Prihlásenie

InnoNews 02/2014 - Novinky z oblasti inovácií, výskumu a vývoja

21.3.2014

TÉMY INNONEWS 02/2014:

 

 - Inovačné fórum Slovensko: "Internacionalizácia a spolupráca s krajinami mimo EÚ", 8.4.2014 

 - Semináre pre Nástroj pre MSP v programe Horizont 2020, 15.4. Košice a 16.4. Bratislava 

 - Seminár Ochrana práv duševného vlastníctva v Číne, 16.4.2014, Bratislava 

 - Inovačné vouchery na Južnej Morave sú aj pre slovenské firmy 

 - Innovation Scoreboard 2014. Slovensko sa umiestnilo na 21. mieste. 

 - Výročná správa o MSP v Európe 

 - Správa o Európskych inovačných partnerstvách 

 - Platforma k politike inovácií (IPP) 

 - Nové príručky k programu Horizont 2020 

 - Upresnenie k obchodným plánom a synergiám Horizontu 2020 so štrukturálnymi fondami

 

Viac informácií: http://www.een.sk/docs/InnoNews_2014-02.pdf

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.