Prihlásenie

Regionálne semináre: Program Horizont 2020 pre firmy (Košice, Prešov, Bratislava, Žilina, Banská Bystrica)

26.2.-25.3.2015

Takmer 80 miliárd eur poskytne Európska komisia na obdobie 2014 – 2020 na vývoj nových technológií a rozvoj inovácií. Až 20% prostriedkov na aplikovaný výskum, vývoj a inovácie je určených výhradne pre firmy! 

Národná kancelária podpory programu Horizont 2020 pri CVTI SR v spolupráci s Enterprise Europe Network Vás pozýva na seminár o možnostiach programu Horizont 2020 pre slovenské firmy. Zatiaľ sa slovenským firmám príliš nedarí. Príďte sa dozvedieť viac a využite našu bezplatnú pomoc pre Vás. Prídeme za Vami do regiónov - tentokrát sú v pláne Košice, Prešov, Bratislava a Žilina. Účasť je bezplatná!

Viac informácií a registrácia: http://goo.gl/2skRHf

 

PROGRAM SEMINÁRA (9:00-11:30)

  • Blok 1: Možnosti pre firmy a MSP v programe Horizont 2020, možnosti spoločných projektov, SME Instrument a Fast Track to Innovation, výsledky účasti Európy a Slovenska v doterajších výzvach
  • Blok 2: Ako napísať návrh do SME Instrument – rady a odporúčania; Právne a finančné aspekty, príprava rozpočtu vo Fáze 1 a 2, subdodávateľské zmluvy v. zmluvy na dodanie tovaru

 

Prezentujúci: Viera Petrášová (CVTI SR) a Ivan Filus (BIC Bratislava/EEN)

 

ČAS A MIESTO KONANIA (začiatok vždy o 9:00, predpokladané ukončenie 11:30)

  • 26.2.2015, Košice – v partnerstve s Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitná knižnica, Technická univerzita v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice;
  • 27.2.2015, Prešov – v partnerstve s Regionálnym poradenským a informačným centrom Prešov, RPIC Prešov, Reimanova 9, Prešov;
  • 4.3.2015, Bratislava – CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava;
  • 9.3.2015, Banská Bystrica – v partnerstve s BIaTC Banská Bystrica, Podnikateľský inkubátor, Rudohorská 33, Banská Bystrica;
  • NOVÝ TERMÍN: 25.3.2015, Žilina – v partnerstve s Univerzitným vedeckým parkom Žilinskej univerzity v Žiline, Banka Žilina, Legionárska 1, Žilina;

 

Semináre sú určené firmám akejkoľvek veľkosti, začínajúcim podnikateľom a start-upom, výskumným organizáciám, ktoré majú záujem o riešenie výskumu a vývoja v partnerstve s firmami alebo dodávkou pre firmy.

Bezplatnú registráciu nájdete na adrese: http://goo.gl/2skRHf

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.