Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-31.5.2014)

2.6.2014

TRDK20140303002 Dánsky výrobca priemyselných čistiacich strojov hľadá strojného inžiniera

Firma z Dánska, ktorá si patentovala inovatívnu technológiu priemyselného čistenia pomocou otryskávania suchým ľadom, hľadá strojného inžiniera so záujmom o dlhodobú spoluprácu. Inžinier, ktorý musí disponovať potrebnými znalosťami a skúsenosťami, bude priamo zapojený do procesu vývoja tejto novej technológie ako aj do procesu vývoja riešení na zákazku.

 

TRCN20140107002 Podzemné potrubné a odvodňovacie systémy pre odvod dažďovej vody

Čínsky výrobca odkvapových systémov, žľabov a rúr hľadá riešenia pre podzemné potrubné systémy určené na odvod dažďovej vody z mestských ciest a komunikácií. Firma má záujem o spoluprácu prostredníctvom spoločného výskumu a vývoja, spoluprácu s technickými tímami či produktovými manažérmi, ale uvíta aj iné formy spolupráce.

 

TRPL20140328001 Profesionálny komplexný HoReCa systém pre zachovanie chuti a vône vína po otvorení fľaše

Poľský distribútor vína hľadá riešenie pre skladovanie vín, ktoré by zabezpečilo, aby víno nestratilo na chuti a kvalite po dobu 30 dní odo dňa otvorenia. Hľadaný systém by mal byť vhodný pre šumivé a nešumivé vína. Môže ísť o samostatne stojacu jednotku alebo systém zabudovateľný do nábytku či barového pultu. Firma má záujem nadviazať spoluprácu prostredníctvom obchodnej zmluvy s technickou podporou.

 

TRDE20140409001 Vývoj technológie na spájanie hliníka a plastu

Nemecká firma pôsobiaca v oblasti spracovávania extrudovaných hliníkových plášťov, lepenia a frézovania pre rôzne odvetvia, hľadá partnerov s know-how v nasledovných oblastiach: plasty, hybridné materiály alebo spájanie materiálov. Firma chce nadviazať technickú spoluprácu s cieľom vyvinúť technológiu na spájanie hliníka a plastov. Energeticky efektívne produkty, ktoré takto vzniknú, budú využiteľné v stavebníctve (ľahké konštrukcie), v železničnom inžinierstve, pri výrobe zdravotníckych pomôcok, nástrojov a zariadení, ako aj v ďalších sektoroch.

 

TOES20140314001 Flexibilné robotické baliace zariadenie využívajúce techniku strojového videnia

Španielska spoločnosť prichádza s flexibilným robotickým zariadením určeným na balenie a paletizáciu, ktoré možno prispôsobiť špecifickým požiadavkám zákazníka. Hlavnou výhodou tejto technológie je schopnosť simultánneho spracovávania rôznych formátov pri rôznych referenciách (zdroje informácií) a vysokej kadencii. Spoločnosť hľadá partnerov na spoluprácu prostredníctvom obchodnej zmluvy s technickou podporou, zmluvy o výrobe a zmluvy o technologickej spolupráci.

 

TOFR20140319003 Francúzsky MSP špecializujúci sa na metalizáciu hľadá partnerov na spoločný rozvoj nových procesov

MSP z Francúzska, ktorý sídli v Parížskom regióne, vyvinul nový proces metalizácie keramických dielov atypických tvarov a ťažko dostupných častí. Firma hľadá partnerov, ktorí majú záujem o vývoj ďalších nových procesov v oblasti metalizácie a spájkovania častí elektronických komponentov.

 

TOGR20140422002 Cementové kompozity s využitím izolačných materiálov z vyradených lietadiel

Technologické a vývojové centrum z Grécka vyvinulo ľahký cementový materiál na báze polyetylénu (PET) a skleneného vlákna, ktoré sú recyklovanou surovinou z izolačného materiálu vyradených lietadiel. Spoločnosť hľadá partnerov na rozvinutie spolupráce prostredníctvom zmluvy o výrobe a technickej spolupráci.

 

13 PL 63AW 3SRM Vertikálne mixovacie zariadenie

Výskumníci zo severozápadného Poľska vyvinuli vertikálny mixér určený na miešanie kvapalín, predovšetkým vo viacfázových systémoch, ktorý umožňuje kinetické miešanie materiálov. Uvedenie mixovacieho zariadenia na trh vyžaduje ďalšie testovanie, merania a vývoj. Výskumný tím hľadá partnerov na obchodno-technickú spoluprácu.

