Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-31.1.2014)

4.3.2014

TRES20140108001 Inovatívna technológia elektrolýzy pre úpravu a dezinfekciu vody za účelom zníženia nákladov

Španielske klastrové spoločnosti hľadajú inovatívne technológie pre úpravu a dezinfekciu vody pre technologickú spoluprácu.

11 IL 80ER 3ME7 Hľadá sa riešenie pre komercializáciu textilného páperia pochádzajúceho z recyklácie pneumatík

Izraelský výrobca, ktorý sa špecializuje na recykláciu pneumatík a výrobu produktov z recyklovaných pneumatík hľadá technologickú spoluprácu alebo výrobné dohody, ktoré budú poskytovať riešenia na nájdenie komerčného využitia zvyškov textilného páperia, vyrobeného počas recyklačného procesu.

TRTR20131129001 Turecký výrobca textilných tkanín hľadá technológiu, ktorá im pomôže znížiť spotrebu vody a energie

Turecká textilná spoločnosť hľadá nové technológie na zníženie ich obrovskej spotreby vody vo výrobnom procese. Spoločnosť chce prerobiť ich výrobný proces s novou technológiou pre trvalo udržateľnejšiu výrobu. Tento textilný/odevný výrobca hľadá technickú spoluprácu a obchodnú zmluvu s technickou asistenciou. Spoločnosť má tiež záujem o výrobné dohody.

TRIT20131103001 Efektívne čerpadlo poháňané solárnou energiou, ktoré má nahradiť naftové čerpadlo na zavlažovanie v poľnohospodárstve

Talianska multidisciplinárna malá firma zaoberajúca sa otázkami sociálnych inovácií hľadá technológiu na dokončenie systému obnoviteľnej energie, ktorý by nahradil dieselové čerpadlo v poľnohospodárstve. Hľadá efektívne, ekonomické čerpadlo, ktoré je schopné vytlačiť 10 l za sekundu z hĺbky 5m. Čerpadlo bude poháňané fotovoltaickými panelmi, s ktorými bude tvoriť integrovaný a prepravovateľný systém. Požadovaná technológia môže byť buď v pokročilej testovacej fáze alebo plne vyvinutá.

TRPL20131029001 Technológie pre výrobu retortových varených (druh konzervárenské procesu) mäsovo-zeleninových výrobkov

Spoločnosť zo severovýchodného Poľska produkujúca mäsové konzervy hľadá nové technológie výroby mäsovo-zeleninových konzerv so zníženou výhrevnosťou a zároveň vysokou kvalitou chuti. Táto technológia môže byť vo fáze vývoja a mala by zabezpečiť možnosť pre optimalizáciu výrobného procesu. Spoločnosť má záujem o implementáciu nových technológií a spoluprácu v rámci obchodnej zmluvy s technickou asistenciou.

TRTR20131230001 CO2 laserové rezanie je vyhľadávané pre výrobu CNC laserového rezacieho stroja

Turecký MSP pôsobiaci v automatických obrábacích strojoch (CNC) na trhu hľadá CO2 laserovú rezaciu jednotku pre spoločný rozvoj laserového rezacieho zariadenie CO2 s viac ako 750 W-1 kW výkonu lasera. Európske priemyselné podniky sú vyhľadávané pre vzájomnú výrobu a / alebo dohody o technickej spolupráci. Dohody o spoločnom podniku môžu byť tiež dosiahnuteľné v dlhodobom horizonte.

TOFR20131129001 Etanol do vodíkového procesu

Organizácia so sídlom na severe Francúzska vyvinula katalytický proces prevedenia etanolu za prítomnosti vody na vodík. Nová metóda je čistá a pracuje pri nízkej teplote a tlaku. Výsledný vodík má použitie ako priemyselná chemikália a ako palivo. Organizácia by chcela spolupracovať s firmami z odvetvia energetiky a jemných chemikálií, ktoré majú záujem spolupracovať prostredníctvom obchodných dohôd / licenčných zmlúv.

