Prihlásenie

Aktuálne ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-15.11.2013)

10.12.2013

C14 Výroba odevov

20120717005 BO

Turecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu dámskeho oblečenie hľadá distribútorov v európskych krajinách. 

 

C16 Spracovanie dreva, a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu

20130510015 BR

Spoločnosť zo Srbska špecializujúca sa na spracovanie dreva hľadá partnerov, ktorý potrebujú zastúpenie/distribúciu produktov na srbskom trhu. 

 

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

20130405042 BR

Poľská spoločnosť, ktorá je známym výrobcom ľahkých konštrukcií, kovových skríň, elektrického príslušenstva atď. ponúka obchodné sprostredkovateľské služby pre zahraničných producentov z rovnakého sektora.

 

C27 Výroba elektrických zariadení

BOBA20130829001

Bosnianska spoločnosť zaoberajúca sa výrobou voľno stojacích rozvodných skríň, ľahkých silumin pólov a kief pre elektrické rotačné stroje hľadá distribútorov, spoločný podnik pre vzájomnú výrobu. 


C28 Výroba strojov a zariadení i.n.

BRUK20130926001

Britská spoločnosť hľadá subdodávateľa na výrobu svojich plechových strojov na opracovanie kovov, ako napríklad gilotíny a plechové skladacie stroje podľa ich návrhu. 

 

C31 Výroba nábytku

20130517033 BO

Talianska spoločnosť vyrábajúca luxusný nábytok na Sicílii hľadá sprostredkovateľské služby(dovozcov, distribútorov a agentov alebo odborníkov v oblasti dizajnu) so záujmom o predaj produktov spoločnosti na nové trhy, spoločnosť je tiež k dispozícii na zriadenie spoločných podnikov s podobnými spoločnosťami v záujme rozšíriť oblasti trhu. 

 

C32 Iná výroba

BRRS20131015002

Srbská spoločnosť založená v roku 1993, sa špecializuje na výrobu silikónových profilov a ponúkajú viac ako 400 rôznych druhov silikónových profilov. Spoločnosť hľadá sprostredkovateľa na predaj na európskom trhu. Produkty sú vyrábané z vysoko kvalitných surovín.

20120312017 BR

Francúzsky výrobca senzorov a prístrojov pre kvapaliny hľadá fúzijné a akvizičné príležitostí na kúpu európskej spoločnosti v rovnakom odbore. 

20081211030 BR

Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu elektronických súčiastok, batérií a akumulátorov, hľadá výrobcu hlbokoťažných, tvarovaných za studena, pretlačovaných hlinikových plechoviek z Chorvátska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. 

BRUK20131001001

Britská spoločnosť je jedným z najväčších výrobcov plastových spojovacích prostriedkov a ich komponentov na svete. Ponúka štandardný sortiment s viac než 26 000 produktov s vedúcim postavením na trhu a s viac než 50 ročnými skúsenosťami v plastovom spojovacom priemysle. V súčasnosti spoločnosť vyžaduje spoločný podnik alebo akvizíciu so spoločnosťou v strednej a východnej Európe, za účelom zriadenia výrobnej základne na poskytovanie svojich európskych služieb. 

 

C33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

20120301010 BO

MSP zo severného Nemecka, ktorý sa špecializuje ako servisný partner (údržba a oprava) pre potravinársky priemysel s odborným know-how v oblasti údržby a opravy zariadení pre spracovanie čokolády a v oblasti bezpečnostných predpisov pri spracovaní potravín ponúka pôsobenie ako subdodávateľ. 

 

G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

BOES20130801001

Španielska spoločnosť špecializujúca sa na obchodovanie so španielskymi likérmi a vínami s označením pôvodu hľadá distribútorov pre komercializáciu svojich produktov v Európe a pridružených krajinách. 

 

J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

BOPL20131107001

Poľská spoločnosť ponúka širokú škálu služieb v oblasti návrhu a realizácie IT riešení, ako napríklad:

* návrh IT systémov

* realizácia

* testovanie 

Spoločnosť hľadá IT partnerov na nadviazanie dlhodobej spolupráce ako subdodávateľ. 


M71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

BOCZ20130821002

Český nezávislý architekt hľadá spoluprácu s organizáciami a súkromnými subjektmi, ktoré požadujú tvorbu realistických architektonických vizualizácií. 

20120910009 BO

Nemecký podnik pôsobiaci ako prvotriedny poskytovateľ inžinierskych služieb pomáha svojím obchodným partnerom so skrátením ich vývojových a výrobných cyklov, ako aj so zvýšením pružnosti kapacít ich pracovnej sily, kompetencií a nákladov. Podnik je prítomný vo všetkých technických odvetviach strojárenstva. Ponúka spoluprácu ako subdodávateľ pre inžinierske služby, ktorá má byť externá alebo vo forme spoločných podnikov.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2052/obchodna_spolupraca_1--15-11-2013.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.