Prihlásenie

Aktuálne ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-15.4.2015)

15.4.2015

C10 Výroba potravín

BOPL20131121013

Poľský výrobca múky hľadá distribútorov múky; prípadne partnerov zastupujúcich HoReCa a výrobcov cukroviniek.


C13 Výroba textilu

BRFR20150120001
Francúzsky podnikateľ špecializujúci sa tkanie textílie, hľadá biocídy, ktoré umožňujú textílii byť antibakteriálna, vode odolná a vhodná pre styk s potravinami. Predpokladaná spolupráca je v rámci výrobnej dohody.

C14 Výroba odevov

BRUK20131210002
Podnikateľ zo severo-východného Anglicka sa zaoberá e-commerce, trhmi a unikátnym radom detského oblečenia najmä pre skupinu od 3-10 rokov. Výrobca je hľadaní pre výrobu dievčenského oblečenia z tkaniny a džerzeja, navyše pridružený rad plste pre vysoký štandard kvality. Hľadaný partner by mal mať záznam o úspechu v zásobovaní takýchto produktov na medzinárodnom trhu. Výhodou partnera, je, že sa jedná o nový a rastúci trh.

C18 Tlač a reprodukcia záznamových médií

20101125025
Srbská spoločnosť špecializujúca sa na ofsetovú a digitálnu tlač, hľadá poteciálneho partnera, ktorý sa snaží nájsť subdodávateľa v Srbsku pre dlhodobú spoluprácu. 

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

20130219041 BO
Bulharský podnikateľ špecializujúci sa na výrobu presných nástrojov a konečných produktov z kovu, so špičkovými strojmi a veľkými skladovacími priestormi je ochotný rošíriť svoj obchod, mimo svoj tradičný trh v nemecky hovoriacich krajinách. Ponúka subdodávateľské služby a/alebo spoločný podnik v rámci EÚ a zahraničia.

C28 Výroba strojov a zariadení i. n.

BRNL20141215001
Holandská spoločnosť pôsobiaca ako systémový dodávateľ, rozširuje pracovisko a partnerov výrobcov pôvodného zariadenia (OEM).   Holandská spoločnosť buduje presné mechanické a mechatronické stroje, (sub)moduly a vybavenie pre grafikov, balenie a potravinársky priemysel. Dodávateľ hľadá outsourcingové zmluvy s dodávateľmi dielov a modulov vo východnej Európe.

F43 Špecializované stavebné práce

BRHU20130717001
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na distribúciu a montáž elektrického vybavenia – malé, stredné a vysoko napäťové rozvádzače a skrine,  merače a iné uzávery, klimatizačné zariadenia, riešenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie (fotovoltaický systém článkov, kotly na biomasu) a poradenstvo v energetike, ponúka služby obchodného sprostredkovania v Maďarsku a požaduje potenciálnych partnerov pre spoločný podnik.

BRPL20141114001
Poľská spoločnosť špecializujúca sa na komplexné architektonické výstavby z prírodného kameňa hľadá dodávateľov kameňa z celého sveta. Firma má k dispozícii všetky potrebné skúsenosti a dostatočné znalosti technických aspektov na vytvorenie konečného výsledku kamenárskej práce pre vysoko náročných zákazníkov. Chceli by podpísať obchodnú dohodu.

G45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov

20100223007 BR
Srbská spoločnosť sa zaoberá obchodom s výrobkami pre auto-opravy a ponúka stať sa zástupcom a distribútorom podobných výrobkov vyrábaných zahraničnými spoločnosťami.

BRPL20150409001
Poľská spoločnosť sa zaoberá servisom, opravami a údržbou autobusov a nákladných áut. Rozsah oprávarenských služieb pozostáva z diagnostiky, riadenia, bŕzd, motorov, elektroniky a odpruženia. Spoločnosť hľadá dlhodobého dodávateľa nových a použitých náhradných dielov, ktoré môžu byť použité v oprávarenských službách.

G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

BRRS20141204001
Srbská spoločnosť, špecializujúca sa na obchod a distribúciu FMCG (rýchloobrátkový spotrebný tovar), ponúka pôsobenie ako distribútor pre zahraničné spoločnosti.

BRPL20150119001
Poľský veľkoobchodník a distribútorov surového materiálu, polotovarov a vybavenia pre pekárne, cukrovinky, zmrzlinu a gastronomické inštitúcie v Poľsku a zahraničí ponúka distribúciu výrobcom prísad.

G47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

BRRU20141223003
Ruská spoločnosť špecializujúca sa na obchod, služby a údržbu bicyklov hľadá dodávateľov a výrobcov vysoko kvalitných bicyklov a vybavenia v EÚ, Ázia, CIS. Predpokladaná spolupráca je v rámci dohody o distribučných službách.

M70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia

BRFR20150128001
Tento francúzsky obchodný agent má bohaté skúsenosti a rozsiahle portfólio kontaktov v priemyselnom sektore. Reprezentuje 3 medzinárodné spoločnosti zo sektora mechaniky a LED. Agent hľadá ďalšie, a to buď v oblasti presného obrábania dielov a čiastkovej montáže výrobkov, alebo v priemyselnom LED sektore,  pre spoluprácu na základe provízie.

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2231/obchodna_spolupraca_1--15-4-2015.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.