Prihlásenie

Aktuálne ponuky na kooperáciu v EÚ (16.- 30.8.2014)

2.9.2014

Databáza  POD - Partnering Opportunities Database - je jedným z bezplatných nástrojov siete Enterprise Europe Network pre obchodnú spoluprácu, podporu prenosu inovácií medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami. Vstupy do databázy - jednotlivé kooperačné a technologické ponuky a požiadavky - sú vkladané prostredníctvom členských organizácií siete Enterprise Europe Network v celej Európe.

 

POD – obchodné a technologické ponuky a požiadavky

C.10 Výroba potravín

20111104032

Nemecká rodinná firma zaoberajúca sa výrobou kakaa, čokolády a cukroviniek hľadá partnerov na uzatvorenie obchodnej alebo distribučnej dohody na podporu a propagáciu svojich výrobkov.

C.13 Výroba textilu

20120508005 BO

Turecká spoločnosť zaoberajúca sa výrobou všetkých druhov košeľovej tkaniny, bavlny, polyestra, nylonu a elastanu hľadá zahraničných partnerov pre spoluprácu.

C.16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

BOES20140805002

Španielska spoločnosť, ktorú tvoria dizajnoví, konštrukční, výrobní a montážni špecialisti v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho sektora, hľadá dodávateľov alebo inštaláterov v zahraničí za účelom spolupráce vo veľkých zákazkových projektoch ako aj obchodných zástupcov so skúsenosťami v tomto sektore.

C. 20 Výroba chemikálií a chemických produktov

RBE20140811001

Belgická spoločnosť zaoberajúca sa technologickým portfóliom simulácie hľadá spoľahlivé a efektívne simulačné kapacity pre aplikáciu na 3dimenzionálne interakcie poddajných hyperplastických telies. Vyžadovaná je technická dohoda.

C.22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

BOPL20131004008

Poľská spoločnosť pôsobiaca v gumárenskom priemysle ako subdodávateľ hľadá partnerov v každom priemyselnom odvetví.

TRPL20140811001

Poľská spoločnosť špecializujúca sa na implementáciu a riadenie inovačných technológií hľadá partnerov schopných poskytnúť zlepšené nástroje na výrobu technických propylénových profilov, obzvlášť na uzatvorenie obchodnej dohody o technickej pomoci.

20111018041

Poľský výrobca a distribútor vysoko kvalitných rúrok vyrobených z polypropylénu hľadá obchodných zástupcov v Nemecku, Českej republike, Slovenskej republike a Rumunsku.

C.24 Výroba a spracovanie kovov

BOTR20140212001

Turecký výrobca potrubných rúrok a pružných svoriek na opravu potrubí ponúka subdodávateľské služby. Všetky produkty sú vyrábané z nerezu a EPDM gumy.

TODE20140812001

Nemecká strojárenská spoločnosť, ktorá vyvinula stroj na výrobu T-častí potrebných pri výstavbe potrubia, hľadá partnerov z oblasti výskumu a priemyselných odvetví na výrobu, výskum alebo technologickú spoluprácu alebo na uzatvorenie licenčnej zmluvy.

TOKR20140812001

Kórejská spoločnosť špecializujúca sa na stavebné konštrukcie vyvinula inovatívnu dosku, ktorá môže znížiť hluk ekonomickým konštrukčným návrhom a použitím ekologických materiálov. Spoločnosť hľadá partnerov pre spoločný podnik alebo uzatvorenie obchodnej dohody.

C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

BOPL20140807002

Poľská spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním kovov je lídrom vo výrobe pracovných stolov, vozíkov a skriniek na náradie, šatňových skriniek a iných kovových prvkov. Spoločnosť hľadá obchodných zástupcov a distribútorov svojich výrobkov v krajinách EÚ.

BOCZ20130710002

Česká spoločnosť poskytujúca komplexné služby na vysokej úrovni v oblasti tepelného a chemicky-tepelného spracovania kovov hľadá subdodávateľov z Rakúska, Nemecka, Poľska a Slovenska.

C.26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

BOIT20140714001

Talianska strojárenská spoločnosť zaoberajúca sa vývojom softvérových a hardvérových integrovaných riešení v oblasti kamerových systémov, elektroniky a priemyselnej automatizácie, hľadá distribútorov z Európy.

TODE20140812002

Nemecká strojárenská spoločnosť vyvinula špeciálne know-how testovania tesnosti dielov udržiavajúcich tekutinu v oblasti plynu a vody. Spoločnosť hľadá partnerov z priemyselných odvetví a výskumných inštitúcií pre uzatvorenie obchodnej dohody, výskumnej a technologickej spolupráce alebo licencií.

C.27 Výroba elektrických zariadení

BOUK20140804005

Britská spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou elektronických a mechanických komponentov pre automobilový a telekomunikačný priemysel, hľadá zahraničné firmy aktívne v podobných oblastiach, ktoré majú záujem o subdodávateľské služby.

BOMT20140527001

Maltská spoločnosť zaoberajúca sa dizajnom, montovaním, programovaním a testovaním nízkeho napätia elektrických ovládacích panelov pre rôzne účely, hľadá obchodných zástupcov z európskych krajín.

