Prihlásenie

Dotazník o využívaní proexportných nástrojov z pohľadu podnikateľov

25.2.-15.3.2015

Zapojte sa do prieskumu MH SR v záujme efektívnejšieho nastavenia proexportných nástrojov formou online dotazníka. Vyplnenie a odoslanie dotazníka do 15. marca 2015. 

Dotazník je anonymný, prehľadný a časovo nenáročnýNa jeho vyplnenie stačí v priemere menej ako 15 minút. Otázky uvedené v dotazníku sa týkajú všeobecne známych skutočností, ktoré nie je potrebné špeciálne vyhľadávať. Pri mnohých otázkach sú doplnené aj hypertextové prepojenia, kde v prípade potreby nájdete bližšie informácie k samotnému predmetu otázky. Vyplnené dotazníky budú elektronicky prichádzať len do poštovej schránky Ministerstva hospodárstva SR - administrátora prieskumu (antal@mhsr.sk). 

Ministerstvo hospodárstva SR po uzávierke dotazníka vyhodnotí výsledky prieskumu a príslušnú informáciu predloží na rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií, ktoré sa uskutoční v apríli 2015. Následne bude táto informácia prístupná na webových stránkach Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Úradu vlády SR.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.