobných, cestných a chodníkových kociek  hľadá distribútorov, stavebné firmy a obchody so stavebným materiálom na odbyt svojich výrobkov.

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
BOPT20130918001

Portugalská spoločnosť s vyše 30 ročnými skúsenosťami, zaoberajúca sa výrobou pružín do závesných  listov a U-skrutky pre úžitkové vozidlá hľadá distribútorov. Spoločnosť sa zameriava predovšetkým na výrobou parabolických pružín do  nákladných automobilov.

BOUK20130917002
Anglická spoločnosť vyvinula nový uzáver, ktorý prekonal problém zlyhania skrutky v dôsledku vibrácií. Firma hľadá agentov/distribútorov. Produkt môže byť použitý v náročnom prostredí akým sú železnice, ropa, plyn ťažba, veterná energia a ťažká technika.

BOUK20130917006

Britská spoločnosť, ktorá je lídrom v dodávkach uzatváracích ventilov a integrovaných manipulačných zariadení pre farmaceutický, chemický, potravinársky priemysel,  hľadá distribútorov.

C27 Výroba elektrických zariadení
BOES20130917002

Španielska spoločnosť s 35 ročnými skúsenosťami sa špecializuje na  elektrotechniku a výrobu elektrických rozvádzačov a automatické čistenie vody, odpadu, ovzdušia  a rastlín. Pre čističky vody ponúka subdodávateľské služby.

C28 Výroba strojov a zariadení i. n.
BODE20130920004

Nemecká firma ponúka progresívne čerpadlá pre spracovanie tekutých, pevných látok, ktoré pracujú prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach. Vretenové čerpadlá sa používajú vo všetkých fázach procesu čistiarne odpadových vôd pri čerpaní kalu. Spoločnosť  hľadá distribútorov z oblasti životného prostredia, chemického, papierenského a potravinárskeho  priemyslu, ropy a zemného plynu. 

BOES20130912002

Španielsky podnikateľ, ktorý sa špecializuje na výrobu strojov na inkaso a platenie automatických cestovných lístkov používaných v odvetviach, ako sú dopravné systémy (vlak, metro), štadióny a arény, zábavné parky, parkoviská, lyžiarske strediská, budovy verejnej správy, rýchle občerstvenie, hľadá distribútorov zariadenia a ponúka svoje služby.

BOSE20130918001
Švédska spoločnosť zaoberajúca sa výrobou inovatívnych, ochranných, pletených, textilných výrobkov pre užívateľov, ktorí pracujú s elektrickým oblúkom a plameňom potrebujúcich antistatickú ochranu proti chladu na outdoorové aktivity, alebo pre pracovníkov vojenskej záchrannej služby, hľadá distribútorov.

C31 Výroba nábytku
BODE20130919002

Nemecký výrobca nábytku ponúka subdodávky pre architektov, projektantov a dizajnérov a je otvorený pre recipročnú a sériovú výrobu. Firma ponúka interiéry pre obchody, kuchyne a účelové zariadenia.

C32 Iná výroba
BOPL20130821003

Poľská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a údržbou bicích nástrojov, výrobou zvonkohry, výrobou a distribúciou náhradných dielov pre bicie nástroje, ako sú: skrutky, bicykle, stroje, pružiny, hľadá distribútorov  so záujmom propagovať a predávať tieto hudobné nástroje vrátane príslušenstva.

BOUK20130918001
Britská spoločnosť, ktorá  je popredným výrobcom ústredného kúrenia a elektrických vežových ohrievačov, radiátorov a  sklenených  radiátorov, hľadá obchodných agentov a distribútorov, ktorí budú predávať ich výrobky na svojom území cez internet, maloobchod alebo obchodníkov.

TOIS20130925001

Malá Islandská strojárenská spoločnosť vyvinula veľmi jednoduchú a modernú podvodnú turbínu, ktorá dokáže zužitkovať morské a riečne prúdy (a prílivové prúdy) v širokom spektre rýchlostí a hĺbok vody bez potreby vybudovania priehrad.  Funkčnosť rôznych verzií turbíny bola potvrdená modelovými testami na rieke. Spoločnosť hľadá výrobných partnerov, partnerov na spoločnú firmu, licenciu alebo výrobnú dohodu.