C.28 Výroba strojov a zariadení i. n

20111021014

Poľská spoločnosť pôsobiaca v oblasti ochrany životného prostredia disponuje moderným vybavením pre ťažbu ropy a hľadá obchodných zástupcov a distribútorov, ktorí sa zaoberajú týmto zariadením.

12 SI 68CN 3P6S

Slovinská spoločnosť vyvinula univerzálny indukčný kaliaci stroj pre vertikálne aj horizontálne kalenie a hľadá partnerov pre obchodnú dohodu s technickou pomocou.

TOTR20140813001

Turecká spoločnosť vyvinula robotické mobilizačné zariadenie (Robotic Mobilisation Device RMD) pre pacientov, ktorí majú poranenia miechy. Spoločnosť hľadá európskych partnerov s pomôckami pre znevýhodnených pre uzatvorenie obchodnej zmluvy o technickej pomoci.

C.29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

TONL20140811001

Holandská spoločnosť vyvíjajúca tlmiče pre použitie v motocykloch, autách a snežných skútroch, vyvinula inovatívny proporcionálny tlmiaci ventil. Spoločnosť má záujem o licenčnú alebo výrobnú zmluvu.

E.39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

TOUK20140807001

Britská spoločnosť zaoberajúca sa čistiacou technológiou na báze vody pre použitie vo veľkom meradle pre dekontamináciu pôdy, napr. pri znečistení ropou, zemným plynom alebo chemickými či priemyselnými činnosťami, hľadá partnerov, ktorým ponúka obchodnú dohodu o technickej pomoci.

F.41 Výstavba budov

20110914015 BO

Španielska spoločnosť zaoberajúca sa stavebníctvom a zapájajúca sa do množstva súkromných aj verejných stavieb, hľadá subdodávateľov pre zabezpečenie dopravy.

 

G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

BRPL20140807001

Poľská spoločnosť, špecializujúca sa na import a export preglejok a drevotrieskových dosiek využívaných v nábytkárskom a stavebnom priemysle, hľadá výrobcov týchto produktov, ktorí majú záujem vstúpiť na poľský trh.

BOPL20140808002

Poľská spoločnosť špecializujúca sa distribúciou materiálov a produktov pre letecký priemysel, hľadá nových zahraničných partnerov spomedzi distribútorov a obchodných zástupcov pre distribúciu poľských materiálov na medzinárodné trhy.

BOPL20140813001

Poľská spoločnosť pôsobiaca v stavebníctve hľadá partnerov vo všetkých krajinách EÚ. Spoločnosť sa zaoberá obchodom s nábytkovými časťami (napr. laminované dosky, pracovné dosky, posuvné dvere, nábytkové fasády a pod.). Spoločnosť hľadá najmä sprostredkovateľov svojich produktov, ktorí by predstavili spoločnosť na zahraničných trhoch.

BRPL20140807001

Poľská spoločnosť, špecializujúca sa na import a export preglejok a drevotrieskových dosiek využívaných v nábytkárskom a stavebnom priemysle, hľadá výrobcov týchto produktov, ktorí majú záujem vstúpiť na poľský trh.

BRPL20140812001

Poľská online spoločnosť hľadá producentov nábytku a obrazov na distribúciu do Poľska. Spoločnosť má záujem stať sa obchodným zástupcom.

BRPL20140812001

Poľská online spoločnosť hľadá producentov nábytku a obrazov na distribúciu do Poľska. Spoločnosť má záujem stať sa obchodným zástupcom.

M.70.Vedenie firiem

TRNL20140814001

Holandská spoločnosť pôsobiaca v oblasti dizajnu robustnej a udržateľnej mechanickej akumulácie energie hľadá odborné znalosti v oblasti stlačeného vzduchu (expanzia) a dizajnu turbín. Spoločnosť hľadá partnerov na technickú spoluprácu ako aj investorov na financovanie demonštračných a pilotných inštalácií.

M.71 Architektonické a inžinierske činnosti

BOUK20140808004

Britská spoločnosť zaoberajúca sa monitoringom ovzdušia, vody a životného prostredia hľadá distribučných partnerov so skúsenosťami v oblasti monitorovania životného prostredia alebo s inštaláciou a dodávkami monitorovacích zariadení.

M.72 Vedecký výskum a vývoj

TOSI20140327003

Slovinský výskumný inštitút vyvinul systém plánovania výletov a sprevádzania turistov pomocou mobilnej aplikácie s popisom pamiatok a hľadá partnerov na technickú spoluprácu.

Q.86 Zdravotníctvo

BONL20140808001

Holandská spoločnosť špecializujúca sa na výskum, vývoj a produkciu probiotických doplnkov stravy, hľadá nových partnerov na uzatvorenie distribučnej zmluvy.


Prehľad všetkých obchodných a technologických ponúk/požiadaviek nájdete:

http://een.ec.europa.eu/ 

Kontakt:

Oľga Némethová, tel.: 02/502 44 513, e-mail: nemethova@sbagency.sk  

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.