 

13 ES 23D1 3SM0 Nákladovo efektívne výkonové transformátory

Skupina španielskych výskumníkov navrhla inovatívny transformátor, ktorý umožňuje znížiť náklady na surový materiál, pracovnú silu a elektrický výkon. Španieli hľadajú etablovaných výrobcov s dostatočnými skúsenosťami v oblasti elektrických zariadení, o ktoré sú ochotní podeliť sa pri uvádzaní novej technológie na trh. Španielsky tím by rád prizval nového partnera, ktorý bude mať záujem o spoluprácu pri navrhovaní a vývoji novej produktovej línie, k účasti v procese výskumu a vývoja.

 

11 DE 094I 3KGA Energeticky efektívne riešenia pre pekárne

Nemecká firma s dlhoročnými skúsenosťami z oblastí riešení pre pekárne ponúka ekologický systém opätovného použitia zvyškovej energie. Táto ekologická technológia je využiteľná v rôznych sektoroch, napr. aj v čistiarniach a práčovniach. Firma má záujem o spoluprácu s partnermi z chemického priemyslu, a to prostredníctvom obchodnej zmluvy s technickou podporou alebo zmluvy o technickej spolupráci. Cieľom partnerstva je spolupráca pri ďalšom vývoji a testovaní nových aplikácií.

 

13 PL 63AX 3SQW Nový softvér na sledovanie času

MSP z Poľska vyvinul špeciálnu technológiu umožňujúcu monitorovanie času a nastavenie funkcie rodičovskej kontroly na počítači. Tento softvér obsahuje nastavenia pre sledovanie a optimalizáciu pracovného času. V porovnaní s existujúcimi monitorovacími programami sa nový softvér vyznačuje vyššou funkcionalitou a je aplikovateľný nielen na súčasný trh, jeho autori rátali aj s kompatibilitou s novými aplikáciami. Spoločnosť má záujem o spoluprácu prostredníctvom licenčných zmlúv a joint venture, rovnako ako aj záujem o ďalší vývoj inovatívnych softvérov a programov.

 

TOIT20140422011 Geotermálne tepelné čerpadlá s neštandardnou sondou na vykurovanie obytných domov

Spoločnosť zo severovýchodného Talianska vyvinula nové zariadenie na vykurovanie obytných priestorov, ktoré využíva tepelné čerpadlo na prečerpávanie nízkoteplotnej energie a umožňuje výstavbu domov s nulovou spotrebou energie (zero-energy buildings). Táto technológa je vhodná pre novostavby i staršie budovy. Spoločnosť hľadá partnerov pôsobiacich v stavebníctve, s ktorými by rada nadviazala spoluprácu prostredníctvom licenčných zmlúv a obchodných zmlúv s technickou podporou.

 

TRAT20140428001 Automatizovaná baliaca linka pre oceľové plechy

Rakúsky MSP má záujem investovať do automatizovanej baliacej linky pre oceľové plechy. Firma si patentovala špeciálnu metódu balenia, ktorá vyžaduje prechod z manuálneho na automatizované balenie. Táto metóda umožňuje zabalenie oceľových plechov do ochranného obalu, pričom jeho opätovné otvorenie a uzatvorenie nie je náročné na manipuláciu. Firma hľadá partnerov, ktorí disponujú skúsenosťami a poznatkami v oblasti procesov automatizovaného balenia. Tie sú nevyhnutné pre návrh, vývoj a uvedenie linky do praxe.

 

12 SI 68CN 3PFT Tepelná simulácia a optimalizácia pre chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

Výskumný inštitút zo Slovinska vyvinul riešenie pre tepelnú simuláciu a optimalizáciu s uplatením v procese vývoja domácich spotrebičov, tepelných čerpadiel, vykurovacích systémov, klimatizačných systémov a systémov ohrevu vody. Tepelná simulácia slúži na testovanie optimálneho výkonu spotrebičov pri simulovanej tepelnej záťaži. Zatiaľ čo simulátor nahrádza časovo náročné merania, optimalizačný nástroj umožňuje rýchly a optimálny proces vývoja spotrebičov pri vyššej časovej efektivite. Výskumný ústav chce nadviazať licenčnú spoluprácu s partnermi, ktorí majú záujem implementovať toto inovatívne riešenie.

 

TOLU20140415001 Obnoviteľný náter pre interiéry

Spoločnosť so sídlom v Luxembursku vyvinula prvý 100% obnoviteľný náter. Náter, ktorý je určený pre interiéry, má prírodné zloženie na báze rastlinnej živice a je chránený ochrannou známkou. Spoločnosť hľadá partnerov, s ktorými by rada nadviazala spoluprácu prostredníctvom licenčných zmlúv.

 

13 MT 59AE 3RPN Technológia výroby a balenia sterilných agarových prúžkov

MSP z Malty sa zaoberá mikrobiologickým testovaním vzoriek potravín. V súčasnosti firma vykonáva tieto testy tradičným spôsobom, ale má záujem nahradiť Petriho misky agarovými prúžkami, a preto hľadá partnerov s potrebným know-how v oblasti výroby a balenia sterilných adhezívynch prúžkov. Spolupráca možná prostredníctvom obchodnej zmluvy s technickou podporou, zmluvy o výrobe a zmluvy o technickej spolupráci.

