Prihlásenie

Webinár Marie Sklodowska Curie Actions - aktívne výzvy COFUND a INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

10.6.2014

TRVANIE SEMINÁRA: 10. jún 2014 od 14:00 do 18:00, pričom link bude aktívny 10-15 minút pred spustením seminára.

Tento web seminár je určený pre záujemcov o stále aktívne výzvy COFUND a INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Obe tieto výzvy sú súčasťou programu Marie-Sklodowska Curie actions, ktorý podporuje mobilitu vedcov a výskumníkov medzi viacerými sektorovými zameraniami s cieľom podporiť ich kariérny rast a vedomostné výmeny. Dohromady je pre tieto dve výzvy vyčlenených 325 mil. euro. Podávanie prihlášok do týchto výziev je možný v prípade INDIVIDUAL FELLOWSHIPS do 11.septembra 2014 a v prípade COFUND-u je výzva otvorená do 2.októbra 2014.

Viac informácií ohľadne INDIVIDUAL FELLOWSHIPS a COFUND

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.