Prihlásenie

Aktuálne ponuky na kooperáciu v EÚ (16.- 31.5.2015)

9.6.2015

Prehľad aktuálnych ponúk z databázy za mesiac máj 2015

A.03.1 Morský rybolov

TONL20140211001

Holandská spoločnosť vyvinula rad materiálov hmotnosti pre rybárčenie ako odolného a netoxickú alternatívu pre rybárske olovo a platiny. Iné stupne materiálu a tvary výrobkov sú testované s rybármi a vyrábané v malom meradle. Firma hľadá obchodných partnerov a orgány verejnej moci pre vodu, ktoré majú záujem o prevenciu znečistenia olovom a ochotní zriadiť demonštračné projekty v rámci obchodnej zmluvy s technickou asistenciou. 

C.10.7 Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva

BRUK 20150309001

Britská veľkoobchodná a distribučná spoločnosť hľadá výrobcu trvanlivých potravín hľadá nových dodávateľov trvanlivých potravín (nealkoholické nápoje, občerstvenie, polotovary, sladkosti, čaje, obilniny, cukrovinky, sušienky, keksy, ovocie, orechy, popcorn a koláče- na predaj v Británii. 

C.15.1 Spracovanie a úprava kože; spracovanie a farbenie kožušín

TOUA20141203001

Ukrajinský vedci špecializujúci sa na kožené garbiarne a proces spracovania vyvinuli ekologicky šetrné technológie pre zvieracie (hovädzí dobytok) kože a skryté spracovanie, ktoré umožňuje vyrábať sadu kvalitných produktov  rovnako ako kože pre obuv (pracovnú / športovú / bežecké topánky) a nábytok. Vývojári hľadajú priemyselných partnerov pre licencovanie, rovnako ako inštitúcie výskumu a vývoja pre technickú / výskumnú spoluprácu. 

C.16.2 Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu

BRFR20150107001

Francúzska rodinná firma zameraná na výrobu dreveno-vlnených baliacich výrobkov, hľadá dodávateľa dreveno-vlnených gúľ  a poskytovateľa surovej drevenej vlny na subdodávateľskú zmluvu. 

C.16.2 Výroba dyhových dosiek a panelov na báze dreva

TRAT20150320001

Rakúska spoločnosť vyvinula zvuk pohlcujúce panely vyrobené z konope pre použitie na vnútorné steny a stropy. Spoločnosť nutne hľadá subdodávateľa pre povrchové vrstvy týchto nových panelov s vodou riediteľnými silikátovými farbami z Českej republiky alebo Slovenska. Proces vrstvenia musí byť efektívny z hľadiska nákladov (priemyselný závod), vrátane sušiarne a nesmie mať vplyv na akustické vlastnosti. Partner je požadovaný pre technickú spoluprácu a dlhodobej dohode o výrobe. 

BRUK 20150303002

Anglická návrhárska spoločnosť vyrábajúca kovové vešiaky, hľadá výrobcu kovových dielov. Obe Vyrobené komponenty budú zmontované s ostatnými časťami pre vytvorenie vešiakov dvoch rôznych veľkostí pre komerčný projekt. Otočná časť tvorí telo vešiaka a pevná časť je upevňovacie zariadenie pre montáž na stenu. Pevná zložka bude vytvorená pomocou CNC stroja. Všetky výkresy a 3D CAD je možné vyplniť a zaslať v 3D súboroch. 

C.20.1 Výroba iných základných anorganických chemikálií

TODE20150209002

Nemecký spin-off aktívny v ekologickej chémii pevného skupenstva poskytuje rozsiahle know-how v sieťovaných analytických metódach na účinné farmaceutické látky, farbivá, polyméry a organo-kovové zlúčeniny, ako aj pre jemné chemikálie. Ponúkajú unikátny kombinované skríningové techniky pre kryštalizáciu kokryštálov, polymorfov alebo soli z farmaceutických látok alebo amorfných materiálov. Hľadajú sa priemyselný partneri pre technologickú spoluprácu a spoločné výskumné projekty.

