Prihlásenie

Aktuálne ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-15.7.2014)

15.7.2014

C10 Výroba potravín

BORU20140319008

Ruská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu pekárskych a cukrárskych výrobkov hľadá európske spoločnosti na vytvorenie spoločného podniku alebo zabezpečenie vzájomnej dohody. 

Krajiny

Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia, Chorvátsko, Čierna Hora, Nórsko, Švajčiarsko

 

BRGR20140604001

Dobre zavedená grécka (mlieko, jogurty & zmrzlina) spoločnosť má záujem o zriadenie spoločného podniku s iným výrobcom mliečnych produktov pre rozvoj a výrobu nových výrobkov a prienik na nové trhy.

 

C11 Výroba nápojov

BRFR20140619002

Francúzsky plnič fliaš pramenitej vody špecializujúci sa na 5 galónové fľaše (HOD= dodávka domov a do kancelárií) hľadá výrobcu PET predliskov na vykonanie subdodávateľských aktivít vo všetkých európskych krajinách.

 

BOHR20140605001

Chorvátska rodinná farma zaoberajúca sa výrobou organického ovocia, spracovaním ovocia a zeleniny za studena lisovaných 100% organických džúsov, džemov a jablčného octu, požaduje dohodu o obchodnom zastúpení a dohodu o distribučných službách.

 

C13 Výroba textilu

BRUK20140624001

Podnikateľ zo severozápadného Anglicka je v záverečnej fáze vývoja unikátnej škály textilných produktov pre zvieratá, ktoré zahŕňajú tašky pre zvieratá, obojky a kabáty/plášte, pre ktoré hľadajú profesionálneho textilného výrobcu, s ktorým vytvoria výrobnú dohodu. Výrobca by mal mať súvisiace skúsenosti v textilnej výrobe a prednostne skúsenosti vo vývoji batožiny, produktoch pre zvieratá alebo podobne.

 

C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

BRES20140110001

Španielska (Katalánska) spoločnosť zaoberajúca sa výrobou figurín hľadá spoľahlivého dodávateľa na outsourcing časti súčasnej produkcie. Dodávateľ musí mať znalosti vo výrobe figurín a musí mať záujem o spoluprácu s vedúcou spoločnosťou v sektore. Sú preferované krajiny z východnej Európy.

 

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

BRSI20140612001

Slovinský stredný podnik, známy svojou výrobou a montážou oceľových komponentov a konštrukcií, hľadá dodávateľa spojovacích materiálov a skrutiek. Spoločnosť potrebuje znížiť svoje náklady, takže potrebujú flexibilného dodávateľa, ktorý môže dodať veľké alebo menšie množstvá a zaistiť dobrý pomer kvality/ceny.

 

C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

BRRU20140327001

Ruská spoločnosť hľadá dodávateľov elektronických súčiastok pre LED informačné tabule, ukazovatele meracích prístrojov, hodinky a video obrazovky. Základnou potrebou spoločnosti je LED ovládač. Je to špeciálny mikročip, do ktorého sú zapojené elektroluminiscenčné diódy. Tieto mikročipy umožňujú nastaviť jas elektroluminiscenčnej diódy v závislosti na prichádzajúcich príkazoch riadenia. Riadiace príkazy prichádzajú z externého prístroja alebo počítača. Typ partnerstva: Subdodávka

 

BOIL20140612001

Izraelská spoločnosť vyvinula inovatívny spôsob dizajnu a výroby planárnych transformátorov a induktorov. Výhody oproti konvenčným technológiám zahŕňajú výrazné zníženie vo veľkosti, objeme a hmotnosti, lepší odvod tepla, vyššia energetická účinnosť a extrémne vysoká opakovateľnosť. Hľadajú sa miestny obchodní zástupcovia na propagáciu výrobkov spoločnosti a planárnej technológie.

 

C27 Výroba elektrických zariadení

20120809013 BR

Španielská spoločnosť, ktorá sa nachádza na severozápadnom pobreží Španielska, zameriava sa na poskytovanie profesionálnych technologických riešení pre operátorov, výrobcov, integrátorov a montérov, požaduje partnerov pre spoločný podnik (vzájomný rozvoj inžinierskych projektov). Spoločnosť má rozsiahle skúsenosti v dizajne, rozvoji a výrobe širokej škály elektrických systémov a zariadení pre bezpečnosť, zamerané na kontrolu prístupu a ochranu a kontrolu tovaru.

 

BRSI20140612001

Španielska spoločnosť nachádzajúca sa v Galícii, na severozápadnom pobreží Španielska, pôsobiaca v elektronickom sektore má záujem o subdodávku. Spoločnosť ponúka svojim partnerom silnú priemyselnú infraštruktúru s bohatými skúsenosťami vo výrobnom priemysle a telekomunikačných systémoch a zariadeniach.

 

C32 Iná výroba

BRNL20140606001

Holandská spoločnosť má dobre zavedenú pozíciu na trhu v Holandsku v stavebníctve a do-it-yourself sektore za posledných 50 rokov pôsobenia. Majú záujem o kontakty s potenciálnymi partnermi, ktorí navrhujú a vyrábajú stavebné, nábytkové a šatňové kovanie a súvisiace výrobky na rozšírenie a doplnenie ich produktovej rady. Holandská spoločnosť je v pozícii vyjednávať rôzne druhy obchodných dohôd o distribúcii.

 

BRHU20140619001

Malá maďarská spoločnosť sa zaoberá rozvojom technológie pyrolýzy pre recyklovanie odpadových pneumatík. Hlavnou výhodou technológie je potrebné vidieť v tom, že vytvára obchodovateľný materiál pri recyklácii pneumatík. Maďarská spoločnosť hľadá partnerov, ktorí môžu poskytnúť veľké množstvo odpadových pneumatík, prostredníctvom subdodávateľských aktivít.

 

BOCZ20140530001

Český výrobca kotlov hľadá obchodného zástupcu zo Slovenska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny na uvedenie svojich služieb na tieto trhy. Ponúkaná spolupráca je na základe dohody o obchodnom zastúpení.

 

BOLV20140605002

Táto lotyšská spoločnosť, ktorá vyrába pílové kotúče pre drevospracujúci priemysel, ponúka svoje služby ako subdodávateľ pre výrobcov drevoobrábacích strojov a tiež aj údržbu pílových kotúčov. Distribútori sa taktiež hľadaní.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2123/obchodna_spolupraca_1--15-7-2014.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.