Prihlásenie

Komisia investuje 16 miliárd EUR na financovanie výskumu a inovácie v období nasledujúcich dvoch rokov

19.10.2015

Európska komisia v nasledujúcich dvoch rokoch podporí konkurencieschopnosť investíciami do výskumu a inovácie vo výške takmer 16 miliárd EUR v rámci programu Horizont 2020, programu EÚ na financovanie výskumu a inovácie.

Európska komisia v nasledujúcich dvoch rokoch investuje takmer 16 miliárd EUR do výskumu a inovácie v rámci programu Horizont 2020, programu EÚ na financovanie výskumu a inovácie, potom, čo dnes schválila jeho nový pracovný program na roky 2016 – 2017.

Nové príležitosti na financovanie, ktoré ponúka pracovný program, priamo súvisia s politickými prioritami Komisie, ktoré predstavil predseda Jean-Claude Juncker, a výrazne prispejú k balíku opatrení v oblasti zamestnanosti, rastu a investícií, jednotnému digitálnemu trhu, politike v oblasti energetickej únie a zmeny klímy, vnútornému trhu so silnejším priemyslom a k úsiliu urobiť z Európy silnejšieho globálneho aktéra.

Viac informácií: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5831_sk.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.