Prihlásenie

Aktuálne ponuky na kooperáciu v EÚ (16.- 29.2.2015)

27.3.2015

Databáza  POD - Partnering Opportunities Database - je jedným z bezplatných nástrojov siete Enterprise Europe Network pre obchodnú spoluprácu, podporu prenosu inovácií medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami. Vstupy do databázy - jednotlivé kooperačné a technologické ponuky a požiadavky - sú vkladané prostredníctvom členských organizácií siete Enterprise Europe Network v celej Európe.

C.10 Výroba potravín

BOGR20140102001

Grécky výrobca olív najvyššej kvality, Extra panenského olivového oleja a tradičných gréckych cestovín hľadá distribútora svojich produktov v zahraničí prostredníctvom svojich obchodných partnerov. Rad produktov je vyrobený z prírodných surovín podľa tradičných receptov a dodržiava medzinárodné štandardy pre spracovanie a balenie.

C.20 Výroba chemikálií a chemických produktov

BOLT20150115001

Litovská spoločnosť zaoberajúca sa ručne vyrobenou prírodnou kozmetikou hľadá obchodných sprostredkovateľov na rozšírenie svojej činnosti do zahraničia. Spoločnosť používa vysoko kvalitné suroviny na výrobu širokej škály kozmetických výrobkov ako sú telové mlieka, vlasové produkty, make-up a detská ošetrujúca kozmetika.

BOUK20150220002

Britská spoločnosť zo skupiny malých a stredných podnikov vyvinula inovatívny enzymatický systém biologickej kontroly zápachu z toaliet bez použitia vody, ktorý pomáha v boji proti vodnému kameňu bez použitia chemikálií. Používa na to biologickú kocku, ktorá vypúšťa príjemnú vôňu a vydrží až 5 týždňov. Spoločnosť hľadá zástupcov a distribútorov.

C.23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

BOPL20150114004

Poľská rodinná firma špecializujúca sa na výrobu moderných komínových sytémov z nerezovej ocele a keramiky hľadá zástupcov a distribútorov v Českej Republike, na Slovensku, v Maďarku a Rumunsku. Poslaním spoločnosti je zaistiť bezpečné fungovanie komínových systémov a jej vedenie je v súlade s ISO9001 a európskou značkou kvality CE. V roku 2014 zaviedla integrovanú platformu B2B, ktorá zahŕňala vytvorenie internetovej platformy pre jej obchodných partnerov, umožňujúcu priamy prístup k databáze spoločnosti, automatickému objednávaniu, fakturácii, plánovaniu výroby a iným.

C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

BONL20141212002

Holandský výrobca originálneho zariadenia technológií na kontrolu prístupu vozidla je trhový líder v krajinách Beneluxu v oblasti poloskladacích brán a systémov na kontrolu prístupu auta. Výrobca chce rozšíriť svoju činnosť v Európskej Únii aj mimo nej a hľadá patrerov pre predaj, údržbu a servisné činnosti v rámci obchodnej dohody. Spoločnost poskytuje produkty pre väznice, banky, parkoviská, luxusné vily či iné súkromné alebo verejné priestory, zameriavajúc sa na bezpečnosť ale aj rýchlosť, jednoduchosť použitia a bezpečnosť chodcov.

C.26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

BOUK20150202001

Britská spoločnosť špecializujúca sa viac ako 25 rokov na riešenia elektronickej identifikácie hľadá distribútorov na kľúčových európskych trhoch pre jeden z jej  popredných produktov, ktorý bol navrhnutý a vyvinutý pre ochranu osôb a majetku pred náhodnými zrážkami vozidiel. Spoločnosť využíva technológiu identifikácie rádiových frekvencií (RFID) a vytvára rady systémov zameraných na bezpečnosť a aplikácie bezpečnostného manažmentu a manažmentu aktív. Jej systémy sú používané v mnohých odvetviach, vrátane Ministerstva spravodlivosti, prístavov, spracovateľského priemyslu, stavebníctva, či logistiky.

