Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (15.- 30.11.2013)

22.11.2013

Databáza  POD - Partnering Opportunities Database - je jedným z bezplatných nástrojov siete Enterprise Europe Network pre obchodnú spoluprácu,  podporu prenosu inovácií medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami. Vstupy do databázy - jednotlivé kooperačné a technologické ponuky a požiadavky - sú vkladané prostredníctvom členských organizácií siete Enterprise Europe Network v celej Európe.

POD – obchodné a technologické ponuky a požiadavky

TOGR20130627001

C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

Grécky výskumník vyvinul vykurovaciu technológiu - mikro-bojler zariadenie, ktoré je energeticky úsporné, znižuje náklady a ľahko sa inštaluje. Mikro-bojler zariadenie môže byť ľahko pripojené na vykurovacie teleso vykurovacieho zariadenia, pričom operuje nezávisle alebo alternatívne s ústredným kúrením. Výskumník má záujem o licenčnú dohodu s inou spoločnosťou, ktorá má záujem o výrobu alebo predaj zariadenia.

 

BOPL20131008001

C.26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

Spoločnosť z Malopoľska, južné Poľsko, je výrobca inteligentného systému riadenia budovy navrhnutého pre rôzne typy budov, ako sú: hotely, kancelárske budovy, verejné budovy atď. Spoločnosť hľadá zahraničných partnerov, ktorým ponúka svoje služby alebo produkty a prácu subdodávateľa. Spoločnosť má záujem o vybudovanie dlhodobého podnikateľského vzťahu.

 

20130618036

C.31  Výroba nábytku

Švédska spoločnosť, aktívna v oblasti bytových dekorácií a výroby textílií a nábytku pre domácnosti, v súčasnosti hľadá partnera – subdodávateľa. Partner musí mať znalosti a excelentné skúsenosti s rezaním a zváraním kovu. Švédska spoločnosť hľadá partnera v EÚ.

 

BOPL20131001001

J.60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
Poľský MSP, aktívny v oblasti rozvoja live TV systémov s využitím robotických kamier a použiteľný pre multimediálne udalosti prostredníctvom TV, rádia a internetu, hľadá distribútorov a ponúka subdodávateľské služby. S pomocou tohto MSP, koncový užívateľ môže vytvoriť vlastný live TV systém pre vysielacie a nahrávacie účely aj pre malú skupinu divákov. Spoločnosť používa profesionálne robotické kamery a jednotky diaľkového ovládania pre zvýšenie kvality prenosu a zníženie nákladov.

 

TOTR20130930001

J.61 Telekomunikácie
MSP z Turecka vyvinula nový systém pre sledovanie mobilných zariadení, kontrolu stavu ich registrácie a zabránenie neregistrovaným mobilných zariadeniam využívať služby GSM operátorov. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov alebo partnerov z verejnej sféry pre licencie alebo obchodné dohody s technickou asistenciou.

 

BOMT20131004002

J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

Táto Maltská spoločnosť je úspešný poskytovateľ medzinárodných IT riešení a počítačového riadenia a správy spoločnosti, s overenými referenciami úspešných projektov naprieč širokou klientskou základňou. Spoločnosť ponúka flexibilné podporné riešenia umožňujúce klientom dosiahnuť výrazné úspory a tvorbu nových príležitostí pre rast a zmenu. Spoločnosť má záujem o uzavretie dohody o distribučných službách a recipročnú výrobu, subdodávky a outsourcing.

 

BOUK20130926002

Kreatívna agentúra, so sídlom na severovýchode Anglicka, hľadá partnerov vo všetkých Európskych krajinách. Spoločnosť má odborné znalosti v komunikácií, dizajne a on-line riešeniach, a má záujem o budovanie dlhodobej spolupráce so všetkými typmi spoločností, ktoré požadujú dizajnové služby v rámci dohody o poskytovaní služieb alebo na báze subkontraktingu s partnerskou agentúrou z inej krajiny.

 

TOES20130921002

Španielsky MSP vyvinul inovatívny statický systém pre rozpoznanie dúhovky založený na báze pokročilých algoritmov pre identifikáciu užívateľa aj na veľkú vzdialenosť (0.5m až 3m). Identifikačná funkcia môže porovnávať 1 až nekonečne veľa položiek len v priebehu desatiny sekundy v užívateľskej databáze (lokálne alebo diaľkovo). Spoločnosť má záujem o licencie, technickú spoluprácu a/alebo obchodné dohody s technickou asistenciou.

 

BOIT20131004002

M.71 Architektonické a inžinierske činnosti

Taliansky MSP ponúka odborné znalosti v oblasti špecializovaného mechanického dizajnu pre zariadenia a systémy, ktoré majú byť použité v extrémnych teplotách, tlaku, vibráciách a iných stresových podmienkach. Odborní inžinierski pracovníci spoločnosti môžu vykonať analýzu a poskytnúť poradenské služby v oblasti dizajnu a výberu materiálu pre zlepšenie výkonu a zníženie rizika zlyhania pre letecké, satelitné, obranné, automobilové a iné kritické systémy. Odborné znalosti spoločnosti v oblasti dizajnu a analýzy sú ponúkané partnerom prostredníctvom subdodávateľskej zmluvy.

 

BOTR20131008005

N.80 Bezpečnostné a pátracie služby

Spoločnosť z Turecka poskytuje bezpečnostné a poradenské služby v oblasti počítačového zabezpečenia. Spoločnosť so zameraním na penetračné testy a bezpečnostné poradenstvo ponúka svoje služby a outsourcing aktivity zahraničných partnerom.

 

BODE20130920003

P.85 Vzdelávanie
Spoločnosť so sídlom v Berlíne ponúka služby v oblasti vzdelávania, prispôsobeného tréningu a náboru. Spoločnosti si môžu vytvoriť vlastný individuálny študijný program pre súčasných alebo budúcich zamestnancov, a tak ponúknuť ďalšie výhody pre udržanie zamestnancov. Spoločnosť hľadá finančných partnerov, aplikácie a distribučných partnerov so zameraním na obsah a technológiu.

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.