Prihlásenie

Aktuálne ponuky na kooperáciu v EÚ (16.- 30.7.2014)

29.7.2014

Databáza  POD - Partnering Opportunities Database - je jedným z bezplatných nástrojov siete Enterprise Europe Network pre obchodnú spoluprácu, podporu prenosu inovácií medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami. Vstupy do databázy - jednotlivé kooperačné a technologické ponuky a požiadavky - sú vkladané prostredníctvom členských organizácií siete Enterprise Europe Network v celej Európe.

 

POD – obchodné a technologické ponuky a požiadavky

 

C.10 Výroba potravín

BODE20130702001

Nemecká sprostredkujúca spoločnosť špecializujúca sa na obchodovanie s džemom, želé, ovocnými nátierkami a ovocnými náplňami hľadá nových obchodných partnerov na import týchto výrobkov.

BODE20130702002

Nemecká mäsiarska spoločnosť hľadá importérov a potravinových predajcov so skúsenosťami v oblasti zavádzania dovážaných potravinárskych výrobkov na miestne trhy. Spoločnosť má v pláne expandovať svoje podnikanie s vývozom nemeckých špecialít do všetkých krajín EEN.

BODE20130709003

Nemecká spoločnosť zaoberajúca sa výrobou cukrárenských výrobkov ako sú torty, čokolády, náplne, marcipány, zmrzliny a sorbety hľadá importérov a distribútorov pre potravinárske siete a HORECA sektor.

C.22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

BOFR20140701002

Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na inovatívny dizajn, výrobu a predaj nového zariadenia pre značenie a prenos údajov parkovacích miest hľadá obchodných partnerov na uzatvorenie distribučnej alebo obchodnej dohody.

C.23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

BOPT20140129001

Portugalská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu zhlukového kameňa s vysokou univerzálnosťou vhodného pre vnútorné i vonkajšie obklady hľadá zástupcov medzi architektmi, krajinnými architektmi, konštruktérmi a distribučnými kanálmi.

C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

BOPT20140422003

Portugalská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu kovových častí prototypov ponúka integrovaný systém 10 výrobných procesov pre výrobu nástrojov, špeciálnych skrutiek, kovaním za studena a razenými časťami. Spoločnosť ponúka subdodávateľské a výrobné služby a hľadá obchodných zástupcov.

20130418019 BO

Česká výrobná spoločnosť zameraná na hliníkové fasádne prvky a modulárne fasády by sa rada stala subdodávateľom pre investorov, developerov a stavebné firmy z krajín EÚ.

BOES20140703003

Španielska spoločnosť zaoberajúca sa lisovaním, zváraním matíc a skrutiek, závitovými a nitovacími operáciami hľadá obchodných partnerov na uzatvorenie subdodávateľskej zmluvy.

C.26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

BOSI20140612001

Slovinská spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou povrchových montážnych zariadení a montovaných dosiek s plošnými spojmi hľadá partnerov na spoluprácu z lekárskej, vojenskej, telekomunikačnej a automobilovej oblasti.

BOCN20140704001

Čínska spoločnosť poskytujúca technickú pomoc veľkým spoločnostiam a národným výskumným projektom a zaoberajúca sa vyvíjaním technologických základní niektorých výrobkov ako sú výkonové zaťaženia, napájania, superkondenzátory a monitorovacie batériové systémy, hľadá partnerov na technickú spoluprácu.

C.27 Výroba elektrických zariadení

BOTR20140416001

Turecká spoločnosť vyrábajúca lekárske plynové zariadenia, jednotky intenzívnej starostlivosti, kyslíkové zariadenia a lôžkové jednotky ponúka riešenia na mieru pre každého zákazníka.

C.31 Výroba nábytku

BOHU20140623001

Maďarský výrobca vysoko kvalitného univerzálneho nábytku, kancelárskeho nábytku a špeciálneho nábytku (lodný nábytok, interiérový nábytok a pod.) ponúka svoje voľné výrobné kapacity ako subdodávateľ.

BOBG20130710001

Bulharský výrobca špecializujúci sa na výrobu pružinových postelí a matracov z ekologicky šetrných materiálov s hypoalergénnymi vlastnosťami a ergonomickým dizajnom hľadá partnerov na sprostredkovateľské služby a distribúciu svojich výrobkov na medzinárodné trhy. Firma ponúka aj svoje subdodávateľské služby v oblasti výroby matracov.

C.32 Iná výroba

BOPT20140702001

Portugalská spoločnosť pôsobiaca v oblasti zdravotníctva a špecializujúca sa na vývoj a výrobu vysoko kvalitných pohodlných ortopedických produktov hľadá distribučných partnerov v Európe.

BOPL20140612002

Poľský výrobca automobilových doplnkov z expoidových a polyesterových živíc špecializujúci sa na navrhovanie a výrobu vonkajších plastových spojlerov pre automobily ako sú nárazníky, prvky dverí, strechy a iné, hľadá partnerov na distribúciu.