TOCZ20131126001 Sedadlo s nastaviteľným profilom tlaku

Výskumný tím z Českej poľnohospodárskej univerzity so zameraním na mechaniku, silu a flexibilitu materiálu vyvíja sedadlo s nastaviteľným profilom tlaku. Táto technológia umožňuje kontrolovať tvrdosť odpruženia sedadla pomocou elektro-pneumatickej spätnej väzby. Univerzita hľadá partnerov na vytvorenie rôznych druhov spolupráce, ako sú licenčné zmluvy a zmluvy výskumnej spolupráce.

TOIE20131223001 Nové uzatváracie systémy potravín a nápojov do cestovných kufrov

Írska produktová spoločnosť vyvinula prototyp a IP ochranný systém, ktorý uľahčuje skladovanie, prepravu a prístup k otvoreným nápojom a potravinám pri použití štandardných kolieskových kufrov. Spoločnosť hľadá partnerstvo s existujúcimi výrobcami batožiny, ktorý by mali záujem o začlenenie tohto systému do svojich produktových radov. Partnerstvo môže mať formu licenčnej zmluvy alebo inej vzájomne výhodnej dohody.

12 FR 38n0 3R08 Inteligentné kuchynské pracovné dosky

Francúzsky MSP pracujúci v oblasti prírodných a poloprírodných kuchynských pracovných dosiek, vyvinul a patentoval (aplikoval) technológiu, ktorá umožňuje používateľom ovládať LED-osvetlenia inštalované pod skriňou na úrovni lišty alebo zabudované do dosky len s ľahkým dotykom po gravíre pracovnej dosky. Spoločnosť hľadá výrobcu kuchýň, kamenárov alebo výrobcu pracovných dosiek na vytvorenie partnerstva pomocou licenčnej zmluvy, alebo obchodnej zmluvy s technickou asistenciou.

TOES20131205003 Získanie funkčných ingrediencií z poľnohospodársko-potravinárskych odpadov

Španielska biotechnologická spoločnosť získala funkčné ingrediencie z poľnohospodárskych vedľajších produktov s možnosťou ich aplikácie v potravinárstve, farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Spoločnosť sa špecializuje na chitín a chitosan deriváty. Vzhľadom k tomu, že sa zlúčeniny získajú z poľnohospodárskych vedľajších produktov, hodnota výrobného reťazca sa zvyšuje, a výrobné náklady sa znížujú v porovnaní so súčasným procesom. Spoločnosť hľadá partnerov pre rozvoj týchto produktov na základe zmluvy o technickej alebo výskumnej spolupráci.

11 PL 63AV 3MHC Inovatívny rotačný formujúci stroj s rotačným držiakom a CNC

Poľský inštitút tvárnenia kovov navrhol rotačný formujúci stroj. Zariadenie sa používa pre výrobu, napríklad, zložitých vetracích a klimatizačných systémoch z oceľových a hliníkových zliatin. Stroj umožňuje znížiť dopyt po pracovnej sile, spotrebu materiálu a výrobné náklady. Inštitút je otvorený technickej spolupráci a obchodným dohodám s technickou asistenciou alebo licenčným zmluvám.

TODE20140113001 Flexibilné vykurovacie zariadenie s priečnym tokom vykurovania

Ústav nemeckej univerzity vytvoril flexibilné indukčné vykurovacie zariadenie, založené na priečnom toku vykurovania, ktoré môže byť použité všade tam, kde sú potrebné tepelné vodivé pásky, napr. v náterových, elektrolytických a za tepla formovaných hmotách, a pri metalurgických zmenách žíhaním. Inštitút hľadá priemyselných partnerov, najmä z oceliarskeho priemyslu, automobilového priemyslu alebo neželezného priemyslu, pre licenčné zmluvy a technologicky orientované obchodné spolupráce.

