Prihlásenie

Bezplatné služby pre komercializáciu produktov pre inovatívne firmy a jednotlivcov

12.8.2015

Všetkým inovatívnym firmám, začínajúcim, ale aj skúseným podnikateľom, start-upom, študentom a ostatným kreatívnym ľuďom z Bratislavského samosprávneho kraja s konkrétnymi nápadmi si dovoľujeme ponúknuť bezplatné služby Národného podnikateľského centra (NPC), realizované prostredníctvom expertov BIC Bratislava a Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

 

Pre všetky podnikateľské subjekty a osoby poskytujeme nasledovné služby zamerané na ochranu a komercializáciu Vašich inovácií:

 • Odhad komerčného potenciálu
 • Vypracovanie stratégie ochrany inovácií
 • Príprava patentových a obdobných prihlášok
 • Marketingové prezentácie inovácií
 • Posúdenie návrhov zmlúv
 • Vypracovanie licenčných zmlúv
 • Poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva
 • Rešeršné služby
 • Vyhľadávanie technologických ponúk a dopytov

 

Pre začínajúcich podnikateľov, start-upy, študentov a ďalších kreatívnych a inovatívnych ľudí ďalej ponúkame nasledovné služby:

 • Analýzy inovácie/produktu
 • Vymedzenie a analýza trhov
 • Návrh a analýza možných obchodných modelov
 • Asistencia pri vypracovaní business plánov

 

Náš tím:

Služby sú realizované skúsenými expertmi spoločnosti BIC Bratislava, CVTI SR a externými expertmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti práv duševného vlastníctva, podpory inovácií a transferu technológií a marketingovej praxe. Poskytovateľ služieb CVTI SR má možnosť výberu príjemcov služby na základe zhodnotenia ich inovačnej aktivity a disponibilnej kapacity expertov. Realizácia služieb sa začne na základe dohody o spolupráci medzi poskytovateľom a príjemcom služby.

 

V prípade záujmu kontaktujte:

Jana SZUHOVÁ, BIC Bratislava

T: 02/5441 7515, 5441 7606

E: szuhova@bic.sk, www.bic.sk, www.cvtisr.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.