C.22.2 Výroba ostatných plastových výrobkov

BR 20141223001

Švédska firma spotrebiteľských produktov hľadá výrobcu a / alebo veľkoobchod 3-bodových bezpečnostných pásov / pásov a praciek pre kočíky. Švédska spoločnosť hľadá výrobcu, ktorí majú skúsenosti vo výrobe postrojov a praciek pre deti. 

TODE20150225001

MSP z Nemecka vyvinul novú metódu plastovej recyklácie, ktorá umožňuje komplexné spracovanie gumy a plastového odpadu z výroby . Častice môžu byť lacno vyrobené <100 mikrónov bez kvalitatívneho obmedzenia pomocou ich inovatívnej  a patentovanej metódy impulzu. MSP ponúka dohody o technickej spolupráci a výrobné zmluvy a obchodné dohody. Zaujíma sa aj o  spoluprácu v oblasti výskumu a  inovácií.

C.23.4 Výroba ostatných technických keramických výrobkov

TOCZ20130722001

Český MSP, ktorý vyvíja a vyrába keramické peny, hľadá nové aplikácie.

Cieľom je použiť keramické peny v architektúre, stavebníctve, automobilovom priemysle alebo v iných odvetviach, kde by mohli byť využívané jeho priaznivé materiálové vlastnosti. Priemyselní partnermi pre spoločný vývoj aplikácie, rovnako ako noví koneční užívatelia na základe technickej spolupráce, alebo obchodnej zmluvy s technickou asistenciou sú hľadaní, rovnako ako partneri pre uzavretie licenčných zmlúv a dohôd o dlhodobejšej výskumnej spolupráci. 

C.24.5 Odlievanie ocele

11 DE 1592 3N4U

Nemecký výskumný ústav vyvinul merací systém pre stanovenie účinkov kavitácie. Ultrazvukový čistiaci systém sa používa v zvýšenom rozsahu v posledných rokoch pre viac použití, ako je čistenie odliatkov, injekčné ihly a chirurgické nástroje. Novo vyvinutý merací prístroj ponúka nový systém pre stanovenie kvantitatívnej účinnosti čistenia týchto systémov. Výskumný ústav hľadá partnera pre zmluvy o licencii. 

C.25.9 Výroba ostatných kovových výrobkov in

BRUK20150316001

Spoločnosť UK podieľajúca sa na návrhu, výrobe, dodávke a montáži zabezpečovacích systémov vozidiel (napr. nehodové automatizované brány pre vozidlá, elektro-hydraulické cestné blokátory, elektrohydraulické rastúce pätníky a elektro-hydraulické zdvíhajúce ramenové bariéry), hľadá kvalitných výrobných partnerov/subdodávateľov s výrobnými montážnymi schopnosťami pre prácu s vysoko kvalitných materiálov, vrátane mäkkej ocele uznávanej európskym štandardom.

BRHR20150206001

Spoločnosť z Chorvátska pôsobiaca v hutníckom sektore, špecializujúca sa na výrobu kovových výrobkov, ponúka distribučné služby potenciálnym zahraničným partnerom.  

C.26.5 Výroba prístrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigáciu

BRIT20150310001

Talianska firma, vedúca vo výrobe vysoko kvalitných ventilov a ďalších komponentov pre kúrenie, inštalatérstvo, klimatizáciu, meranie tepla a systémy obnoviteľných zdrojov energie, hľadá dodávateľa vo východnej Európe,. 

20130920005

Španielska univerzita vyvinula senzor zvonenia pre neinvazívne, vysoko výkonné záznamy bioelektrických signálov na povrchu tela, ako je EKG, electrohistogram, electroneurogram, elektromyogramu, electrogastrography signál, bráničný signálu, rovnako ako encefalografom, oculagram a retinogram signály. Vedci hľadajú spoločnosti pre zdravotnícke zariadenia alebo výskumné inštitúcie pre podpísanie licenčnej zmluvy alebo ďalší vývoj systému.

C.27.2 Výroba batérií a akumulátorov

BRGR 20150318001

Grécka rýchlo rastúca spoločnosť s viac ako 40 ročnými skúsenosťami v oblasti dovozu, uvádzania na trh a distribúcie náhradných dielov automobilov hľadá dodávateľa vysoko kvalitných automobilových akumulátorov. 