 

TRPL20140424001 Poľská firma špecializujúca sa na výrobu kovového nábytku hľadá technológiu na rezanie, dierovanie a ohýbanie kovových dielcov a platní

Firma z Poľska, ktorá sa špecializuje na výrobu kovového nábytku, hľadá technológiu na spracovávanie kovových dielcov a platní. Hľadané zariadenie by malo vyrábať obrobky rôznych tvarov a rozmerov. K procesu obrábania sa neskôr pridá zváranie. Poľská firma hľadá partnerov, s ktorými by rada rozvinula spoluprácu prostredníctvom obchodných zmlúv s technickou podporou.

 

11 DE 094I 3LJN Odľahčený a všestranne využiteľný betón vystužený textilným materiálom

Nemecká firma, ktorá sa zaoberá strojmi a mechanickými zariadeniami, vyvinula hybridný materiál s všestranným využitím. Ide o betón, ktorý je vystužený textilným materiálom a polymér vystužený textilným vláknom. Spojenie dvoch odlišných druhov materiálov ako sú textílie a plasty prináša mnoho výhod. Spoločnosť hľadá partnerov z oblasti výskumu a priemyslu na technickú spoluprácu a/alebo obchodnú spoluprácu.

 

13 RB 1B1L 3SJQ Efektívna metóda produkcie tepla a elektrickej energie z poľnohospodárskeho odpadu

Výskumný tím zo Srbska vyvinul efektívnu metódu spracovania poľnohospodárskeho odpadu na teplo a elektrickú energiu. Nová technológia využíva v procese výroby tepla a elektriny pec na biomasu získanú z trvalých trávnatých porastov (seno, ktoré sa spracováva priamo vo forme balov) s automatickým zásobovaním paliva, ktorá umožňuje efektívny spaľovací proces. Srbský tím hľadá partnerov pre ďalší vývoj tejto technológie a spoluprácu prostredníctvom licenčnej zmluvy.

 

12 ES 276D 3RA5 Nový prirodzený spôsob imobilizácie kvasiniek pre zlepšenie procesu spracovania dezertného a šumivého vína

Výskumný tím z Andalúzie vyvinul kvasinky vo forme bio kapsúl, ktoré slúžia na zintenzívnenie procesu alkoholovej fermentácie dezertných a šumivých vín. Výsledkom fermentácie je prirodzený produkt, ktorý má lepšie organoleptické vlastnosti. Túto techniku je možné uplatniť aj v iných priemyselných procesoch, napríklad pri výrobe bioetanolu. Španielsky tím hľadá partnerov, s ktorými by rád spolupracoval vo fáze predbežných testov. Spolupráca možná prostredníctvom licenčných zmlúv a technickej spolupráce.

 

TOMK20140417001 Inovatívny hybridný solárny systém 

Spoločnosť z Macedónska špecializujúca sa na využitie obnoviteľných zdrojov energie vyvinula hybridný solárny systém určený na ohrev vody, produkciu vlastnej elektrickej energie a vykurovanie/klimatizáciu. Tento inovatívny systém pomáha ušetriť až do 100% energie. Spoločnosť hľadá partnerov na technologickú spoluprácu.

 

TOES20140428001 Charakterizácia a spracovanie agropriemyselného odpadu na bioplyn

Španielska firma, ktorá sa špecializuje na riešenia v oblasti životného prostredia a nakladania s odpadmi (predovšetkým metódou anaeróbnej digescie), vyvinula technológiu na optimalizáciu riadenia vedľajších produktov vznikajúcich v procese výroby bioplynu. Firma hľadá partnerov na rozvoj technologickej spolupráce za účelom adaptácie a implementácie technológie vo firmách z poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia, ktoré chcú inovovať ich manažment odpadov.

 

13 ES 28G1 3SE6 Ekologický a úsporný konštrukčný materiál

Firma zo Španielska vyvinula inovatívny konštrukčný systém, ktorý predstavuje deliace priečky pozostávajúce z expandovaných polystyrénových dosiek naskladaných vedľa seba a na sebe. Dosky sú zložené vďaka drážkam a omietnuté ekologickou maltou. Priečky sú určené na predeľovanie miestností v novostavbách ako i pri rekonštrukcii starších budov. Španielska firma hľadá partnerov na spoluprácu prostredníctvom licenčných a obchodných zmlúv.

