Prihlásenie

Zapojte sa do projektu "Creating The Future" - príležitosť pre MSP v rámci cezhraničnej spolupráce

1.9.2013-31.12.2014

Trnavská regionálna komora SOPK ponúka podnikateľom účasť na projekte "Creating The Future", ktorý realizuje s rakúskymi partnermi v rámci cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Výsledkom projektu bude ekonomická analýza prihraničných regiónov na základe rozhovorov s MSP s dôrazom na identifikáciu ich problémov a motiváciu hlavných aktérov v regiónoch riešiť problémy MSP, výmenu vedomostí s ohľadom na trvalý regionálny rozvoj, odovzdávanie best practices, vybudovanie regionálnej siete z MSP a študentov ekonomických škôl a najmä na tvorbu malých regionálnych projektov pre MSP.

Projekt sa začal realizovať v septembri 2013 a končí sa 31. 12. 2014. Hlavnými rakúskymi partnermi sú Viedenská ekonomická univerzita, Viedenská obchodná a priemyselná komora, rakúske Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného manažmentu. Za slovenskú stranu Slovenská technická univerzita Matariálovo-technologická fakulta Trnava a Trnavská RK SOPK.

V rámci projektu sa budeme spoločne snažiť pomôcť minimálne 10 MSP z trnavského regiónu a 10 MSP z rakúskeho prihraničného regiónu pripraviť malé regionálne projekty, na ktorých by mohli MSP do budúcna stavať.

KONTAKT:
Trnavská RK SOPK
Trhová 2, 917 01 Trnava
Mgr. Peter Kovář, tel.: 033/5512744, e-mail: peter.kovar@sopk.sk
Ing. Natália Štrbíková, tel.: 033/5512745, e-mail: natalia.strbikova@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.