BOUK20130930001

Britský výrobca zaoberajúci sa výskumom a vývojom vytvoril miniatúrny osobný zvukový dozimeter a hľadá distribútorov s prístupom na európske trhy. Toto meracie zariadenie môže byť použité na monitorovanie letísk, tovární, či priemyselných objektov, aby spĺňali európsku smernicu  2003/10/EC o hluku.  Tím vrcholových manažérov spoločnosti má viac ako 60 rokov skúseností v oblasti monitorovania zvuku a vibrácií, a preto má dobré predpoklady pre poskytovanie akejkoľvek technickej a marketingovej podpory.

C.28 Výroba strojov a zariadení i. n.

BOUK20141209001

Britský výrobca produktov určených na pomoc pri kúpaní s viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti výroby, inštalácie a servisu hľadá zástupcov a  distribútorov s odbornými znalosťami o zdravotných postihnutiach, kúpaní, oblasti domácej starostlivosti a terapie na liečenie chorôb z povolania na miestom trhu. Dopyt po produktoch je tak ako zo strany osobných spotrebiteľov zo stále rastúcej a staršej populácie ako aj zo strany profesionálnych organizácií špecializujúcich sa na seniorov a zdravotne postihnutých, ako napríklad nemocnice, domovy s opatrovateľskou službou, centrá s terapiami na liečenie chorôb z povolaní, špeciálne školy atd.

D.35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

BRUK20141203001

Vysoko skúsená britská poradná spoločnosť zaoberajúca sa oblasťou energetiky a životného prostredia hľadá príležitosť rozšíriť sortiment svojich produktov s vysokokvalitnými technológiami súvisiacimi s rastúcim podsektorom biomasy. Spoločnosť hľadá dohody obchodného zastúpenia a distribučných služieb pre radu systémov súvisiacich s biomasou, vybavením a príslušenstvom. Predpokladá sa, že dohoda by pokrývala celé Írsko. Spoločnosť má skúsenosti v oblasti verejného obstarávania energie, zemného plynu, elektriky, obchodu s uhlím, sprostredkovaním a vedením portfólia.

E.36 Zber, úprava a dodávka vody

BOFR20140129001

Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na nanotechnologické a biologické aplikácie hľadá distribútorov pre súpravy na diagnostikovanie vody. Tento produkt používa ich patentovanú technológiu na  zistene množstva baktérií vo vode ATP-metriou, čím hodnotí efektivitu čistenia vody a dekontaminácie.

F.43 Špecializované stavebné práce

BOUK20150122002

Britská spoločnosť vytvorila inovatívny hydroizolačný povlak, ktorý zabraňuje povodňovej vode preniknúť do betónových, kamenných a tehelných múrov ako hlavnú čast svojho plánu protipovodňovej ochrany stavieb. Produkt neobsahuje nebezpečné látky a je bezpečne preprepraviteľný v akomkoľvek množstve. Spoločnosť hľadá distribútorov a želá si pracovať s podnikmi v oblastiach protipovodňovej ochrany územia alebo v oblastiach ohrozovaných záplavami, obchodnými staviteľmi, ktorí su zapojení do dodávok vodeodolných náterov pre súkromné a obchodné potreby, či s distribútormi pre osobných spotrebiteľov, ktorí chcú chrániť svoj majetok pred povodňami alebo proti prieniku dažďovej vody.

G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

BOUK20131204001

Britský veľkoobchodník so zdravým jedlom (superfoods), ako napríklad kakaových a kokosových výrobkov, zelených práškov, bobuľovitého ovocia, semiačok či ajurvédskych bylín, hľadá obchodných zástupcov a distribútorov pre rozšírenie svojej činnosti na ďalší trh. Všetky výrobky spoločnosti  pochádzajú od overených, profesionálnych a regulovaných dodávateľov z celého sveta, pričom iba 6 zo 70 produktov v ich portfóliu je neorganických.

BRBG20140205001

Bulharská spoločnosť hľadá výrobcov spojovacieho materiálu hlavne z Turecka a krajín Ázie, ale európsky výrobcovia sú tiež žiadaní, ak je cena konkurencieschopná. Spoločnosť chce pôsobiť ako distribútor takýchto produktov na bulharskom trhu, pričom v súčasnosti pôsobí ako veľkoobchod a obchod náhradných dielov pre rôzne priemyselné odvetvia.

