Prihlásenie

SARIO - Ponuka akvizícií

13.10.-13.11.2014

Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) oslovil významný hráč v oblasti M&A, ktorý pre svojich klientov hľadá firmy naklonené/otvorené akvizícii, spĺňajúce nasledujúce kritériá:

 • Výrobca diamantových a CBN (nitráty bóru) brúsnych alebo honovacích prípravkov na dokončovacie operácie, ako je napr. brúsenie hriadeľov, kompozitných materiálov, skla, elektroniky a iné (brúsne pásky, pasty, kotúče, ...). Obrat min. 10 mil. € 
 • Výrobca presných obrábaných kovových súčastí pre rôzne priemyselné odvetvia - presné obrábanie komplexných/zložitých súčastí na CNC strojoch - veľkosť do cca 100x100x100 cm. O obrábanie presných malých súčasti pod 20mm investor nemá záujem, rovnako ani o obrábanie rôznych úchytiek a pod... Malo by sa jednať o Tier 1 dodávateľa konečným zákazníkom (prednostne globálnym OEM). Obrat min. 15 mil. € 
 • Výrobné ziskové podniky s vlastným know-how , konkurenčnou výhodou, históriou rastu a s ďalším potenciálom globálne expandovať (kupcom by bola globálna firma registrovaná na burze). Obrat min. 5mil. €, EBIT marža min. 10 % 
 • Inštalácia a inžiniering dymových evakuačných riešení v tuneloch a /alebo inštalácie a inžiniering ventilačných systémov v jadrových prevádzkach. Obrat min. 10 mil. € 
 • Výrobca plastických elastomérov ( "granulátu" ) na ďalšie spracovanie - výrobca vstupnej suroviny pre plastikárske firmy. Obrat min. 30 mil. € 
 • Výrobca ťažko napodobiteľných výrobkov pre zdravotnícky sektor (vrátane veterinárneho), aj súvisiacich integrovaných a komplexných služieb v sektore zdravotníctva. Obrat min. 15 mil. € 
 • Výrobca klimatizácií pre dátové centrá, vrátane poradenstva, dizajnu a servisných služieb. Obrat min. 30 mil. € 
 • Zisková stabilná firma na západnom Slovensku dosahujúca zisk pred zdanením cca 1 mil. €, s obratom do 20 mil. €, cca 150 zamestnancov, zabehnutým manažmentom – bez presnej špecifikácie odvetvia s miernou preferenciou potravinárskeho priemyslu 
 • Firmy, ktoré čistia/umývajú obaly (plastové prepravky a pod.) pre automobilový priemysel etablované na západnom Slovensku 
 • Teplárne / energetické centrá 
 • 5 hviezdičkové hotely 


Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.