Prihlásenie

Praktická príručka - Ako uspieť v Horizonte 2020?

9.2.2015

Stále viac a viac firiem prejavuje záujem o získanie podpory prostredníctvom verejných zdrojov z finančných prostriedkov Európskej Únie. Komunitárny program Horizont 2020 ponúka takmer 80 mld. EUR na podporu vedy, výskumu a inovácií. Pre malé a stredné podniky je alokovaných cca 20 percent z celkového objemu programu. 

 

Príručka je určená pre všetkých žiadateľov v programe Horizont 2020. Príručka prináša stručne zosumarizované rady ako si zvýšiť šancu úspechu. Viac informácií nájdete na tomto linku . Ak by sa Vám publikácia nezobrazila, obnovte stránku v prehliadači.

 

Pokiaľ by ste sa o programe Horizont 2020 chceli dozvedieť viac, informujte sa na curilla@sbagency.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.