TOTR20131219001 Inovatívny modulárny panelový dom a spôsob jeho výroby

MSP z Turecka aktívny v kovovej perforácii a rozšírených kovov takmer 30 rokov poskytuje nový typ panelového domu. Tento inovatívny modulárny panelový dom sa vyrába bez akýchkoľvek spojovacích prvkov s inovatívnou kontinuálnou metódou využívajúcou polyuretánové panely pre nehorľavosť. Spoločnosť hľadá partnerov pre výrobné alebo subdodávkové dohody. Licenčné zmluvy môžu byť tiež dohodnuté.

11 HU 50S5 3M1V Nový proces modifikácie dreva bez chemikálií

Maďarský MSP vyvinul nový proces úpravy dreva. Toto ošetrenie je nákladovo efektívne a šetrné k životnému prostrediu, pretože nevyžaduje chemikálie. Táto technológia je ideálna pre výrobu nábytku a drevospracujúci priemysel, pretože robí výrobky z dreva odolné proti plesniam a hmyzu. Spoločnosť hľadá priemyselných partnerov, ktorý majú záujem o licenčné zmluvy.

13 HR 89GM 3RMY Hydraulické zariadenie pre odvíjanie/rozkladanie plastových rúr

Inovátor z Chorvátska vyvinul prístroj pre odvetvie stavebníctva, na jednoduchšie a pohodlnejšie rozkladanie veľkých plastových rúr pre robotníkov, a to najmä v situácii, kedy je potrebná pracovná sila. Zariadenie položí plastové rúry do priekopy a nastaví ich do konečnej polohy bez pohybu. Práca môže byť tiež vykonávaná na pevnom teréne. Klient hľadá licenčných partnerov a technickú spoluprácu.

TRTR20131212001 Turecká chemická spoločnosť hľadá najúspornejší systém sušenie odpadových nečistôt z výroby sódy

Turecká chemická spoločnosť vyrába sódové chemikálie s vysokým podielom pevných odpadov viac než 500,000 t / rok. Tento pevný odpad má vyššiu úroveň vlhkosti (50-60%) s jeho chemickými vlastnosťami. Spoločnosť hľadá nové úsporné riešenia (filtrácia, usadzovanie, atď), k zníženiu vysokej úrovne obsahu vlhkosti odpadových nečistôt z 50% - 60% na menej ako 10% s využitím solárnej energie. Spoločnosť hľadá partnerov pre technickú spoluprácu a obchodnú zmluvu s technickou asistenciou.

11 PL 63AV 3MHB Rotačné tvárnenie osovo symetrických častíc

Poľský výskumný inštitút vyvinul novú metódu tvárnenia kovov – rotačné tvárnenie. V mnohých prípadoch je táto metóda oveľa lacnejšia a pracovne -efektívnejšia než tie tradičné (napr.lisovanie). Rotačné tvárnenie je optimálny spôsob výroby produktov s rotačne/osovo symetrickými zložitými tvarmi. Ponúkaná metóda je testovaná a je k dispozícii na trhu. Inštitút hľadá technickú spoluprácu a obchodné dohody s technickou asistenciou.

TRLT20131121001 Plná certifikácia teplonosnej kvapaliny pre sekundárne chladiace systémy

Litovský MSP hľadá kompletnú certifikáciu teplonosnej kvapaliny vyrobenej na báze propylénglykolému a mravčanu draselného alebo nejakej inej kyseliny draselnej, ktoré majú byť používané v rôznych priemyselných odvetviach, ktoré vyžadujú buď vykurovanie alebo chladenie. Firma hľadá certifikačné služby.

TRPL20131205001 Nová konštrukcia kukuričného vrtáku

Poľský MSP pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskych strojov hľadá dodávateľa novej konštrukcie kukuričného vrtáku (stroj na siatie). Konštrukcia musí využiť špičkové riešenie v poľnohospodárskom stroji pre prepravu osiva. Spoločnosť má v úmysle podpísať licenčnú zmluvu s výrobnými partnermi, ktorí sú pripravení rozvíjať novú konštrukciu/výstavbu kukuričného vrtáka.