TOLT20150320001

3D tlačové centrum z Litvy špecializujúce sa na rýchle prototypy zlepšilo svoje technologické schopnosti a hľadá partnerov, ktorí majú záujem o spoločný vývoj prototypov. Spoločnosť má záujem o nízko objemovú na veľmi precíznu výrobu. Prototypy sú konštruované a navrhované z plastu, kovov, keramiky, s predpokladaným rýchlym presunom na komerčnú výrobu. Spoločnosť hľadá vysoko inovatívne univerzity a/alebo spoločnosti pre dohodu o technickej spolupráci.

C.28.9 Výroba strojov pre potraviny, nápoje a spracovanie tabaku

BRDE20150319002

Nemecká spoločnosť, ktorá  sa špecializuje na kompletné technológie, postupy a operačné systémy strojov pre mäsový a syrový priemysel hladá partnrov, ktorí sú schopní vyrobiť špeciálne časti cez sústruženie, frézovanie a zváranie nerezovej ocele. 

BRHR20150311001

Chorvátska strojárska firma,, špecializujúca sa na sústruženie, zváranie a železiarske práce, ponúka služby v oblasti zastúpenia pre výrobcov produktov spojených s ich činnosťou. Spoločnosť hľadá obchodnú zmluvu o obchodnom zastúpení. 

TOPL20150311001

Malá poľská  spoločnosť z oblasti elektrických služieb vyvinula nový typ veterných turbín, ktoré sa vyznačujú zvislou osou práce a modulárnou konštrukciou. Zariadenie je možné využiť v mestskom prostredí na strechách budov vďaka veľmi tichému chodu a vysoko bezpečnostnej stavby. Firma hľadá partnerov z priemyslu pre technickú spoluprácu, finančné a výrobné dohody. 

C.29.1 výrobca motorových vozidiel

TOUK20131205001

Britský výrobca športových vozidiel má dlhú históriu a široké portfólio IP pri budovaní ľahkých konštrukcií. Je najmä lídrom v štruktúrach vo viazanom hliníku. Spoločnosť  je otvorená spolupráci pre rozvoj automobilového priemyslu a zároveň sa snaží rozvíjať vzťahy naprieč iných sektorov trhu, ktorý ponúkaním inžinierstva, vytvárania prototypov, výrobou v malých a veľkých objemoch. Spoločnosť hľadá partnerov pre výrobné zmluvy, a dohody v oblasti služieb a technickej spolupráce.

12 SK 69CT 3Q5C

Malá firma zo západnej časti Slovenska ponúka veľmi efektívne riešenie, ktoré možno použiť v automobilovom priemysle. Riešenie sa týka spaľovacieho procesu spaľovacieho motora stlačením výfukového traktu. Hľadajú sa partneri pre vývoj ďalších využití a pre využitie existujúceho know-how (prostredníctvom licenčnej zmluvy alebo obchodnej dohody s technickou asistenciou). 

C.30.1 Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií

TO20140226001

Talianska spoločnosť navrhla a vyrobila novú generáciu čističiek odpadových vôd, ktorá je schopná spracovať od 2500 až do 22000 litrov za deň. Systém môže spracovať a oočistiť odpadovú vodu vďaka fyzikálnym a chemickým úpravám tesne predtým, než odteká voda do mora, s celkovým ohľadom na príslušné normy. Spoločnosť hľadá priemyselného partnera v oblasti stavby lodí pre obchodnú dohodu s technickou asistenciou. 

TOPL20130722002

Firma z  Poľska vyvinula riadiaci systém pre železničné trate s nízkou prevádzkou. Riešenie umožňuje zvýšenie kapacity bez nutnosti modernizovať súčasný systém, rovnako ako zabezpečenie vyššej úrovni spoľahlivosti a bezpečnosti. Spoločnosť hľadá používateľa alebo majiteľa železničnej infraštruktúry s cieľom podpísať licenčnú dohodu, výrobné alebo obchodné zmluvy s technickou asistenciou. 