 

TRCZ20140429001 Kontrolný mechanizmus pre systém podlahového vykurovania 

Český výrobca systémov podlahového kúrenia hľadá riešenie pre ovládacie zariadenie na reguláciu kúrenia v obytných priestoroch a vonkajších priestoroch (vyhrievanie odkvapov a vstupov do garáží). Spoločnosť má záujem o overenú technológiu pre vykurovacie systémy (vykurovacie káble) a nadviazanie technologickej spolupráce.

 

TRDE20140508001 Nová technológia ničenia baktérií na zlepšenie procesu konzervovania spracovanej zeleniny (mrkva, zemiaky, cibuľa a iné) a varených zemiakov

Nemecký spracovateľ potravín so sídlom v Dolnom Sasku, ktorý sa špecializuje na spracovanie čerstvých a mrazených potravín, hľadá inovatívne technológie za účelom zlepšenia procesu konzervovania rafinovanej zeleniny a varených zemiakov. Cieľom je zníženie množstva baktérií, čím sa dosiahne dlhšia trvanlivosť zeleniny. MSP z Nemecka má záujem o spoluprácu prostredníctvom zmluvy o technologickej spolupráci, zmluvy o obchodnej spolupráci a licenčnej zmluvy.

 

TOPL20140422002 Inovatívna metóda výroby termoplastického syntetického materiálu

Výskumník z Poľska vyvinul metódu výroby termoplastických syntetických materiálov. V porovnaní s jestvujúcimi spôsobmi umožňuje nová metóda produkciu polymérnych materiálov s lepšími mechanickými vlastnosťami. Poľský výskumník hľadá partnerov, s ktorými by rád nadviazal dlhodobú spoluprácu prostredníctvom zmluvy o výrobe.

 

TRPL20140430001 Poľská firma špecializujúca sa na výrobu kovového nábytku hľadá technológiu povrchovej úpravy a práškového lakovania kovov

Poľská firma, ktorá sa špecializuje na produkciu kovového nábytku, má záujem o technológiu na povrchovú úpravu a práškové lakovanie kovov. Požadovaná technológia by mala umožniť čistenie plochých a priestorových prvkov. Celý proces by mal byť rýchly a nenáročný na manipuláciu. Spoločnosť by rada nadviazala spoluprácu prostredníctvom obchodnej zmluvy s technickou podporou.

 

12 CZ 0754 3O70 Povrchová úprava práškových materiálov plazmou

Česká firma vyvinula technológiu povrchovej úpravy práškových materiálov plazmou s využitím nízkotlakových plazmových procesov. Táto technológia zvyšuje povrchovú energiu častíc, čím dochádza k nárastu ich zmáčavosti a adhezívnych vlastností. Metóda je vhodná predovšetkým pre polyolefíny alebo ďalšie polyméry vo forme prísad, plnidiel alebo práškov pre rotačné tvárnenie. Firma hľadá partnerov na spoluprácu prostredníctvom zmluvy o technologickej spolupráci.

 

12 RO 78EG 3QTO Metóda a zariadenie na obnovu asfaltových kobercov

Rumunská spoločnosť vyvinula a patentovala inovatívnu metódu a zariadenie na obnovu asfaltových povrchov ciest a chodníkov. Medzi inovatívne prvky tejto metódy patria súčasné zahrievanie, vertikutácia, povrchová impregnácia, bitúmenová emulzia, zarovnávanie a zhusťovanie asfaltu. Spoločnosť hľadá partnerov pôsobiacich v oblasti cestnej infraštruktúry, s ktorými by rada nadviazala spoluprácu pri ďalšom rozvoji technológie a jej aplikovaní do praxe.

 

TRTR20140418002 Turecký konglomerát hľadá inovatívnu technológiu v energetickom využívaní odpadu, ktorá má byť aplikovaná v Turecku

Turecký konglomerát hľadá novú technológiu v odpadovom hospodárstve a energetickom využívaní odpadu pre využitie v Turecku. Požadovaná technológia by už mala byť na trhu. Technológia by mala byť nová pre turecký trh a aplikovateľná na základe tureckých štandardov. Spoločnosť je otvorená spoločnému podniku a zmluve o licencii rovnako ako aj dohode o technickej spolupráci.

 

TODE20140417003 Recyklovanie vŕtacích emulzií a mazív

Nemecký podnikateľ, aktívny v oblasti obrábacích strojov, vyvinul technológiu pre recyklovanie vŕtacích emulzií a mazív pre spracovanie kovov. Oddelenie mazív, emulzií, čipov a kovového kalu, je dosiahnuté použitím prenosného, ľahkého oddeľovača vybaveného zberačom a čerpadlom. Podnikateľ hľadá partnerov z priemyslu pre dohodu o licencii, obchodnú spoluprácu s technickou asistenciou, výrobnú dohodu alebo dohodu o technickej spolupráci.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2108/technologicka_spolupraca_1--31-5-2014.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.