TRUK20140110001 Zníženie peny v kompaktnom parnom generátore

Pobočka britského podniku domácich spotrebičov hľadá spôsoby, ako výrazne znížiť penu v kompaktnom parnom generátore. Riešením môžu byť chemické alebo fyzikálne metódy, ak sú bezpečné a užívateľsky prívetivé a nerobia parný generátor oveľa zložitejším. Spoločnosť má kapacitu pre rozvoj spoločného podniku na základe licencie.

TOMK20131129001 Elektricky energetický efektívny ohrievač izby

Macedónska spoločnosť s viac ako 15 ročnými výrobnými skúsenosťami vyvinula technológiu pre lepšiu energetickú účinnosť vyhrievania miestnosti. Technológia ponúka nízku spotrebu energie s vyššími možnosťami vykurovania. Spoločnosť hľadá partnerov pre licenčné zmluvy alebo obchodné zmluvy s technickou asistenciou.

TONL20131030002 Kompozitný čadič výstuže so širokou škálou aplikácií v rôznych priemyselných odvetviach

Táto holandská spoločnosť ponúka čadičovú technológiu pre vystuženie konštrukcie. Čadič výstuže je tyč s nepretržitou špirálou formovaná pomocou vinutia čadičového prúžku premazaného vo vysoko odolnej polymérnej zlúčenine. Čadičový prúžok je perspektívny kompozitný materiál so širokým spektrom použitia v rôznych priemyselných odvetviach. Spoločnosť hľadá technickú zmluvu alebo obchodnú zmluvu s technickou asistenciou.

TRMK20130911001 Technológie pre výrobu kyseliny dusičnej (HNO3)

Macedónsky MSP vyrábajúci minerálne hnojivá hľadá efektívne technológie pre výrobu kyseliny dusičnej. Táto technológia by mala byť plne vyvinutá a pripravená na realizáciu. Spoločnosť má záujem o obchodnú spoluprácu.

TOSI20131018001 Inteligentné priemyselné LED osvetlenie

Slovinská spoločnosť vyvinula energeticky úsporný inteligentný priemyselný LED osvetľovací systém, ktorý je vhodný pre veľké priemyselné haly a sklady. Systém umožňuje diaľkové ovládanie osvetlenia, optimalizáciu režimu osvetlenia a je vybavený senzorickým zariadením, ktoré automaticky nastavuje výkon osvetlenia, na základe prítomnosti pracovníkov a iných pohybujúcich sa objektov. Partneri pre spoločný podnik alebo distribučné/výrobné/obchodné zmluvy s technickou asistenciou sú vyhľadávaní.

TOFI20131119001 ESA: Riešenie pre vyváženie nabíjania akumulátorov

Európska organizácia so sídlom v Holandsku vyvinula riešenie pre vyváženie nabíjania jednotlivých buniek sériovo zapojených akumulátorov. Riešenie je založené na kontrole otvárania a zatvárania disipatívnych slučiek pripojených ku každej jednotlivej bunke pre stanovanie priemernej hodnoty napätia a potom nastavenie napätia na priemernú hodnotu tak, aby sa vyrovnali zmeny všetkých článkov batérie. Organizácia hľadá partnera pre prenos svojej technológie prostredníctvom licenčných dohôd.

TODE20140121001 Obsluha bez monitorovacej technológie pre fotovoltaické moduly integrované do fasády

Nemecký MSP vyvinul bezdrôtový a bezúdržbový systém senzorov pre sledovanie jednotlivých fotovoltaických modulov. Systém monitoruje každý solárny panel, optimalizuje výkon a v prípade problémov (napr. požiar) je možné moduly vypnúť. Takže systém môže byť použitý pre strešné panely a MSP hľadá partnerov špecializujúcich sa na fasády, ktorý majú záujem o vývoj, adaptáciu, integráciu a komercializáciu systému pre fasádne integrované moduly alebo o licenčnú zmluvu.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2068/technologicka_spolupraca_1--31-1-2014.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.