Prihlásenie

Aktuálne ponuky na kooperáciu od (16.-30.11. 2015)

16.12.2015

Aktuálny prehľad ponúk za mesiac november 2015

C.13 Výroba textilu

BRUK20151110001

Britská spoločnosť dodávajúca ochranné zdravotné prostriedky pre odvetvia priemyslu ako baníctvo, výroba sklenných vlákien, výroba lodí hľadá obchodné zastúpenie pre predaj ich výrobkov v Európe a na ďalekom východe. Spoločnosť vyrába respirátory, ochranné odevy, masky a iné. Spoločnosť sa nezaujíma o módnu obuv a odevy. Primárne je zameraná na ochranné a bezpečnostné pomôcky.

C.16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

BRUK20150925001

Popredný britský distribútor a výrobca drevených výrobkov a záhradných dekoračných produktov ako oplotenie, altánky, nábytok hľadá možných dodávateľov, ktorí by rozšírili portfólio firmy s týmito tovarmi. Spoločnosť ročne nakúpi okolo 650 kamiónov tovaru takýchto produktov od dodávateľov z celej Európy ale aj mimo nej.

C.21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a prípravkov

BRDK20151113001

Dánska spoločnosť hľadá výrobcov, ktorí sú schopní dodávať fľaše vyrobené z bieleho polyetylénu s objemom 100 a 200 ml s priemerom 48 mm a širokým plniacim otvorom. Flaše by mali byť zhotovené aj s pumpičkou. Spoločnosť očakáva dodávky v objeme minimálne 10 000 kusov za rok. Podmienkou je, aby boli čisto biele, nakoľko sa plnia aj označujú v Dánsku.

C.26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

TOPL20151027001

MSP z východného Poľska, pôsobiaci v oblasti vývoja nástrojov, vyvinul magnetický senzor na meranie pohybov. Čidlo možno využiť najmä v oblasti metrológie neelektrických signálov ukazujúcich meranie fyzikálnych veličín, ako je sila, tlak, zrýchlenie, hmotnosť, vibrácie, atď. Spoločnosť hľadá partnerov pre dohodu o technickej spolupráci, uzavretie licenčnej zmluvy alebo obchodej dohody a technickú pomoc.

C.28 Výroba strojov a zariadení i. n.

BRCH20150924001

Švajčiarsky výrobca vysoko kvalitných presných guľôčkových ložísk hľadá dodávateľa gumových tesnení. Potrebné gumové tesnenia by mali mať certifikácie ISO a byť v súlade s požiadavkami REACH (registrácia, evaluácia a autorizácia o obmedzovaní chemických látok).

C.32 Výroba elektronických výrobkov

BRHU20151117001

Maďarská spoločnosť vyrábajúca hudobné nástroje prémiovej kvality hľadá stabilného dodávateľa kvalitných priemyselných textílií a kože pre dlhodobú spoluprácu vo forme distribučnej alebo výrobnej dohody.

BRJP20151119001

Japonská spoločnosť hľadá dodávateľov bielych pierok z moriek pre výrobu tradičných šípov zvaných „hamaya“. Pierka by mali mať požadovanú kvalitu a dĺžku od 3 – 13 cm. Spoločnosť ročne použije okolo 2.1 milióna takýchto pierok a preto s a zaujíma o dlhodobú spoluprácu.

D.35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

TORO20150911001

Výskumný tím z rumunskej univerzity vytvoril geotermálnu elektrickú nabíjaciu stanicu, ktorá premieňa tepelnú energiu z geotermálnej vody na elektrickú energiu, za použitia CO2. Hlavnými výhodami je použitie neznečisťujúcich zdrojov energie (geotermálna energia) a s tým súvisiace nízke náklady na výrobu elektriny. Rumunský výskumný tím hľadá partnera, ktorý by mal záujem kúpiť túto konverznú technológiu.

G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

BRNL20151116001

Holandská obchodná spoločnosť pôsobiaca v potravinárstve hľadá možných dodávateľov potravín vyrobených na farmách, v potravinových spoločnostiach za účelom rozšírenia portfólia svojich produktov. Spoločnosť momentálne predáva sušené ovocie, oriešky, bylinky, med, džúsy, ovocné šťavy, šafrán a iné potraviny. Spoločnosť sa zameriava hlavne na organické produkty. 

BRHR20150614001

Chorvátska spoločnosť pôsobiaca ako predajca sanitárnych výrobkov hľadá dodávateľov sanitárnych zariadení a keramických dlaždíc, ktorí by mali záujem o zastúpenie na chorvátskom trhu. V súčasnosti spoločnosť zastupuje 10 známych výrobcov kuchýň, zariadení do kúpeľní a doplnkov.

BRHU20150728001

Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na predaj kancelárskeho digitálneho vybavenia v strednej Európe hľadá dodávateľov a výrobcov pôsobiacich v oblastiach zobrazovacej a prezentačnej techniky. Spoločnosť v súčasnosti poskytuje viac ako 14 000 položiek takéhoto tovaru. Spoločnosť hľadá produkty ako: elektronické podpisové zariadenia, konektory, audio vizuálne zariadenia, kontrolné systémy, interaktívne displeje a tabule, prezenčné a projekčné zariadenia. 

