Prihlásenie

InnoNews 16/2013 - Špeciálne vydanie - Horizont 2020

4.12.2013

Aktuálne vydanie sa venuje programu Horizont 2020, ktorý bude spustený presne o týždeň. Nájdete tu dôležité informácie, možnosti hľadania partnerov a prípravy na nový program. Čaká nás vyše 70 mld. eur na obdobie 2014-2020 a je len na nás, ako dokážeme vyčerpať čo najviac!

 

TÉMY INNONEWS 16/2013:

 

 - Prvé výzvy na podávanie návrhov budú zverejnené 11. decembra 2013

 - Otváracia konferencia Horizont 2020 - 21. januára 2014 v Bratislave

 - Stretnite partnerov na "Horizon 2020 Connections" - 22. januára 2014 v Bratislave

 - Európska komisia zverejnila návrhy pracovných programov

 - EÚ aj v Horizonte 2020 podporuje rozsiahle súkromno-verejné partnerstvá

 - Slovak & Czech Horizon 2020 Space Information day, 13. decembra 2013 v Bratislave

 - EÚ stále hľadá odborníkov pre najväčší výskumný program

 - Dňa 3. decembra 2013 Rada EÚ prijala Horizont 2020

 

InnoNews 16/2013 si môžete stiahnuť tu.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.