C.31.0 Výroba ostatného nábytku

BRSE20141222001

Švédska spoločnosť spotrebiteľských výrobkov hľadá skúseného výrobcu a / alebo veľkoobchod kolies pre kočíky, buď gumou alebo penou naplnených kolies, o priemere 150 mm. 

C.32.9 Iná výroba

13 NL 60Ah 3RRD

Holandský MSP vyvinul nový priehradový blok pre stavanie silnejších priehrad, ktoré stoja menej. Produkt je vyrobený z betónu a vytvára väčšie zmierňovanie vĺn a menší rozbeh pre vlny ako existujúca ochrana brehov a pobrežia. Tieto priehradové bloky majú menej vplyvu na životné. 

C.33.2.0 Inštalácie priemyselných strojov a zariadení

BRHR20150114001

Chorvátska spoločnosť uznávaná na domácom trhu ako partner vo všetkých segmentoch elektrotechnického obchodu, s osobitným dôrazom na priemyselnú automatizáciu, ponúka distribučné služby pre spoločnosti pôsobiace v rovnakom odvetví - pre výrobcov priemyselných automatizačných systémov. 

D.35.1 Prenos elektriny

10 HR 89GJ 3JY8

Chorvátsky MSP vyvinul automatizáciu rozvodní pre inteligentné siete. Smart Grid zahŕňa zjednotené komunikácie a kontrolný systém pre existujúcu infraštruktúru dodávky energie pre poskytovanie správnych  informácií na pravej osobe v správny čas, aby mohla byť zvolená správna akcia. Systém optimalizuje napájanie a dodávku energie, minimalizuje straty, je samo-liečiaci a umožňuje energetickú účinnosť. Spoločnosť hľadá technickú spoluprácu a obchodnú zmluvu s technickou asistenciou s dodávateľmi a priemyselnými investormi. 

E.36.0 zber, úprava a dodávka vody

TOFR20141217001

Francúzsky start-up špecializujúci sa na sklené laboratórne čipy  oddaný opakujúcej chemickej analýze v reálnom čase v agresívnom prostredí sa chce dostať do kontaktu s malými a strednými podnikmi, priemyselnými partnermi a centrami výskumu zapojených do oblasti biosenzorov. Spoločnosť poskytuje odborné znalosti v oblasti mikrofluidiky pre spoločný vývoj miniaturizácie, integrácie senzorov určených pre monitorovanie znečisťujúcich látok vo vode. Hľadajú sa partneri pre technickú spoluprácu, výrobnú dohodu alebo potenciálne dohodu o spolupráci v oblasti výskumu.

13 RU 86FG 3RT0

Ruská spoločnosť z Novosibirsku vyvinula technológiu na výrobu automatizovaného zariadenia pre výrobu čistej a zdravej pitnej vody. Spôsob spracovania je založený na princípe čistenia prírodnej vody cez zamrazenie a topenie, bez umelých filtrov a chemických prísad. Spoločnosť ponúka licenčnú zmluvu. 

E.37.0 Kanalizácia

TRUK20141222001

Britský rodinný SME, ktorý zamestnáva 30 ľudí, vyrábajúci čistiarne odpadových vôd, od malých domácich po komerčné priemyselné závody, ktoré môžu slúžiť malým komunitám do 750 osôb. Pre dokončenie svojej ponuku služieb, spoločnosť hľadá dodávateľa neelektrických systémov, ktorí hľadajú skúseného distribútora vo Veľkej Británii a vybraných zahraničných trhoch. Partnerská spolupráca by bola v rámci dohody o službách. 

E.38.2 Spracovanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu

TOCZ20150210001

Česká univerzita vyvinula zariadenie umožňujúce efektívne triedenie fragmentov farebného materiálu (napr skla) z odpadu. Na základe farby  fragmentu materiálu, môžu vstavané vzduchové ventily rýchlo vyhodiť von a triediť kúsky do pravého zásobníka. Vedci hľadajú partnerov, ktorí sa zaujímajú p  ďalší výskum a vývoj na základe zmluvy o technickej spolupráci a podniky z odvetvia recyklácie so záujmom o  výrobu na základe licenčnej zmluvy.