C.32.1.2 Manufacture of jewellery and related articles

BOIT20140707004

Taliansky výrobca originálnych šperkov s drahými kameňmi, ako sú rubíny, zafíry a smaragdy, zameraný na výrobu prsteňov, príveskov, náušníc, náramkov a pod. hľadá distribútorov, sprostredkovateľov a zástupcov na národných alebo miestnych trhoch.

BOPL20140704002

Poľská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu zdravotníckych pomôcok hľadá obchodných sprostredkovateľov v krajinách EÚ.

E.36 Zber, úprava a dodávka vody

BOES20140605003

Španielska spoločnosť pôsobiaca v oblasti strojných zariadení pre čistiarne odpadových vôd ponúka špecializovaný a pokročilý systém úpravy umožňujúci filtrovať vodné toky a získať tým nižšiu koncentráciu pevných usadenín. Spoločnosť hľadá obchodnú spoluprácu s firmami na trhu s vodou vo forme distribúcie alebo subdodávateľstva.

BOIT20140625001

Talianska spoločnosť špecializujúca sa na inovatívne čistiarne odpadových vôd hľadá medzinárodných distribútorov a sprostredkovateľov pre svoje rotujúce reaktory.

G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

BOES20140703005

Španielska spoločnosť zaoberajúca sa výrobou prírodných kozmetických prípravkov ako sú mydlá, éterické oleje a balzamy na pery, hľadá obchodných zástupcov a distribútorov kozmetických výrobkov v krajinách EÚ.

20130401012 BO

Poľská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou kozmetických produktov na báze prírodného bioaktívneho kolagénu získaného z kože nórskeho lososa hľadá obchodných sprostredkovateľov po celom svete.

H.49 Pozemná doprava a doprava potrubím

BODE20140403003

Nemecká spoločnosť zaoberajúca sa profesionálnym balením výrobkov, skladovaním tovaru, lakovaním kovov, dreva a plastov, spracovaním dreva a plastov, lisovaním, výrobou dutých dielov z duroplastov a peny a koordináciou dopravného procesu hľadá partnerov na distribúciu obalových materiálov a na spoluprácu v oblasti organizácie dodávateľského reťazca.

I.55 Ubytovanie

20100811026 BO

Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na služby v oblasti cestovného ruchu hľadá spoluprácu s turistickými partnermi, ako sú cestovné kancelárie a hotely s cieľom podporiť svoje služby v rámci distribučnej dohody. Spoločnosť tiež ponúka svoje rozsiahle služby ako subdodávateľ.

J.60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie

BOUK20140704002

Britská spoločnosť poskytujúca základné stavebné prvky digitálneho videového vysielania (DVB) vo forme zdrojového kódu hľadá dodávateľov čipových sád, výrobcov pôvodných zariadení, výrobcov káblových prijímačov (set top box), výrobcov televízorov, systémových integrátorov a systémových prevádzkovateľov na uzatvorenie licenčnej zmluvy.

J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

BOPL20140623001

Poľská spoločnosť špecializujúca sa na IT podporné systémy pre riadenie podniku, systémy pre plánovanie podnikových zdrojov, riadenie vzťahov so zákazníkmi a ďalšie systémy spracovania dát hľadá obchodných partnerov na sprostredkovateľské služby.

BOBG20140610001

Bulharská spoločnosť pôsobiaca v oblasti ochrany a bezpečnosti domových inštalácií, vyvíjajúca a vyrábajúca kontrolné prístupové a dochádzkové systémy v jednotlivých hardverových zariadeniach a softverových moduloch, hľadá partnerov na distribúciu a inštaláciu systému v európskych krajinách.

M.71 Architektonické a inžinierske činnosti

20130305012 BO

Poľská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou vysoko kvalitných meracích prístrojov na výrobu elektrickej energie, ponúkajúca testovacie služby a kalibračné služby, hľadá záujemcov o pravidelné testovanie a kalibráciu technologických výrobkov formou subdodávateľskej zmluvy.

M.73 Reklama a prieskum trhu

BOPL20140701003

Poľská reklamná spoločnosť ponúkajúca širokú škálu reklamy a tlače hľadá partnerov z krajín EÚ pre subdodávateľskú spoluprácu reklamných produktov a tlačových materiálov.

M.74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

BOFR20140702001

Francúzska spoločnosť zaoberajúca sa navrhovaním a výrobou elektronických, mechanických a softvérových produktov pre letectvo a obranné a dopravné aplikácie, ktorá vyvinula elektronickú riadiacu jednotku (ECU) pre priemyselné závody, hľadá európskych distribútorov a sprostredkovateľov na spoluprácu.

Prehľad všetkých obchodných a technologických ponúk/požiadaviek nájdete:

http://een.ec.europa.eu/ 

Kontakt:

Oľga Némethová, tel.: 02/502 44 513, e-mail: nemethova@sbagency.sk  

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.