Prihlásenie

InnoNews 03/2014 - Novinky z oblasti inovácií, výskumu a vývoja

26.5.2014

TÉMY INNONEWS 03/2014:

 

 - Inovačné fórum: Úverové a investičné nástroje pre firmy s podporou EÚ, 19.6.2014, Bratislava

 - Island a Nórsko sú prvými asociovanými štátmi k Horizont 2020

 - Vyhlásenie cien pre sociálne inovácie

 - Brožúra "HORIZONT 2020 - Stručne o programe" od TC AV ČR

 - Informačné dni k programu Horizont 2020

 - Poznáme Inovatívne činy roka 2013

 - Informácie k výsledkom prvých výziev H2020

 - 3. výročné fórum Stratégie EÚ pre Dunajský región (EUSDR) - 26.-27.6.2014, Viedeň

 - Danube-INCO.net: Spolupráca a koordinácia VV aktivít medzi ERA a Dunajskou stratégiou

 - EK hľadá multiplikátorov programu Erasmus pre mladých podnikateľov na národnej úrovni

 

Viac informácií: http://www.een.sk/docs/InnoNews_2014-03.pdf

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.