J.58 Nakladateľské činnosti

BOUK20150107001

Britská softvérová spoločnosť špecializujúca sa na softvéry správy digitálnych aktív hľadá distribútorov s obchodnými a technickými skúsenosťami na propagáciu svojich výrobkov v Európe. Spoločnosť má medzinárodnú klientskú základňu viac ako 400 organizácií, od malých podnikov a charitatívnych organizácií až po najznámejšie svetové značky z rôznych sektorov, ktoré používajú jej softvéry. 

J.61  Telekomunikácie

BOUK20150220004

Veľký britský dodávateľ medzinárodnej značkovej telefónnej infraštruktúry, hardvéru informačných a komunikačných technológií, ukladaní dát a sieťových zariadení hľadá zástupcov a distribútorov takýchto produktov v Európe. Partner bude mať prístup k predajným akreditáciám britskej spoločnosti ako aj k financovaniu a technickej podpore. Dodávateľ dodá tovar predajcom, ktorí budú zodpovední za fakturácie zákazníkov, alebo spoločnosť môže fakturovať priamo a zdieľať zisky.

BOUK20130814004

Britská spoločnosť ponúka služby v oblasti vývoja multiplatformových mobilných aplikácií (Android, iOS, Blackberry and Windows), ako aj technické poradenstvo a školenia v oblasti bezdrôtovej sieťovej integrácie, testovania, návrhu a optimalizácie. Ich hlavným cieľom je podporiť rast bezdrôtového telekomunikačného priemyslu prostredníctvom pomoci operátorom a predajcom testovať nové produkty alebo služby. Spoločnosť ponúka spoluprácu ako subdodávateľ mobilných operátorov a dodávateľ bezdrôtových telekomunikačných zariadení.

J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

BOUK20150109002

Britská softvérová spoločnosť, ktorá vyvíja priestorové informačné systémy pre širokú škálu informačných a spravodajských aplikácií pre organizácie verejného aj súkromného sektora, hľadá nových distribútorov v európskych krajinách. Medzi najväčších klientov spoločnosti patria miestne orgány, štátne orgány a agentúry, pohotovostné služby, finančný sektor a sektory poisťovníctva, infraštruktúry a energetiky.

RDUK20150205001

Britský univerzitný počítačový výskumný tím hľadá partentrov pre PHC 28-2015: vlastné riadenie zdravia a choroby a systémov pre podporu rozhodovania na základe predikatívneho počítačového modelovania používaného pacientom samým. Projekt je navrhnutý pre riešenie súkromného vyšetrenia zdravia očí, pre prevenciu slepoty a straty zraku. Tím hľadá klinickú organizáciu s odbornými znalosťami v starosti o pacienta s diabetickou retinopatiou pre analýzy požiadaviek a hodnotenie projektu.

M.70 Vedenie firiem

BOUK20150120002

Popredná britská spoločnosť v oblasti  marketingového exportu, špecializujúca sa na marketing a distribúciu viacerých veľkých britských spotrebiteľských značiek, hľadá distribútorov pre spoluprácu a rozšírenie svojej činnosti na iné trhy. Spoločnosť sa zameriava na budovanie značiek po celom svete, pričom medzi ich produkty patrí občerstvenie, nápoje či toaletné potreby.

N.78 Sprostredkovanie práce

BOIT20130911001

Talianská spoločnosť aktívna v oblasti ľudských zdrojov a ponuky náborových služieb hľadá podniky EÚ zamerané na rovnakú oblasť a špecializované na nábor kvalifikovaných pracovníkov a pracovníkov pre podniky na vytvorenie spoločných aktivít v oblasti náboru s cieľom zabezpečiť presun vysokokvalifikovanej a kvalifikovanej pracovnej sily z a do Talianska. Spoločnosť by rada založila spoločný obchod (joint venture). Mnoho jej klientov pochádza z rôznych sektorov a oblastí, vrátane potravinového, zdravotného, lietadlového priemyslu v južnom Taliansku a kovového, chemického, textilného a logistického priemyslu na severe Talianska.

Prehľad všetkých obchodných a technologických ponúk/požiadaviek nájdete:

http://een.ec.europa.eu/ 

Kontakt:

Oľga Némethová, tel.: 02/502 44 513, e-mail: nemethova@sbagency.sk    

 

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.