F41 Výstavba budov
BOLV20130917002

Lotyšská spoločnosť, ktorá poskytuje široký výber stavebných služieb, hľadá spoluprácu v oblasti stavebníctva s cieľom ponúknuť subdodávky. Spoločnosť pôsobí v oblastiach: konštrukcia a výroba presklených stavebných konštrukcií, výstavba a rekonštrukcia ciest, asfaltová výroba, montáž elektrických inžinierskych sietí, vodovodných a kanalizačných sietí, rôzne konštrukčné profily pre pozemné stavby, plastové a hliníkové stavby konštrukcií a pod.

F42 Inžinierske stavby
BOLV20130917002

Lotyšská spoločnosť, ktorá poskytuje široký výber stavebných služieb, hľadá spoluprácu v oblasti stavebníctva s cieľom ponúknuť subdodávky. Spoločnosť pôsobí v oblastiach: konštrukcia a výroba presklených stavebných konštrukcií, výstavba a rekonštrukcia ciest, asfaltová výroba, montáž elektrických inžinierskych sietí, vodovodných a kanalizačných sietí, rôzne konštrukčné profily pre pozemné stavby, plastové a hliníkové stavby konštrukcií a pod.

G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
BRSE20130916001

Švédska spoločnosť špecializujúca sa na distribúciu ekologických inovácií hľadá výrobcov a dodávateľov energeticky efektívnych produktov a riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Spoločnosť má záujem stať sa oficiálnym distribútorom energeticky úsporných produktov ako sú:  solárne články, solárna energia, veterná energia, energeticky úsporné inovácie.

M.71.1.2 Architektonické a inžinierske činnosti
12 GB 4103 3QJW

Malá spoločnosť so sídlom v UK vyvinula inteligentnú technológiu na tepelný transfer s tepelným zásobovaním a seba reguláciou medzi dvoma nádobami s minimalizovaním miešania teplej a studenej vody. Tento postup sa preukázal ako faktor, ktorý minimálne zdvojnásobí energetický výstup z prijatého slnečného žiarenia. Jednoduché komponenty znižujú náklady na výrobu, montáž a údržbu – návratnosť do 3 rokov. Hľadajú sa partneri medzi výrobcami slnečných kolektorov na adaptáciu špecifických požiadaviek.

TOES20130917001
Španielska spoločnosť vyvinula zariadenie schopné detekovať priamo a automaticky prítomnosť riedkych oblakov znečisťujúcich čiastočiek v ovzduší na veľké vzdialenosti. Technológia sa zakladá na presvetlení oblaku znečisťujúcich čiastočiek singulárnym elektro-magnetickým lúčom (Singular ElectroMagnetic Beam - SEMB). Zariadenie je schopné detekovať čiastočky ako: uhoľný a cementový prach, znečisťujúce látky vznikajúce pri transporte sypkých látok, úniky chemikálií a pod. Spoločnosť hľadá partnerov na obchodnú spoluprácu s technickou asistenciou.

R90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
BOLV20130917003

Výrobca inovatívnych a úplne prírodných materiálov pre viazanie kvetín a dekoráciu okrasných  interiérov, hľadá kvetinárstva, ktoré dekorujú interiéry a majú záujem o distribúciu. Výrobky spoločnosti sú tiež vhodné ako darčeky pre firemné akcie. Spoločnosť vyvinula sortiment výrobkov na báze prírodného kusu rašeliny ako základného materiálu, ktorý  je vhodný pre rezanie, strihanie, lepenie, škárovanie, nátery a pod.

 

PRIAMA PONUKA NA OBCHODNÚ SPOLUPRÁCU Z MAĎARSKA

1.  Spoločnosť aktívna na poli strategického a dlhodobého plánovania malých a stredne napäťových sietí poskytuje služby pre verejnoprospešných poskytovateľov elektrickej energie. Spoločnosť disponujúca referenciami od spoločností ako E.ON, RWE a EDF vypracováva prípadové štúdie a štúdie uskutočniteľnosti pred investíciami do infraštruktúry. Týmto spôsobom pomáhaj maximalizovať efektivitu a znížiť náklady plánovaného projektu. Spoločnosť hľadá najmä partnerov pôsobiacich v rovnakej oblasti, ktorý majú vytvorenú sieť kontaktov na verejnoprospešných poskytovateľov elektrickej energie.

2. Spoločnosť s rozsiahlymi znalosťami pri vývoji, navrhovaní a konštrukcii testovacích laboratórií pre výrobcov transformátorov hľadá obchodných partnerov (najmä výrobcov) na Slovensku.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.