BRHU20151117002

Maďarská spoločnosť pôsobiaca v oblasti obalových materiálov hľadá dodávateľov plastových materiálov, ktoré budú použité na výrobu obalových materiálov. Spoločnosť chce dosiahnuť konkurencieschopnú cenu na trhu a pre tento účel hľadá dodávateľov z Európy ako aj z Číny. Spoločnoť vyrába obalové materiály z kartónu, sáčkov, bublinkovej fólie, izolačných pásiek atď.

G.47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

BRRO20151013001

Rumunská spoločnosť, aktívna v maloobchodnom predaji v nešpecializovaných predajniach, hľadá zahraničných obchodných partnerov. Spoločnosť má 10 ročné skúsenosti s maloobchodným predajom v oblasti sadeníc, prírodných semien, vínnych produktov, záhradníckych potrieb, pesticídov, meracích zariadení, potravín a rôznorodých spotrebných tovarov. Spoločnosť hľadá dodávateľov takýchto a podobných produktov, aby rozšírila svoj sortiment. 

J.61 Telekomunikácie

TOGR20151106002

Grécka spoločnosť poskytuje riešenia v oblasti krátkych a dlhých rozhraní komunikácie a internetu budúcnosti. Spoločnosť vyvinula kompletné riešenie pre vonkajšie riadenie a kontrolu osvetlenia. Zariadenie pracuje ako Smart City riešenie. Významnou výhodou je väčšia funkčnosť, rozšíriteľnosť, hospodárnosť a úplná kontrola svetelných sietí. Grécka spoločnosť hľadá možnu obchodnú spoluprácu s technickou asistenciou. Grécka spoločnosť taktiež vidí potenciál pre dojednanie obchodnej spolupráce v oblasti vývoja smart riešení.

TOGR20151106001

Grécky podnik pôsobiaci vo vývoji a poskytovaní nových IKT riešení vyvinul dynamickú mobilnú platformu pre efektívnu organizáciu marketingových kampaní. Táto platforma je schopná dodať personalizované kontextové kampane, ktoré sa venujú viacerým komunikačným kanálom v reálnom čase. Spoločnosť hľadá reklamné spoločnosti alebo akýkoľvek iný podnik, ktorý potrebuje tieto služby.

J.63 Informačné služby

TOUA20150916001

Univerzita z Ukrajiny ponúka multiparametrový mikroelektronický inteligentný snímač pre simultánnu kontrolu nad niekoľkými parametrami (tlak, teplota, vzdialenosť) objektu pozorovania pre komplexný ekologický monitoring (napríklad jarné záplavy). Snímač sa vyznačuje vysokou presnosťou merania uvedených parametrov v on-line režime. Univerzita hľadá partnerov z oblasti životného prostredia pre technickú spoluprácu, alebo kooperáciu pri výrobe so spoločnostiami vyrábajúcimi prístroje.

M.72 Vedecký výskum a vývoj

TODE20150922002

Skupina výskumníkov z nemeckej univerzity vyvinula nový kmeň hubového hnojiva pre poľnohospodárstvo. Tento druh hnojiva ponúka široký potenciál pre agronomické použitie v skleníkových a poľných podmienkach v súlade s požiadavkami na biologickú bezpečnosť. Univerzita hľadá partnerov v poľnohospodárstve, záhradníctve, lesníctve pre uzatvorenie licenčnej dohody.

TODE20151029001

Nemecká skupina výskumníkov z Univerzity vyvinula znovupoužiteľný nástroj pre bežné mechanické spájacie komponenty, tzv. CF príruby. Hlavným cieľom tohto nástroja je zabránenie straty medeného tesnenia. Tieto tesnenia sú umiestnené medzi CF prírubami a ultra-high vákuovými komponentami. Tento vývoj produktu ponúka úsporu nákladov a času pri montáži CF príruby. Univerzita hľadá priemyselných partnerov pre uzavretie licenčnej zmluvy.

P.85 Vzdelávanie

TOCZ20151022001

Česká univerzita hľadá výrobcov optických mikroskopov a laboratórneho vybavenia.  Hľadaný dodávateľ by mal mať záujem o výrobu LED osveltovacích zariadení. Jednalo by sa o výrobu LED osvetlovacích zariadení pre vizualizáciu, video nahrávanie a získanie ostrých detailov obrazu rýchlo sa pohybujúcich objektov.

R.90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti

BRSE20151007001

Novovzniknutá švédska spoločnosť zaoberajúca sa dizajnom exkluzívnych doplnkov a šperkov hľadá výrobcov, ktorí by spoločnosti pomohli vyrábať tieto výrobky. Spoločnosť používa koženné materiály, pozlátené a postriebrené kovy, zirkon, zinok, perly a swarowského kryštály. V úvodnej fáze produkcie by sa vyrábalo okolo 500 ks takýchto výrobkov. 

Záujem o sprostredkovanie adries na uvedené ponuky kontakt:

Oľga Némethová, SBA, tel. 02/ 502 44513, E-mail. nemethova@sbagency.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.