Prihlásenie

Nový režim odborných kvalifikácií pre Európu

22.10.2014

Vo všetkých krajinách EÚ existujú určité profesie, ktoré môžu vykonávať iba osoby s príslušnou odbornou kvalifikáciou. Táto podmienka sa vo všetkých krajinách EÚ vzťahuje na lekárov a v niektorých krajinách môže zahŕňať aj architektov, inžinierov, elektrikárov alebo učiteľov. 

Existujú pravidlá, ktoré umožňujú uznávanie odborných kvalifikácií v celej EÚ. To odborníkom poskytuje možnosť trvale alebo dočasne pracovať v iných krajinách EÚ, čo je  dôležité na uľahčenie prístupu v rámci jednotného trhu.

Tieto pravidlá sa nedávno s podporou Európskeho parlamentu a Rady aktualizovali a nový rámec nadobudne účinnosť v januári 2016. Revidovaná smernica o uznávaní odborných kvalifikácií uľahčí pohyb odborníkov v rámci EÚ a posilní ochranu spotrebiteľov a pacientov.

Blžšie informácie nájdete na dole uvedenom linku.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2167/novy_rezim_odbornych_kvalifikacii_pre_europu.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.