E.39.0 Sanácia a iné činnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi

TOES20150310002

Španielsky MSP ponúka novú digitálnu technológiu pre úpravu chladiacej veže vody, ktorá úplne eliminuje používanie toxických chemických látok. Vďaka generovaniu elektrodynamických polí v prúdiacej vode táto technológia ochraňuje minerálny rozsah,  zabraňuje korózii a udržuje patogény, biofilm a baktérie (napr. Legionella) pod kontrolou. Spoločnosť hľadá firmy, ktoré sa venujú údržbe veží na chladenie vody.

F.41.1 Vývoj stavebných projektov

TOFR20150302001

Francúzska spoločnosť vyvinula a patentovala technické polystyrénové dosky a prispôsobený spojovací materiál. Tieto panely sú ideálne pre tepelnú a akustickú izoláciu novostavieb na rekonštrukciu, pretože nevytvára žiadny tepelný most. Vďaka upravených zipsov panel môže byť použitý kdekoľvek v budove. Spoločnosť má záujem o licenčné zmluvy / výrobné zmluvy so spoločnosťami vyrábajúcimi polystyrénové materiály, ktoré by mohli vyrobiť panely a distribuovať spojovací materiál.

F.43.2 Inštalatérstvo a inštalácia kúrenia a klimatizácie

TRPL20141229002

Poľská spoločnosť sa špecializuje na výstavbu všetkých typov sanitárnych zariadení. Vykonáva tiež vrty pre tepelné čerpadlá a studne. S cieľom rozvíjať podnikanie spoločnosť hľadá novú technológiu- vertikálne vrtné súpravy pre vŕtanie do hĺbky 100 metrov. Spoločnosť ponúka možnosť spolupráce na dohodu o poskytovaní služieb.

G.46.4 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom

BRUK20150306001

Britská spoločnosť špecializujúca sa na distribúciu vo farmaceutickom sektore, hľadá výrobcu z kategórie C generických liekov pre ich distribúciu na trhu vo Veľkej Británii. 

G.46.5 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými vonkajšími zariadeniami a softvérom

20121224010 BR

Srbská spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou vonkajších zariadení, komponentov, multimediálnych zariadení, herného príslušenstva a hier ponúka svoje služby ako distribútor pre spoločnosti z oblasti IT.

G.46.4 Veľkoobchod s iným tovarom pre domácnosť

BRFR20150316001

Francúzska spoločnosť, ktorá je výrobcom radu elektromagnetických detektorov smogu a distribútor ochranných riešení zameraných na zníženie vystavenia elektromagnetickému poľu, hľadá európskeho partnera pre výrobné alebo distribučné dohody.  

G.46.4 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom

BRRO20141230004

Distribútor a predajca dentálnych a zdravotníckych výrobkov z Rumunska hľadá výrobcu zubných a lekárskych výrobkov.  

G.47.2 Maloobchod s ovocím a zeleninou v špecializovaných predajniach

BRNL20150109001

Holandský SME sa zameriava na oblasť obalových materiálov pre potravinársky priemysel, kde polypropylén, polyetylén a papier sú základnými materiálmi má záujem o kontakty s potenciálnymi partnermi, ktorí vyrábajú baliace výrobky, 

G.47.8 Maloobchod v stánkoch a na trhoch s textilom, odevmi a obuvou

BRUK20150309002

Spoločnosť so sídlom vo Veľkej Británii hľadá výrobcu značkového unisex topánok teniskového typu z bavlneného plátna vo farebnej škále 10tich farieb a podrážky z prírodného kaučuku v dvoch farbách. Požiadavka je na topánky v EÚ veľkosti 20-46 v škále farebných kombinácií.

Prehľad všetkých obchodných a technologických ponúk/požiadaviek nájdete:

http://een.ec.europa.eu/ 

Kontakt:

Oľga Némethová, tel.: 02/502 44 513, e-mail: nemethova@sbagency.sk    

 

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.